Remont kominów w jedenastu budynkach mieszkalnych w Warszawie

WSM Osiedle Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na remont kominów w jedenastu budynkach mieszkalnych w Warszawie.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 31.09. 2018 r.

Termin składania ofert do dnia 9.04.2018 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert w dniu 9.04.2018 godz. 1200 

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 9.05. 2018 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 27.03.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.