Zarząd

Prezes Zarządu
Barbara Różewska
– objęła stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 1 września 2018 r.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, odbyła studia podyplomowe z zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową. Z ruchem spółdzielczym związana jest od ponad 20 lat. Pracowała w zarządach spółdzielni mieszkaniowych na Woli, Bemowie, Mokotowie i Targówku, a także w Radzie Nadzorczej spółdzielni na Bemowie. W latach 2000-2002 była przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej w radzie dzielnicy Wola.

Spółdzielcom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dała się poznać jako założycielka stowarzyszenia „Grunt to Warszawa”. To właśnie ta organizacja zaproponowała jeden z dwóch projektów uchwały Rady m.st. Warszawy o 95% bonifikacie przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Nowa pani prezes zasiadała też w Zarządzie Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska”. Za działalność na rzecz miasta Rada Warszawy przyznała Barbarze Różewskiej „Syrenkę Warszawy”.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów
Mariusz Skrocki –
objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jest też absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności „Zarządzanie nieruchomościami”. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz licencję zarządcy nieruchomości.

Od ponad piętnastu lat związany jest zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową, pracował na stanowisku członka zarządu oraz kierownika działu techniczno-eksploatacyjnego w warszawskich spółdzielniach: „Jary”, „Bródno” i „SM im. gen. Józefa Sowińskiego”. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie znajomości technologii wykonawstwa robót budowlanych i przygotowania inwestycji.

Jest członkiem Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Helena Pośpieszyńska
– objęła stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w dniu 1 stycznia 2021 r.

Uzyskała licencjat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł pracy dyplomowej: „Opodatkowanie spółdzielni mieszkaniowej”), a tytuł magistra w Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Siedlcach na wydziale Zarządzania i Marketingu (tytuł pracy magisterskiej „Doskonalenie zarządzania spółdzielnia mieszkaniową”). Ma uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz licencję zarządcy nieruchomości.

Pracowała m.in. jako główna księgowa, pełnomocnik Zarządu w Spółdzielni „Imielin” w Warszawie (ponad 22 lata) oraz w SM „Pojezierze” w Olsztynie, a także jako zastępca prezesa Zarządu, członek Rady Nadzorczej PG „Advisers Biuro Usług Rachunkowych i Doradztwa”, główny księgowy, pełnomocnik dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Jest autorką wielu publikacji, współpracowniczką i współautorką wyd. Wolter Kluwer – internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorką licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce. Obecnie wykłada na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.