Terminarz Zebrań Mieszkańców-Członków Spółdzielni w 2017 roku

 

Zamieszczamy terminy tegorocznych Zebrań Mieszkańców. Informacje na ten temat będą również wywieszone na klatkach schodowych, zgodnie z § 6 ust. 1 regulaminu ZMCS, w terminie do 7 dni przed dniem Zebrania.

Zebrania2017ver2