Konserwacja terenów zieleni w 2018 r.

WSM Osiedle Bielany ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację terenów zieleni w 2018 r.

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

 

Wadium – 5000 zł.

Termin składania ofert do 22.03.2018 r. do  godz. 10³° .

Otwarcie ofert w dniu 22.03.2018 r. o godz. 11°° .

Czas związania z ofertą – od dnia złożenia oferty przez okres 30 dni.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048

w wys. 61,50 zł brutto, do odbioru od 12.03.2018 r.  w siedzibie Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu: Irena Sobocińska  tel. 22  834- 28- 38.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia ofert bez podania przyczyny.