Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel. 22 864 – 63 - 83

 

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokalu użytkowego przy ul. PETOFIEGO 3 - o pow. 81,20 m2 - usytuowanego w wolno stojącym pawilonie  handlowo – usługowym. Obecnie wynajmowany na piekarnię ze sprzedażą pieczywa i wyrobów piekarniczych jak również drobnych  art. spożywczych.

 

Uwaga !!!  do wynajęcia tylko powierzchnia 81,20 m2 dawnej piekarni bez obecnego punktu sprzedaży o pow.22,00 m2. Lokal wyposażony  w instalację  centralnego ogrzewania,  ciepłej i zimnej wody, elektryczną – może być  przeznaczony  na  działalność  podobną, gastronomiczną lub handlowo – usługową.

Oferty zawierające określenie branży oraz propozycję stawki czynszu najmu netto za 1m2 pow. (bez kosztów świadczeń), należy składać w biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew ul. Wolumen 25A;  01-912 Warszawa pok. nr 1  
z równoczesnym wpłaceniem wadium w wysokości 3.000,00 zł na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew
PKO BP S.A. XV  O/ W-wa  nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.

W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 22 864–63–83 lub  w  biurze Administracji pok. nr 3 (Krystyna Biedrzycka).