Boże Narodzenie w przedwojennej WSM

Boże Narodzenie w przedwojennej WSM

Mamy rok 2018. W Unii Europejskiej trwają gigantyczne polityczne i społeczne przemiany, a ja…? A ja w takim momencie spróbuję opowiedzieć, jeśli Państwo pozwolą, jak to było ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przed II wojną światową. Cieszmy się! Żyją jeszcze bowiem świadkowie tamtych Świąt, choć zostało ich niestety niewielu – a więc powspominajmy!

Czytaj więcej...

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia

Prezes Barbara Różewska swoją funkcję objęła 1 września. Nie jest to zbyt długi okres na bliższe poznanie naszej Spółdzielni, ale też nowa prezes postanowiła nie tracić czasu i z miejsca rozpoczęła wędrówki po osiedlach i spotkania nie tylko z administracjami i Radami Osiedli, ale po prostu z mieszkańcami. To z pewnością pozwoliło pani prezes na poznanie wielu spraw i problemów, które trzeba będzie rozwiązać. Zanim się to stanie spytamy o wrażenia z pierwszych miesięcy, które są już za nami.

Czytaj więcej...

W stulecie odzyskania niepodległości: Żoliborz niepodległy, Żoliborz spółdzielczy

W stulecie odzyskania niepodległości: Żoliborz niepodległy, Żoliborz spółdzielczy

Piątego grudnia 2017 r. z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, na wniosek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Zgromadzenie Narodowe zainaugurowało obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Wielu spośród tych, którym zawdzięczamy Niepodległość, było mieszkańcami Żoliborza i spółdzielni mieszkaniowych. Niepodległość i spółdzielczość były ze sobą powiązane.

Czytaj więcej...

Patronat „Życia WSM”: Żoliborz powstawał jako pomnik niepodległości, ale jego cokołem była spółdzielczość

Patronat „Życia WSM”: Żoliborz powstawał jako pomnik niepodległości, ale jego cokołem była spółdzielczość

Żoliborz to dzielnica Warszawy, którą określa się mianem Pomnika Niepodległości. Dzięki odzyskaniu niepodległości i dzięki wysiłkowi wielu Polaków, na piaszczystym pustkowiu, w trudnych powojennych warunkach – niemal z niczego – powstała całkiem nowa dzielnica. Charakter tej dzielnicy w dużej mierze ukształtowała nowatorska i ideowa spółdzielnia – budująca nie tylko domy, ale i nową społeczność.

Czytaj więcej...

Jak RODO wpływa na przebieg zebrań WSM?

Jak RODO wpływa na przebieg zebrań WSM?

Pod koniec maja weszło w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wszyscy, także i WSM, musieli dostosować swoje regulacje do nowych przepisów. Wokół RODO narosło już wiele mitów i nieporozumień. Widać je było także na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu. A jak rzeczywiście nowe prawo wpływa na przebieg spółdzielczych zebrań? Na nasze pytania odpowiada mecenas Wojciech Pikuta z działu prawnego WSM.

Czytaj więcej...

Co dalej z ulicą Tołwińskiego?

Co dalej z ulicą Tołwińskiego?

Zgodnie z zapowiedzią 26 lipca wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego zarządzenie zastępcze usuwające z przestrzeni Żoliborza współtwórcę WSM Stanisława Tołwińskiego.

Czytaj więcej...

„Przyjazny Spółdzielni” po raz trzeci

„Przyjazny Spółdzielni” po raz trzeci

W styczniu po raz kolejny kapituła konkursu redakcji „Życia WSM” wybierze „Przyjaznego Spółdzielni” – osobę, która w 2018 roku zrobiła coś dobrego dla mieszkańców WSM. Już dziś zaczynamy przyjmować zgłoszenia. Może to właśnie Państwa sąsiad powinien zostać nagrodzony?

Czytaj więcej...

W styczniu zniknie użytkowanie wieczyste, warto jednak zaczekać dłużej

W styczniu zniknie użytkowanie wieczyste,
warto jednak zaczekać dłużej

Parlament uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokument został podpisany przez prezydenta, a 4 września ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Co się zmieni po 1 stycznia 2019 roku? Co stanie się z 95% bonifikatą od opłaty przekształceniowej, na którą w zeszłym roku zgodziła się Rada m.st. Warszawy?

Czytaj więcej...

Nowa prezes na nowe czasy

Nowa prezes na nowe czasy

Po czerwcowym Walnym Zgromadzeniu WSM prezes Maciej Stasiełowicz, w związku z nieuzyskaniem absolutorium, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza podjęła też decyzję, że z Zarządu WSM odchodzi wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Urszula Grzybowiecka. W wyniku konkursu nowym prezesem Zarządu WSM została Barbara Różewska, która swoje obowiązki obejmie 1 września. A oto, w wielkim skrócie, CV pani prezes.

Czytaj więcej...

Zmiany w Statucie WSM

Zmiany w Statucie WSM

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 4 września zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego najważniejszym zadaniem będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu WSM.

 Dlaczego zmieniamy?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze weszła w życie 9 września 2017 roku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do zmiany swoich statutów oraz dokonania zgłoszenia tych zmian w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc do 12 września 2018 roku. Z tego powodu przystąpiono do prac mających na celu dostosowanie Statutu WSM do wymogów nowej ustawy. Prace te prowadzone były najpierw przez Dział Prawny Spółdzielni, a następnie Komisję Organizacyjno-Samorządową Rady Nadzorczej. Wynikiem tych prac był projekt uchwały o zmianie Statutu, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 13 sierpnia br. i przekazany do Walnego Zgromadzenia.

Rzut oka na najważniejsze zmiany

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest obszernym aktem prawnym. W § 1 omawianej uchwały zmiany pogrupowano w 174 punktach. Lektura samego tekstu uchwały byłaby dość trudna, dlatego też załącznikiem do niej jest tekst jednolity Statutu zawierający wszystkie proponowane zmiany, a w materiałach na Walne Zgromadzenie przedstawione zostały one także w formie tabelarycznej. Jak zapewne większość z Czytelników wie, zmiany ustawy dotyczyły przede wszystkim członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, które to powstawać będzie co do zasady z mocy prawa.

Czytaj więcej...

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Niespotykane standardy budowy więzi sąsiedzkich”, „potęga społecznego wychowania i solidarności środowiskowej”, „wyjątkowo silne więzy społeczne”, „kształtowanie jednostki w duchu wspólnoty, bez materialnego egoizmu” – to wszystko cytaty z książek i artykułów poświęconych początkom i przedwojennym dziejom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Ryszard Szabelak (1930-2018): Powstańcze wspomnienia żoliborskiego harcerza

III strona Powstacze wspomnienia oliborskiego harcerza21 kwietnia zmarł Ryszard Szabelak, mieszkaniec osiedla Zatrasie. Urodził się w 1930. Od czwartego roku życia mieszkał w osiedlach WSM. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył w służbach pomocniczych zgrupowania „Żyrafa” (obwód II Żoliborz AK, dowodzony przez „Żywiciela”). Nosił kolejno pseudonimy: „Dromader” i „Żyrafa”. W 1964 roku został członkiem WSM, wcześniej członkami byli rodzice. Społecznik, przez wiele lat działał w strukturach Spółdzielni.

Pogrzeb odbędzie się 8 maja o godzinie 11:00 w Domu Pogrzebowym przy ul. św. Wincentego 79, po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Bródnowski. W imieniu redakcji „Życia WSM” składamy wyrazy współczucia Rodzinie.

Przypominamy wspomnienia pana Szabelaka z okresu Powstania Warszawskiego, z numeru 4/2015.

Czytaj więcej...

Nie będzie połączenia Literackiej z Trasą AK?

Nie będzie połączenia Literackiej z Trasą AK?

Fot. Zbigniew Zieliński

Mieszkańcy osiedla Piaski od trzech lat walczą o przywrócenie łącznika ulicy Literackiej z Trasą Armii Krajowej. Ministerstwo Infrastruktury uważa, że byłoby to niezgodne z prawem.

 

Czytaj więcej...

Profesor prawa wyjaśnia: Na Żoliborzu nadal jest ulica Tołwińskiego

Profesor prawa wyjaśnia: Na Żoliborzu nadal jest ulica Tołwińskiego

W ostatnich tygodniach znów było głośno o zdekomunizowanej ulicy jednego z współzałożycieli WSM, Stanisława Tołwińskiego. Rada Dzielnicy w końcu podjęła uchwałę sprzeciwiającą się decyzji wojewody o usunięciu z map żoliborskiego społecznika, a kilkanaście stowarzyszeń złożyło petycję do Zdzisława Sipiery, by ten cofnął swoje zarządzenie. Jednak, jak wskazuje adwokat prof. dr hab. Adam Jaroszyński, który w imieniu Miasta zaskarżył dekomunizację wszystkich ulic w stolicy, żadna z decyzji wojewody jeszcze nie weszła w życie.

Czytaj więcej...