Wykaz nieruchomości, w stosunku do których Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów      (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).

Stan na dzień 25.09.2019 r.:

Os. WSM Żoliborz II

 • Gen. Zajączka 40
 • Wojska Polskiego 37, 39
 • Ks. T. Boguckiego 3a, 5
 • Ks. T. Boguckiego 1b, 3
 • Broniewskiego 6
 • Dymińska 9b
 • Dymińska 2, 6, 6a, 8, 8a
 • Wojska Polskiego 35
 • Popiełuszki 7, 7a
 • Broniewskiego 4, ul. Popiełuszki 1,3
 • Krasińskiego 33, 33b

Os. WSM Żoliborz III

 • Włościańska 2,4,4A,6,6B,8,10,10A,10B,14,14A,18A
 • Włościańska 16, 18
 • Poli Gojawiczyńskiej 17

Os. WSM Rudawka

 • Elbląska 41
 • Elbląska 45
 • Elbląska 47
 • Elbląska 55
 • Elbląska 57
 • Elbląska 59
 • Elbląska 61
 • Elbląska 63
 • Elbląska 65
 • Izabelli 2
 • Izabelli 4
 • Izabelli 6
 • Izabelli 8
 • Izabelli 10
 • Izabelli 12
 • Izabelli 16
 • Izabelli 18
 • Jasnodworska 2
 • Jasnodworska 4
 • Jasnodworska 9
 • Jasnodworska 10
 • Jasnodworska 11
 • Jasnodworska 12
 • Jasnodworska 13
 • Jasnodworska 14
 • Jasnodworska 15
 • Jasnodworska 16

Os. WSM Zatrasie

 • Broniewskiego 15
 • Krasińskiego 38
 • Krasińskiego 38A
 • Krasińskiego 38B
 • Krasińskiego 38C
 • Krasińskiego 40
 • Krasińskiego 40A
 • Krasińskiego 42
 • Elbląska 12A

Os. WSM Piaski

 • Broniewskiego 77, 73

Os. WSM Bielany

 • Podczaszyńskiego 18

Os. WSM Młociny

 • Przy Agorze 3
 • Szegedyńska 10

Os. WSM Wawrzyszew

 • Andersena 6

Os. WSM Wawrzyszew Nowy

 • Andersena 1
 • Andersena 1A
 • Andersena 1B
 • Andersena 8

Os. WSM Nowodwory

 • Ciołkosza 1,2,2A,3,4,4A,5,6

Os. WSM Latyczowska

 • Kompasowa 10,12, ul. Międzyborska 17