Skład Rady

Dyżur Rady Osiedla Nowodwory - pierwsza środa każdego miesiąca w godz. 18.00-19.00 w sali posiedzeń przy ul. Ciołkosza 4.

Skład Rady Osiedla Nowodwory:

  1. Marek Fronczak- Przewodniczący Rady Osiedla
  2. Marcin Spoczyński – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
  3. Bożena Nowakowska – Sekretarz Rady Osiedla
  4. Elżbieta Maruszak – Przewodnicząca komisji rewizyjnej
  5. Magdalena Gazda – Przewodnicząca komisji GZM
  6. Anna Sawicka – członek rady
  7. Bogdan Kindracki – członek rady
  8. Antoni Kasperski – członek rady
  9. Beata Grabowska – członek rady
  10. Witold Jaworski- - członek rady