Skład Rady

Skład Rady Osiedla WSM „PIASKI”

kadencja  2017- 2020

 1. Przewodnicząca - Kurek Małgorzata
 2. V-ce przewodniczący - Radzimirski Cezary
 3. V-ce przewodnicząca - Piwowarczyk Ewa
 4. Sekretarz – Sudra - Czerwińska Zofia
 5. Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej - Rusinowska Teresa
 6. Przewodniczący  Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Deszcz Janusz
 7. Przewodniczący Komisji Handlu i Usług - Muczyński Kazimierz
 8. Przewodniczący  Komisji  ds. Społeczno - Kulturalnych - Michałowski Andrzej
 9. Przewodnicząca Komisji Windykacji i Należności - Śliwińska Barbara
 10. Przewodnicząca Komisji ds. Zieleni i Małej Architektury - Urbańska Elżbieta

Pozostali członkowie Rady Osiedla

 1. Dąbrowska Krystyna
 2. Dybowska Wanda
 3. Frątczak Irmina
 4. Grabski Marian
 5. Grajda Henryk
 6. Juhre Iwona
 7. Krawczyk Anna
 8. Krasucka Elżbieta
 9. Kozieł Małgorzata
 10. Łukasik Jarosław
 11. Pastuszka Agnieszka
 12. Rybicka Alina
 13. Stojek Teresa
 14. Woch Zbigniew
 15. Zieliński Zbigniew