Wymiana drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych w Warszawie

WSM Osiedle Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych w Warszawie przy ul:

 

  • Podczaszyńskiego 4 – 4 szt.
  • Jasnorzewskiej 5 – 4 szt.
  • Jasnorzewskiej 9 - 4 szt.
  • Żeromskiego 25 – 8 szt.
  • Magiera 9 – 3 szt.
  • Magiera 9A – 1 szt.
  • Magiera 11 – 4 szt.

Łącznie - 28 szt.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.05. 2018 r.

Termin składania ofert do dnia 22.03.2018 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert w dniu 22.03.2018 godz. 1200 

Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 22.04. 2018 r.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 9.02.2018 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.