Vademecum spółdzielcy

Vademecum spółdzielcy

Walne Zgromadzenie Wyborcze

W czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: WZ WSM). Jest to najwyższy organ WSM. W poprzednich latach w „Życiu WSM” zamieszczane były obszerne informacje o tym organie, w szczególności dotyczące jego uprawnień. Zatem, biorąc pod uwagę, że w tym roku WZ WSM będzie dokonywało wyboru nowej Rady Nadzorczej, skoncentrujemy się przede wszystkim na tej kwestii.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski protest członków spółdzielni mieszkaniowych

Ogólnopolski protest członków spółdzielni mieszkaniowych

 

Klub Kukiz’15 przygotował antyspółdzielczy projekt zmiany Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (Druk Sejmowy nr 1268). Proponowane rozwiązania naruszają demokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni. Co więcej są niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP.

Czytaj więcej...

Vademecum spółdzielcy Co może Zebranie Mieszkańców?

Vademecum spółdzielcy

Co może Zebranie Mieszkańców?

 

W tym roku kończą się kadencje Rad Osiedli i Rady Nadzorczej. W związku z tym, na nową trzyletnią kadencję, na Zebraniach Mieszkańców Członków Spółdzielni odbędą się wybory członków Rad Osiedli, natomiast Walne Zgromadzenie będzie wybierało członków Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej...

Budżet partycypacyjny 2018

Budżet partycypacyjny 2018

Partycypujmy!

 

W obecnej, czwartej edycji budżetu partycypacyjnego, do dyspozycji mieszkańców Warszawy jest ponad 61 mln zł. Z roku na rok mamy więcej środków i zgłaszane są coraz liczniejsze pomysły. W tym roku w Warszawie zgłoszono ich łącznie 2781.

Czytaj więcej...

Spółdzielco, przyjdź na Zebranie Mieszkańców!

Spółdzielco, przyjdź na Zebranie Mieszkańców!

 

Nadszedł kwiecień, a wraz z nim pora na Zebrania Mieszkańców-Członków Spółdzielni, i to zebrania nie tylko sprawozdawcze, ale sprawozdawczo-wyborcze. W tym roku wybieramy nowe Rady Osiedla, a w czerwcu także nową Rade Nadzorczą.

Czytaj więcej...

Kownacka – nie tylko od Plastusia (cz. 1)

Kownacka – nie tylko od Plastusia (cz. 1)

 

– Maria Kownacka miała bogatą osobowość. Interesowała się teatrem, kochała przyrodę. Miała wiele talentów. Najbardziej znana jest z postaci Plastusia, ale przez prawie 90 lat życia zrobiła o wiele, wiele więcej – mówi Anna Gruszczyńska, kierownik Muzeum Izby Pamięci Marii Kownackiej.

Czytała pani najnowszą biografię Marii Kownackiej autorstwa Olgi Szmidt („Kownacka. Ta od Plastusia”, wydawnictwo „Czarne” – przyp. red.). Jak pani ją ocenia?

Czytaj więcej...

95-lecie WSM

Z przeszłości w przyszłość

 

To było wydarzenie godne finału obchodów 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 19 stycznia, w sali Społecznego Domu Kultury, odbyła się gala z udziałem najstarszych członków Spółdzielni – jej równolatków.

– Przez 95 lat istnienia WSM zdobyliśmy ogromne doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Mimo to praca w Spółdzielni przypomina czasem „gaszenie pożarów” – rozpoczął swoje wystąpienie prezes WSM Maciej Stasiełowicz. – Dlatego o poprowadzenie dzisiejszej imprezy poprosiliśmy prawdziwego strażaka, Kevina Aistona.

Anglik, szerzej znany dzięki programowi „Europa da się lubić”, co chwila rozśmieszał gości, wspominając dzieje Spółdzielni. O przypomnienie jej losów poprosił przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Włodarczyka.

Jubileusz był świetną okazją do nagrodzenia najaktywniejszych działaczy WSM. Odznakę Zasłużonego Członka WSM otrzymało sześć osób. Wręczono również odznaczenie Zasłużonego Pracownika.

Gratulacje dla WSM przekazali burmistrzowie dzielnic, w których Spółdzielnia ma swoje zasoby mieszkaniowe. Następnie Kevin Aiston zaprosił na scenę prezesa zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz prezesa zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. – Dlaczego was nikt nie lubi? – zapytał zaczepnie. Panowie szybko wytłumaczyli, że niechęć do lustratorów jest całkiem niesłuszna, bo to oni dbają, by pieniądze spółdzielców wydawane były na właściwe cele.

Później na scenę weszła redaktor naczelna gazety Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przyjaciel Dziecka”. Opowiedziała o początkach TPD i jego związkach z WSM. A były to, i nadal są, bardzo bliskie relacje.

Wśród gości jubileuszu znaleźli się najstarsi mieszkańcy WSM, właściwie jej równolatkowie. Do SDK-u przybyli ponad 90-letni spółdzielcy z Piasków, Wawrzyszewa i Żoliborza IV, otoczeni troskliwą opieką dyrektorów i członków Rad Osiedli.

Podziękowania otrzymali też obecni na spotkaniu byli prezesi WSM Kazimiera Szerszeniewska i Elżbieta Tutak oraz byli przewodniczący Rady Nadzorczej. Seniorzy i dawni szefowie struktur WSM otrzymali upominki (również ci zaproszeni, którzy nie mogli przybyć) – piękne kosze prezentowe z delikatesami. Prezes powiedział też, że w sali obecni są prezesi innych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych oraz tych, które dawniej należały do struktur WSM. W sumie zaproszono ponad 160 gości.

W drugiej, mniej oficjalnej części jubileuszu, sceną zawładnął piosenkarz Grzegorz Wilk (na pewno czytelnicy kojarzą go z programu „Jaka to melodia?” i „Twoja twarz brzmi znajomo”). Usłyszeliśmy same szlagiery – m.in. utwory Marka Grechuty czy Toma Jonesa.

To była impreza, którą, mamy nadzieję, spółdzielcy zapamiętają na długo. Teraz przyjdzie nam poczekać kolejne pięć lat na następny wielki jubileusz – 100-lecie powołania Spółdzielni!

Bartłomiej Pograniczny

Pełna relacja z obchodów znajdzie się w lutowym numerze „Życia WSM”.

A może obok Ciebie działa „Przyjazny Spółdzielni”?

II edycja konkursu redakcji „Życia WSM”

A może obok Ciebie działa „Przyjazny Spółdzielni”?

Zaczął się wrzesień, a to oznacza, że redakcja „Życia WSM” zaczyna się rozglądać w poszukiwaniu kandydatów do konkursu „Przyjazny Spółdzielni”.

Zgłosić można każdego, nie tylko członków WSM. Ważne, by nasz „przyjazny” zrobił coś dobrego dla któregoś z osiedli czy dla całej społeczności Spółdzielni. Może być to organizator pikniku, mieszkaniec zgłaszający pomysły do budżetu partycypacyjnego, czy lokalny artysta umilający czas odwiedzającym nasze kluby. Ważne, by aktywność, za którą chcemy go nagrodzić, miała miejsce w 2017 roku. Kandydatem nie może być jednak obecny członek organów WSM (Rad Osiedli, Rady Nadzorczej, Zarządu).

W pierwszej edycji tytuł „Przyjaznego Spółdzielni” otrzymał pan Marek Tomczak – dyrygent chóru „Piaskowe Babeczki” (klub Piaski), a od niedawna także i chóru „Szafirki” (klub „Szafir” w osiedlu Żoliborz IV). Przyznaliśmy także wyróżnienie pani Krystynie Lenartowicz, która od lat zachwyca nas swoim przydomowym ogródkiem przy Broniewskiego 15A.

Laureata za 2017 rok poznamy w styczniu. Na kandydatury czekamy do końca roku. Należy je składać na piśmie na adres redakcji („Życie WSM”, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa; pok. 103) z dopiskiem „Przyjazny Spółdzielni”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie wsm.pl/index.php/o-nas/zycie-wsm/przyjazny-spoldzielni.

Red.

Plastuś w Puławach

Plastuś w Puławach

 

Zarząd WSM i Muzeum – Izba Pamięci Marii Kownackiej zostali zaproszeni na jubileusz 20-lecia nadania imienia naszej wsm-owskiej pisarki przedszkolu nr 10 w Puławach.

Czytaj więcej...

Tańsze przekształcanie prawa użytkowania wieczystego

Tańsze przekształcanie prawa użytkowania wieczystego

Rada Warszawy 8 czerwca podjęła uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Uchwała została podjęta na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Za podjęciem uchwały głosowało 56 radnych, nie było głosów przeciwnych i nikt nie wstrzymał się od głosu. W sesji Rady Warszawy uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca i weszła w życie 14 dni od ogłoszenia, tj. 4 lipca.

Zgodnie z uchwałą bonifikata w wysokości 95% udzielana jest osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. Jak wynika z uchwały, w przypadku przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe i inne, będzie ona przysługiwała proporcjonalnie do stosunku powierzchni lokali mieszkalnych i garażowych do powierzchni wszystkich lokali w nieruchomości. Przekształcenie następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Podmiotom, które wniosły jednorazową opłatę za cały 99-letni okres użytkowania, przysługuje 99% bonifikata. Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego. Realizowane będą wnioski złożone do końca 2018 r. Na wniosek użytkownika wieczystego opłata może być dokonana w ratach, w okresie nie krótszym niż 10 lat i nie dłuższym niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Bonifikata zostanie udzielona, jeśli użytkownik wieczysty nie zalega ze zobowiązaniami finansowymi wobec m.st. Warszawy, które są związane z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia. Realizację uchwały powierzono prezydentowi Warszawy.

Zarządzeniem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz powołany został zespół, którego celem jest w szczególności ustalenie zasad w omawianym zakresie. Członkami zespołu są reprezentanci spółdzielni mieszkaniowych z poszczególnych dzielnic Warszawy. Warszawską Spółdzielnie Mieszkaniową reprezentuje prezes Maciej Stasiełowicz.

Na spotkaniu zespołu, które odbyło się 27 lipca pod przewodnictwem wiceprezydenta Witolda Pahla zostały omówione m.in. zasady i tryb wdrożenia uchwały w życie. Przewiduje się opracowanie jednakowych wniosków dla poszczególnych dzielnic Warszawy. Zostały także zgłoszone pytania i wątpliwości dotyczące stosowania uchwały Rady Warszawy, które będą wyjaśniane na kolejnych posiedzeniach zespołu.

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Jak wynika z tego projektu, przekształcenie następuje z mocy prawa. Projekt przewiduje opłaty. Jeśli projekt wejdzie w życie, postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, toczące się na podstawie uchwały Rady Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 roku,  zostaną umorzone. 

ZP

Akcja sadzenia drzewek WSM Osiedle Szmaragdowe

27 maja 2017 r. pszyszli mieszkańcy WSM Osiedla Szmaragdowego skorzystali z możliwości posadzenia swojego drzewka.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Czytaj więcej...

Czy grunty wreszcie będą nasze?

Czy grunty wreszcie będą nasze?

Od wielu lat spółdzielnie mieszkaniowe walczyły o to, żeby móc tanio przekształcać prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Kilka miesięcy temu w końcu pojawiła się na to szansa. W czerwcu Rada Warszawy uchwaliła 95% bonifikatę od opłaty przekształceniowej. Dzięki temu WSM może zacząć starania o załatwienie uciążliwych spraw gruntowych. Jednak rząd przygotowuje projekt ustawy, która w wielu naszych nieruchomościach zniosłaby użytkowanie wieczyste z mocy prawa. Dla części osiedli to szansa, dla innych jedynie większe koszty. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kto może już skorzystać z uchwały i co się stanie, jeśli w życie wejdzie ustawa uwłaszczeniowa.

Czytaj więcej...

Przyjęcie uchwały w sprawie bonifikat i wysokości stawek procentowych za przekształcenia.

Szanowni Państwo

Z wielką satysfakcją mamy przyjemność Państwa poinformować, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Warto podkreślić, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkie siły polityczne zasiadające w Radzie Miasta.

Czytaj więcej...

Szmaragdowe w pełnym słońcu

Szmaragdowe w pełnym słońcu

 

Trudno było sobie wymarzyć lepszą pogodę na taki dzień. Dzień prezentacji naszego najnowszego osiedla, które wyróżnia się nowoczesną architekturą, ciekawą infrastrukturą, estetyką i specyficznym klimatem zachęcającym do zamieszkania tu właśnie.

Czytaj więcej...

„Szmaragdowe” emocje i noworoczne promocje

„Szmaragdowe” emocje i noworoczne promocje

 

Zorganizowany przez Spółdzielnię w dniu 4 lutego Dzień Otwarty na Osiedlu Szmaragdowym cieszył się zasłużoną frekwencją. Białołęcką inwestycję odwiedziły tłumy gości. Ponieważ budowa I etapu tego Osiedla zbliża się ku końcowi, osoby zainteresowane nabyciem mieszkań miały możliwość bezpośredniego wejścia do wybranych przez siebie lokali i dokonania oceny ich atrakcyjności.

Czytaj więcej...

Joomla SEF URLs by Artio