Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów meldunkowych

Wniosek można pobrać ze strony WSM, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail podany przez pracownika Spółdzielni (tel. 22 561 34 20) lub złożyć w kancelarii, w siedzibie Biura Zarządu, przy ul. Elbląskiej 14, pok. nr 7.
 
Zaświadczenia i wnioski wydawane są na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.