Skład Rady

Grzeszkiewicz Dorota Przewodniczący RO
Krzysztof Pierściński członek RO
Ślusarczyk Anna członek RO
Wysocki Michał członek RO
Markiewicz Marcin  członek RO