Skład Rady Nadzorczej WSM

RADA NADZORCZA– kadencja 2017 – 2020

(stan na 06.07.2017 r.)

 Zofia PADEREWSKA Przewodnicząca RN /Wawrzyszew/

 Jarosław CETENS Zastępca Przewodniczącego RN /Młociny/

 Jacek SIDOR Zastępca Przewodniczącego RN /Żoliborz II/

 Barbara KRAWCZYK Sekretarz RN /Bielany/

 

KOMISJA CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA

Magdalena SZAŁAJSKA /Żoliborz II/ Przewodnicząca Komisji

Jarosław CETENS /Młociny/

Barbara KRAWCZYK /Bielany/

Małgorzata KUREK /Piaski/

Jolanta BĘTKOWSKA /Wawrzyszew/

Anna PAWLEWSKA /Młociny/

 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Andrzej MICHAŁOWSKI   Przewodniczący Komisji /Piaski/   

Witold KACPERSKI /Żoliborz II/

Małgorzata JĘDRZEJOWSKA-POPIOŁEK /Wawrzyszew/

Stanisław MICHALCZYK /Młociny/

Andrzej PIOTROWSKI  /Żoliborz IV/

Zbigniew POROCH /Żoliborz III/

 

KOMISJA REWIZYJNA

Alina ZAWADZKA /Żoliborz IV/ Przewodnicząca

Barbara BIELICKA-MALINOWSKA /Bielany/

Zofia SOBIESZCZUK /Żoliborz IV/

Andrzej MICHAŁOWSKI /Piaski/

Małgorzata JĘDRZEJOWSKA-POPIOŁEK /Wawrzyszew/

 

KOMISJA INWESTYCYJNA

Robert ORLIK Przewodniczący Komisji /Wawrzyszew/

Wiesław SAWICKI /Wawrzyszew/

Anna POGORZELSKA /Wawrzyszew Nowy/

Andrzej ZALEWSKI /Latyczowska, Nowodwory, Hery, Niedzielskiego/

Jacek SIDOR /Żoliborz II/

Andrzej PIOTROWSKI  /Żoliborz IV/

 

KOMISJA ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWA

Karolina SKOCZEK /Żoliborz III/ Przewodniczący Komisji

Marcin ŁUĆ /Żoliborz III/

Bartłomiej DZILIŃSKI /Żoliborz III/

Zofia SUDRA-CZERWIŃSKA /Piaski/

Jerzy GÓRECKI /Piaski/

Stanisław NIECKARZ /Bielany/

 PLAN DYŻURÓW

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (wrzesień-listopad 2019 r.)

Biuro Zarządu ul. Elbląska 14 (II p. pokój 219, od godziny 16:15)

(zapisy p. 211 tel. (22) 561-34-17 )

Data/miesiąc

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

wrzesień

 

 

2

Andrzej Zalewski

Członek Kom. Inwestycyjnej

Robert Orlik

Przewodniczący Kom. Inwestycyjnej

9

Zofia Paderewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Barbara Krawczyk

Sekretarz RN, Członek Komisji

Członkowsko-Mieszkaniowej

16

Magdalena Szałajska

Przewodnicząca Kom.
Członkowsko-Mieszkaniowej

Jacek Sidor

Zastępca Przew. RN, Członek Komisji Inwestycyjnej

23

Anna Pogorzelska

Członek Kom. Inwestycyjnej

Wiesław Sawicki

Członek Kom. Inwestycyjnej

30

Marcin Łuć

Członek Komisji

Organizacyjno-Samorządowej

Bartłomiej Dziliński

Członek Komisji

Organizacyjno-Samorządowej

październik

 

 

7

Zofia Sudra-Czerwińska

Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej

Małgorzata Kurek

Członek Kom.
Członkowsko-Mieszkaniowej

14

Zofia Paderewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Alina Zawadzka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

21

Stanisław Michalczyk

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Małgorzata
Jędrzejowska-Popiołek

Członek Kom. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
oraz Kom. Rewizyjnej

28

Andrzej Zalewski

Członek Kom. Inwestycyjnej

Robert Orlik

Przewodniczący Kom. Inwestycyjnej

listopad

 

 

04

Małgorzata
Jędrzejowska-Popiołek

Członek Kom. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
oraz Kom. Rewizyjnej

Jolanta Bętkowska

Członek Kom.
Członkowsko-Mieszkaniowej

18

Zofia Sudra-Czerwińska

Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej

Andrzej Piotrowski

Członek Kom. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
oraz Kom. Inwestycyjnej

25

Zofia Sobieszczuk

Członek Kom. Rewizyjnej

Stanisław Nieckarz

Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej