wykonanie wymiany drzwi korytarzowych p.poż. na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 5 i 10

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

ogłasza przetarg na:

wykonanie wymiany drzwi korytarzowych p.poż. na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 5 i 10 Warszawie

Czytaj więcej...

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Przy Agorze 3

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

ogłasza przetarg na:

wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Przy Agorze 3 w Warszawie

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w  zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY” z dopiskiem na kopercie „Przetarg – wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Przy Agorze 3 w Warszawie.”

Czytaj więcej...