Kontakt

Proszę o uwagi i sugestie dotyczące serwisu internetowego oraz E-BOK dla Najemców

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Administrator serwisu internetowego WSM

www @ wsm.pl

W sprawach innych niż strona WWW lub E-Bok proszę o korzystanie z formularza kontaktowego.