Regulamin usuwania barier architektonicznych
ADRES DO KORESPONDENCJI
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Formularz oferty - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
Formularz oferty dla przetargu dwustopniowego WSM
Informacja o stanach wodomierzy
Informacja o zgonie członka WSM
KFM
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Oświadczenie Aktualizacyjne osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach WSM
Oświadczenie o ilości osób.
Oświadczenie o wyborze członka - 2 osoby
Oświadczenie o wyborze członka - 4 osoby
PODANIE O WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW DO SĄDU
Protokoły lustracji Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w WSM
Regulamin używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM
Regulamin zamiany lokali mieszkalnych w WSM
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność
Wniosek do notariusza - sprzedaż, darowizna, zamiana lokalu
Wniosek do Regulaminu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w WSM
Wniosek o podjęcia działań zamiany lokalu
Wniosek o przeniesienie własności lokalu
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej członkowi WSM
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
Wniosek o wydanie zaświadczenia do banku
Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów meldunkowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia do celu założenia Księgi Wieczystej
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do lokalu
ZAMIANA LOKALU - Wniosek o podjęcie działań
ZAMIANA LOKALU - Wniosek o umieszczenie w rejestrze
Zgoda na dostarczanie korespondencji do skrzynki pocztowej
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednarozowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty z wnioskiem o przeksięgowanie
Zmiana w dokumentach WSM w związku z nabyciem lokalu