Zarząd

Prezes Zarządu
Maciej Stasiełowicz – powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 17.XII.2012 r.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończył z tytułem magistra wydział ekonomiki budownictwa. Pracował na kierowniczych stanowiskach w branży budowlanej, w tym między innymi INSTAL Warszawa S.A. i grupie Mostostal Warszawa. Jest specjalistą w zakresie oddłużania, wdrażania systemów finansowych i budżetowych, pozyskiwania środków finansowych, reorganizacji i organizacyjnych programów naprawczych.

Przez prawie 20 lat związany był z firmami mającymi swój wkład w rozwój i budownictwo WSM takimi jak KBM Warszawa-Północ i PZTB ZREMB.

Prezes Maciej Stasiełowicz ma 60 lat i od ponad 30 lat jest mieszkańcem WSM. Jest aktywnym kibicem Legii Warszawa i lubi podróżować po Polsce.

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów
Adam Walczak – Objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 1.06.2012 r.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w realizacji wielu obiektów w tym między innymi osiedli domów jednorodzinnych, biurowca OPTIMUS w Warszawie, centrum handlowego TARGÓWEK II, kompleksu biurowo-produkcyjnego HEXAL w Warszawie.

Był kierownikiem robót rekonstrukcji i modernizacji STAREJ PAPIERNI w Konstancinie Jeziornie, robót remontowych wielu budynków mieszkalnych, sportowych i użytkowych w tym między innymi, oddziału banku BPH w Radomiu i w Warszawie, w obiektach AMPLICO, WARTA i EXATEL oraz hali sportowej dla Szkoły w Warszawie i prywatnego basenu krytego w Łomiankach.

Posiada wykonawcze uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń.

Adam Walczak ma 44 lata, jest żonaty i ma syna. Jest sternikiem jachtowym. Lubi jeździć na nartach i na rowerze oraz tańczyć tango argentyńskie.

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Urszula Grzybowiecka – powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dniem 01.03.2014 r.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Ukończyła z tytułem magistra Wydział Ekonomiki Produkcji.

Niemal cała jej kariera zawodowa związana jest ze spółdzielczością mieszkaniową. Przez 24 lata pełniła funkcję głównego księgowego. Brała udział w łączeniu i podziałach, audytach, ocenach kondycji finansowej, badaniu zagrożeń i ryzyka dla kontynuacji działalności spółdzielni mieszkaniowych. Rozwiązywała problemy związne z organizacją rachunkowości, rozliczaniem i kalkulacją kosztów, opłat i podatków, wyodrębnianiem własności lokali, rozliczaniem inwestycji realizowanych zarówno w systemie spółdzielczym jak i deweloperskim oraz innych zagadnieniach finansowo - księgowych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.

Wiceprezes Urszula Grzybowiecka ma męża i dwóch dorosłych synów. Lubi słuchać dobrej muzyki i tańczyć. Jej dewiza życiowa to: "dobro, które daje się drugiemu człowiekowi wraca ze zdwojoną siłą".