Roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobach Osiedla WSM Zatrasie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na :

Roczną kontrolę stanu technicznego budynków będących w zasobach Osiedla WSM Zatrasie. w oparciu o Ustawę z dn. 7.07.1994 r., Prawo budowlane. Art. 62 pkt 1. Ust.1 ab Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami.

Ilość budynków objętych zakresem przeglądu 38 obiektów.

Szczegółowe dane budynków zawiera  załącznik 1

Wykonanie zadania będzie polegało na:

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych Broniewskiego 7 i 21

WSM Administracja Osiedla Zatrasie

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

Czytaj więcej...

Roczną, okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roczną, okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Roczny, okresowy przegląd stanu technicznego wentylacyjnych przewodów kominowych w budynkach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Czytaj więcej...

Konserwacja instalacji zimnej wody; instalacja ciepłej wody i cyrkulacji; instalacja centralnego ogrzewania; instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacja gazu w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwację instalacji zimnej wody; instalacji ciepłej wody i cyrkulacji; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji gazu w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Czytaj więcej...

Wykonanie wymiany wodomierzy zimnej wody przeznaczonych do prowadzenia rozliczeń budynków mieszkalnych z zastosowaniem technologii bezprzewodowego odczytu, będących w zasobach Administracji Osiedla Zatrasie.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla ZaTRASIE

Zaprasza do złożenia oferty na:

  • Wykonanie wymiany wodomierzy zimnej wody przeznaczonych do prowadzenia rozliczeń budynków mieszkalnych z zastosowaniem technologii bezprzewodowego odczytu, będących w zasobach Administracji Osiedla Zatrasie.

    Czytaj więcej...