Protokół z posiedzenia kolegium WZ 2017.

Poniżej znajduje się do pobrania: Protokół z posiedzenia kolegium Walnego Zgromadzenia 2017.