Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Deklarację można pobrać ze strony WSM, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisaną  złożyć w pokoku nr 105, w siedzibie Biura Zarządu, przy ul. Elbląskiej 14.

 
O przyjęciu w poczet Członków decyduje Zarząd WSM w formie uchwały.
 

Numer konta bankowego dla opłat za wydanie zaświadczenia:

PKO BP XX O/Warszawa

83 1020 1156 0000 7802 0006 3511

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14