Wymiana wodomierzy, Bielany

Administracja Osiedla Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę 1 816 szt. wodomierzy lokalowych z odczytem radiowym w 10 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie, wraz z usługą rozliczania zużycia wody.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2017 r.

Termin składania ofert do dnia 8.03.2017 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert w dniu 8.03.2017 godz. 1200 

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 8.04. 2017 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 23.02.2017 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Michał Wojdalski tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.