Zarząd

Prezes Zarządu
Barbara Różewska
– objęła stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 1 września 2018 r.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, odbyła studia podyplomowe z zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową. Z ruchem spółdzielczym związana jest od ponad 20 lat. Pracowała w zarządach spółdzielni mieszkaniowych na Woli, Bemowie, Mokotowie i Targówku, a także w Radzie Nadzorczej spółdzielni na Bemowie. W latach 2000-2002 była przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej w radzie dzielnicy Wola.

Spółdzielcom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dała się poznać jako założycielka stowarzyszenia „Grunt to Warszawa”. To właśnie ta organizacja zaproponowała jeden z dwóch projektów uchwały Rady m.st. Warszawy o 95% bonifikacie przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nowa pani prezes zasiadała też w Zarządzie Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska”. Za działalność na rzecz miasta Rada Warszawy przyznała Barbarze Różewskiej „Syrenkę Warszawy”.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów
Adam Walczak – objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 1 czerwca 2012 r.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w realizacji wielu obiektów w tym między innymi osiedli domów jednorodzinnych, biurowca OPTIMUS w Warszawie, centrum handlowego TARGÓWEK II, kompleksu biurowo-produkcyjnego HEXAL w Warszawie.

Był kierownikiem robót rekonstrukcji i modernizacji STAREJ PAPIERNI w Konstancinie Jeziornie, robót remontowych wielu budynków mieszkalnych, sportowych i użytkowych w tym między innymi, oddziału banku BPH w Radomiu i w Warszawie, w obiektach AMPLICO, WARTA i EXATEL oraz hali sportowej dla Szkoły w Warszawie i prywatnego basenu krytego w Łomiankach.

Posiada wykonawcze uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń.

Adam Walczak ma 44 lata, jest żonaty i ma syna. Jest sternikiem jachtowym. Lubi jeździć na nartach i na rowerze oraz tańczyć tango argentyńskie.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Katarzyna Dawidczyk