Modernizacja rozdzielni.

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie modernizacji rozdzielni administracyjnych na podstawie P.T. w  budynkach mieszkalnych:

- Broniewskiego - 57,61,63,47,49,51,53,53A,55,39,41,43,45.

- Kochanowskiego - 18,18B,18C,20,24,26,28,30,12,12A,12B,12C,14,14A,14B, 14C,16,16A,11,13,13A,17,17A.

- Literacka – 2,4,6,8,10,12,14,16,18.

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Wadium w wysokości 7.000,00 zł

Termin składania ofert do dnia 13.02.2017 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Modernizacja rozdzielni głównych”.

Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 13.02.2017 r. o godz. 16.30, w siedzibie Zamawiającego.

Wadium z dopiskiem: „Wykonanie modernizacji rozdzielni głównych”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 30.01.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 50 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Marek Oleksiak tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl.