Statut i Regulaminy

Poniżej do pobrania dostępne są Statut oraz Regulaminy WSM

 

Statut WSM

Uchwała zm. statutu 04.09.2018

Uchwała nr 18-2020 RN Regulamin zamiany lokali

Uchwała Zarzadu opłaty zamiana lokali WSM

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Uchwała  nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2014 w sprawie zmiany uchwały nr 2.2008 WZ dot. regulaminu RN

Regulamin Komisji Inwestycyjnej, Rewizyjnej i Organizacyjno-Samorządowej Regulamin Członkowsko-Mieszkaniowej Oarz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin Zebrań Mieszkańców Członków WSM

Regulamin przyznawania tyt. Honorowego Członka WSM

Regulamin przyznawania tyt. Zasłużonego Członka WSM

Regulamin budowy, zawierania umów i używania garaży WSM

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowalne i świadczenie usług

Regulamin rozliczania kosztow inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztu budowy lokali

Regulamin najmów lokali w WSM

Regulamin sprzedaży w trybie przetargu lokali stanowiących własność WSM

Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych w WSM

Regulaminu czynności windykacyjnych

Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Udziałowego w WSM

Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Zasobowego w WSM

Regulamin Zarządu WSM

Regulamin ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w zasobach WSM

Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w WSM

Regulamin usuwania barier architektonicznych w WSM

Regulamin zamiany lokali mieszkalnych w WSM

Regulamin używania lokali i zasad porządku domowego w osiedlach WSM

Regulamin ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w zasobach WSM

Zasady udzielania i wyceny służebności na potrzeby podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych przez WSM

Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia (w sprawie ponoszenia i rozliczania kosztów gospodarki zasobem mieszkaniowym spółdzielni oraz ustalania opłat za korzystanie z lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 

└►

Zasady ponoszenia i rozlicz. kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalania opłat za korzystanie z lokali
    └► REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zas. mieszk. i ustalania opłat za użytkowanie lokali
    └►

REGULAMIN rozliczania kosztów ciepła na podgrzanie wody raz kosztów zużycia wody i odpr. ścieków

Uchwała nr 30/2018

  └► REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń za C.O. w lokalach
    └► Zalecenia do rozliczeń według "KOBRI Instal"  PLIK 1.19 Mb  
    └► REGULAMIN gospodarowania funduszem remontowym
    └► WZÓR nr 1 do Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym PLIK 32.07 Kb 
    └► WZÓR nr 2 do Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym PLIK 26.23 Kb   
    └► REGULAMIN działalności społeczno-kulturalnej PLIK 7.89 MB
    └► WZÓR nr 1 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno kulturalnej PLIK 564 Kb
    └► WZÓR nr 2 WNIOSEK o przyznanie zapomogi bezzwrotnej Członkowi WSM PLIK 51.19 Kb 
    └► REGULAMIN Organizacji i eksploatacji osiedlowych parkingów PLIK 52.17 Kb