Skład Rady Nadzorczej WSM

RADA NADZORCZA– kadencja 2017 – 2020

(stan na 06.07.2017 r.)

 Zofia PADEREWSKA Przewodnicząca RN /Wawrzyszew/

 Jarosław CETENS Zastępca Przewodniczącego RN /Młociny/

 Jacek SIDOR Zastępca Przewodniczącego RN /Żoliborz II/

 Barbara KRAWCZYK Sekretarz RN /Bielany/

 

KOMISJA CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA

Anna PAWLEWSKA Przewodnicząca Komisji /Młociny/

Jarosław CETENS /Młociny/

Barbara KRAWCZYK /Bielany/

Małgorzata KUREK /Piaski/

Magdalena SZAŁAJSKA /Żoliborz II/

Jolanta BĘTKOWSKA /Wawrzyszew/

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYM I

Andrzej MICHAŁOWSKI   Przewodniczący Komisji /Piaski/   

Witold KACPERSKI /Żoliborz II/

Małgorzata JĘDRZEJOWSKA-POPIOŁEK /Wawrzyszew/

Anna MARCINIAK /Żoliborz IV/

Stanisław MICHALCZYK /Młociny/

Andrzej PIOTROWSKI  /Żoliborz IV/

Zbigniew POROCH /Żoliborz III/

 

KOMISJA REWIZYJNA

Jerzy GÓRECKI /Piaski/

Jolanta BĘTKOWSKA /Wawrzyszew/

Stanisław NIECKARZ /Bielany/

Karolina SKOCZEK /Żoliborz III/

Zofia SOBIESZCZUK /Żoliborz IV/

Alina ZAWADZKA /Żoliborz IV/

 

KOMISJA INWESTYCYJNA

Robert ORLIK Przewodniczący Komisji /Wawrzyszew/

Wiesław SAWICKI /Wawrzyszew/

Anna POGORZELSKA /Wawrzyszew Nowy/

Andrzej ZALEWSKI /Latyczowska, Nowodwory, Hery, Niedzielskiego/

Jacek SIDOR /Żoliborz II/

 

KOMISJA ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWA

Marcin ŁUĆ Przewodniczący Komisji /Żoliborz III/

Barbara BIELICKA-MALINOWSKA /Bielany/

Bartłomiej DZILIŃSKI /Żoliborz III/

Zofia SUDRA-CZERWIŃSKA /Piaski/

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
(wrzesień –grudzień 2018 r.)
Biuro Zarządu ul. Elbląska 14 (II p. pokój 219, od godziny 16:15)
(zapisy pokój 211 tel. 22 561 34 17)
Data/miesiąc Imię i nazwisko Imię i nazwisko
wrzesień 2018
3

Robert Orlik

Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

Andrzej Zalewski

Członek Kom. Inwestycyjnej

10

Bartłomiej Dziliński

Członek Kom. Org. Samorządowej

Karolina Skoczek

Członek Kom. Rewizyjnej

17

Zofia Sudra-Czerwińska

Członek Kom. Org. Samorządowej

Małgorzata Kurek

Członek Kom. Członkowsko-Mieszkaniowej

24

Stanisław Michalczyk

Członek Kom. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Andrzej Michałowski

Przewodniczący Kom. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Październik 2018    
1

Anna Pogorzelska

Członek Kom. Inwestycyjnej

Wiesław Sawicki

Członek Kom. Inwestycyjnej

8

Zofia Paderewska

Przewodnicząca RN

Barbara Krawczyk

Sekretarz RN

15

Zofia Sobieszczuk

Członek Kom. Rewizyjnej

Stanisław Nieckarz

Członek Kom. Rewizyjnej

22

Magdalena Szałajska

Członek Kom. Członkowsko-Mieszkaniowej

Alina Zawadzka

Członek Kom. Rewizyjnej

29

Jolanta Bętkowska

Członek Kom. Rewizyjnej

Karolina Skoczek

Członek Kom. Rewizyjnej