WSM Osiedle Piaski Warszawa

ul. Broniewskiego 71

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

- wykonanie posadzek na poziomie „-1” z płytek ceramicznych wojw obrębie klatki schodowej przed wejściem do piwnic w budynkach mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr1

- zapewnienie zabezpieczenia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz terenu przed budynkami przed rozprzestrzenianiem się pyłu i zanieczyszczeń remontowych w trakcie wykonywania robót

- uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji  Osiedla

Termin składania ofert do dnia 06.03.2017 r.godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Ułożenie płytek ceramicznych w piwnicach budynków”

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.03.2017 r. o godz. 16.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem: „Ułożenie płytek ceramicznych w piwnicach budynków”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 16.02.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 20 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Elżbieta Śmiałkowska tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl