Skład Rady

SKŁAD RADY OSIEDLA WSM "MŁOCINY"
wybrany na Zebraniu Mieszkańców Członków WSM
w dn. 05.04.2017r.
 
L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Daśko Łukasz Przewodniczący RO
2 Szmajda Jerzy Z-ca Przew. RO
3 Szymanek Paweł Z-ca Przew. RO
4 Wiewiór Mirosława Sekretarz RO
     
  KOMISJA   REWIZYJNA  
1 Modzelewska Anna Przewodnicząca Komisji
2 Wróblewska Anna Z-ca Przew. Komisji
3 Turkiewicz Ewa Sekretarz Komisji
4 Cetens Jarosław Członek Komisji
5 Jasiński Jan Członek Komisji
6 Żuchowska Joanna Członek Komisji
     
  KOMISJA   GZM  
1 Dziewulski Bogusław Przewodniczący Komisji
2 Tomasiak Artur Z-ca Przew. Komisji
3 Wiewiór Mirosława Sekretarz Komisji
4 Szmajda Jerzy Członek Komisji
5 Szymanek Paweł Członek Komisji
6 Celejewski Jezry Członek Komisji
     
  KOMISJA SPOŁECZNA  
1 Melon Felicja Przewodnicząca Komisji
2 Gbiorczyk Jolanta Z-ca Przew. Komisji
3 Żyliński Maciej Sekretarz Komisji
4 Pawlewska Anna Członek Komisji
5 Sadkowska Danuta Członek Komisji
6 Soliwoda Marzena Członek Komisji