Remont dachów w budynkach przy ul. Starej Baśni 6, 8, 10 oraz wymianę rur spustowych w budynku Żeromskiego4c, 4D, 4E, Magiera 12,12A w Warszawie.

WSM Osiedle Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • Remont dachów w budynkach przy ul. Starej Baśni 6, 8, 10 oraz wymianę rur spustowych w budynku Żeromskiego4c, 4D, 4E, Magiera 12,12A w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.10. 2018 r.
  • Wadium w wysokości 13 000 zł.
  • Termin składania ofert do dnia 23.07.2018 godz. 1130
  • Otwarcie ofert w dniu 23.07.2018 od godz. 1200 
 • Remont chodników przy budynku Magiera 7A, Starej Baśni 12, 14 oraz wymiana opaski przy budynku Magiera 7 i Starej Baśni 12 w Warszawie.
  •  Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.10. 2018 r.
  • Wadium w wysokości 4 750 zł.
  • Termin składania ofert do dnia 23.07.2018 godz. 1030
  • Otwarcie ofert w dniu 23.07.2018 od godz. 1100 

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 23.08. 2018 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 11.07.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – Pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.