Wsparcie dla najemców lokali użytkowych

W związku z epidemią COVID-19 najpierw Zarząd WSM w dniu 8 kwietnia 2020 r. , a następnie Rada Nadzorcza WSM w dniu 20 kwietnia 2020r. podjęły uchwały w sprawie możliwości odroczenia płatności czynszu najmu, przez najemców lokali użytkowych.

Uchwały są reakcją na problemy finansowe najemców naszych lokali użytkowych, jakie mogą powstać na skutek ograniczenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w lokalach użytkowych, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. o wprowadzeniu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz następnymi ograniczeniami wprowadzanymi prze Rząd.

Wielu przedsiębiorców dzwoniło do redakcji „Życia WSM”, pisało na stronie Spółdzielni na Facebooku, czy też zwracało się bezpośrednio do Zarządu, Dyrektorów Osiedli z wnioskami o umorzenie lub odroczenie płatności opłat czynszowych.

Rozumiejąc bardzo trudne położenie finansowe wielu osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także mając na uwadze sytuację ekonomiczną wszystkich mieszkańców WSM, Zarząd podjął decyzję o możliwości zawieszenia bieżących płatności czynszu za lokale użytkowe (do trzech miesięcy), a także rozłożenie na raty spłaty należności w terminie nawet do końca 2021 r., bez naliczania odsetek. Pozwoli to, zarówno rozwiązać problemy najemców ponoszenia bieżących opłat przy zmniejszeniu lub braku przychodów, jak i przyczynić się do odzyskania przez nich płynności finansowej w dłuższym okresie, po zakończeniu epidemii.

W celu skorzystania z możliwości odroczenia terminu płatności czynszu, Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Administracji Osiedla, na terenie którego znajduje się lokal użytkowy, a także uzgodnić z Dyrektorem Osiedla warunki porozumienia. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.wsm.pl (niżej w ogłoszeniu jako załącznik) oraz w Administracjach Osiedli.

Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie.

Zarząd WSM

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek dla najemców lok.uż. -odroczenie.doc)Wniosek dla najemców