Remont balkonów wraz z izolacją poziomą przy ul. Kochanowskiego 6

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES 112 szt.
  2. Mycie, odgrzybianie, malowanie i impregnacja elewacji
  3. Montaż daszków z poliwęglanu litego nad balkonami ostatniej kondygnacji – 28 szt..
  4. Wymiana parapetów zewnętrznych
  5. Wymiana konstrukcji wsporczej balustrad balkonów zgodnie z protokołem konieczności
  6. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez  uprawnionego Kierownika Robót.
  7. Zapewnienie ochrony budynków przed rozprzestrzenianiem się kurzu oraz zapewnienie spełnienia przepisów BHP w obszarze prowadzonych robót.

w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 6 w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 19.03.2018 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont elewacji w budynku ul. Kochanowskiego 6”

Wadium w wysokości 9.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2018 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem: „Remont elewacji ul. Kochanowskiego 6”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 26.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 20 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Elżbieta Śmiałkowska tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl