Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność

.