Remont kapitalny dachu budynku.

Administracja Osiedla Bielany

 

W-wa ul. Daniłowskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Warszawie przy ul Magiera 12 oraz sześciu zespołów garażowych przy ul. Księgarzy w Warszawie.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 31.07. 2017 r.

Termin składania ofert do dnia 9.03.2017 godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert w dniu 9.03.2017 godz. 12:00 

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 9.04. 2017 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 24.02.2017 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Grzegorz Szymański tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.