Roboty brukarskie i przekazanie protokolarne robót do eksploatacji, Piaski

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie robót brukarskich na terenie Osiedla WSM PIASKI

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

 

Termin składania ofert do dnia 07.08.2017 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Roboty brukarskie”

Wadium w wysokości 6.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.08.2017 r. o godz. 16.30, w siedzibie Zamawiającego, Klub Piaski.    

Wadium z dopiskiem: „Roboty brukarskie”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 19.08.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Marek Oleksiak tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl