Skład Rady

Przewdoniczący               - Fronczak Marek

Z-ca Przewodniczącego   - Spoczyński Marcin
Sekretarz                          - Długosiecka Hanna
 
Członkowie:
Gazda Magdalena
Jaworski Witold
Maruszak Elżbieta
Nowakowska Bożena
Nowaczyk Bogumił
Staniszewski Krzysztof