Wniosek o wydanie zaświadczenia do celu założenia Księgi Wieczystej

Wniosek można pobrać ze strony WSM, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail podany przez pracownika Spółdzielni (tel. 22 561 34 22) lub złożyć w kancelarii, w siedzibie Biura Zarządu, przy ul. Elbląskiej 14, pok. nr 107.

 

Zaświadczenia i wnioski wydawane są na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

 

Numer konta bankowego dla opłat za wydanie zaświadczenia\wniosku:

PKO BP XX O/Warszawa

83 1020 1156 0000 7802 0006 3511

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14

Załączniki:
Pobierz plik (DRUKI  KW.pdf)DRUKI KW.pdf