Skład Rady

Przewodniczący - Myszka Dawid
Wiceprzewodniczący - Rafał Piątek

Sekretarz - Pacanowska Magdalena

Członkowie:
Idzik Arkadiusz
Chrzan - Wiśniewska Elżbieta