Skład Rady

 
Przewodniczący - Jerzy Sinicyn
Wiceprzewodniczący - Jerzy Lerman
Wiceprzewodniczący - Włodarczyk Andrzej
Sekretarz - Milewska Emilia

 

Komisja Rewizyjna Rady Osiedla WSM "Bielany"

Gawart Daniela (Przewodnicząca)
Bielicka- Malinowska Barbara
Nieckarz Stanisław

Roman Jerzy

Komisja GZM Rady Osiedla WSM "Bielany"

Kurowicki Tadeusz (Przewodniczący)
Sinicyn Jerzy
Włodarczyk Andrzej
Porębski Zbigniew

Zagajewska Krystyna

Komisja Socjalna oraz Współpracy z Młodzieżą i Seniorami Rady Osiedla WSM "Bielany"

Langwaldt Barbara (Przewodnicząca)
Lerman Jerzy
Milewska Emilia

Słomka Barbara

Komisja Porządku i Zagospodarowania Terenów Rady Osiedla WSM "Bielany"

Porębski Zbigniew (Przewodniczący)
Brewczyńska Krystyna
Krawczyk Barbara
Radzanowski Witold
Wojtczak Maria

Zielińska Irena