Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

    Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ ZASILAJĄCEJ CZĘŚĆ BUDYNKU UŻYTKOWANĄ PRZEZ SDK W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE

 

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 220 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-13:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Ireneusz Rak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 56 13 443,

Piotr Matysiak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 56 13 443,

Od Oferentów wymagane są:


- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na przebudowę instalacji elektrycznych w rozdzielni głównej w budynku Społecznego Domu Kultury” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 29.05.2018r. do godz. 10.00.


Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 29.05.2018r. o godz. 13.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.