95-lecie WSM

Z przeszłości w przyszłość

To było wydarzenie godne finału obchodów 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 19 stycznia, w sali Społecznego Domu Kultury, odbyła się gala z udziałem najstarszych członków Spółdzielni – jej równolatków.

Przez 95 lat istnienia WSM zdobyliśmy ogromne doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Mimo to praca w Spółdzielni przypomina czasem „gaszenie pożarów” – rozpoczął swoje wystąpienie prezes WSM Maciej Stasiełowicz. – Dlatego o poprowadzenie dzisiejszej imprezy poprosiliśmy prawdziwego strażaka, Kevina Aistona.

Anglik, szerzej znany dzięki programowi „Europa da się lubić”, co chwila rozśmieszał gości, wspominając dzieje Spółdzielni. O przypomnienie jej losów poprosił przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Włodarczyka.

Jubileusz był świetną okazją do nagrodzenia najaktywniejszych działaczy WSM. Odznakę Zasłużonego Członka WSM otrzymało sześć osób. Wręczono również odznaczenie Zasłużonego Pracownika.

Gratulacje dla WSM przekazali burmistrzowie dzielnic, w których Spółdzielnia ma swoje zasoby mieszkaniowe. Następnie Kevin Aiston zaprosił na scenę prezesa zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz prezesa zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. – Dlaczego was nikt nie lubi? – zapytał zaczepnie. Panowie szybko wytłumaczyli, że niechęć do lustratorów jest całkiem niesłuszna, bo to oni dbają, by pieniądze spółdzielców wydawane były na właściwe cele.

Później na scenę weszła redaktor naczelna gazety Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przyjaciel Dziecka”. Opowiedziała o początkach TPD i jego związkach z WSM. A były to, i nadal są, bardzo bliskie relacje.

Wśród gości jubileuszu znaleźli się najstarsi mieszkańcy WSM, właściwie jej równolatkowie. Do SDK-u przybyli ponad 90-letni spółdzielcy z Piasków, Wawrzyszewa i Żoliborza IV, otoczeni troskliwą opieką dyrektorów i członków Rad Osiedli.

Podziękowania otrzymali też obecni na spotkaniu byli prezesi WSM Kazimiera Szerszeniewska i Elżbieta Tutak oraz byli przewodniczący Rady Nadzorczej. Seniorzy i dawni szefowie struktur WSM otrzymali upominki (również ci zaproszeni, którzy nie mogli przybyć) – piękne kosze prezentowe z delikatesami. Prezes powiedział też, że w sali obecni są prezesi innych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych oraz tych, które dawniej należały do struktur WSM. W sumie zaproszono ponad 160 gości.

W drugiej, mniej oficjalnej części jubileuszu, sceną zawładnął piosenkarz Grzegorz Wilk (na pewno czytelnicy kojarzą go z programu „Jaka to melodia?” i „Twoja twarz brzmi znajomo”). Usłyszeliśmy same szlagiery – m.in. utwory Marka Grechuty czy Toma Jonesa.

To była impreza, którą, mamy nadzieję, spółdzielcy zapamiętają na długo. Teraz przyjdzie nam poczekać kolejne pięć lat na następny wielki jubileusz – 100-lecie powołania Spółdzielni!

Bartłomiej Pograniczny

Pełna relacja z obchodów znajdzie się w lutowym numerze „Życia WSM”.

Projekt bonifikaty.

Miasto rozpatrzy projekty bonifikaty we wrześniu

 

100 6110

– Złożyliśmy poprawione projekty w sprawie bonifikaty – przekazali na konferencji prasowej w Społecznym Domu Kultury przedstawiciele dwóch Komitetów Inicjatyw Społecznych, które dążą do wprowadzenia 95 % bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

16 czerwca prezes WSM Maciej Stasiełowicz przywitał dziennikarzy prasy lokalnej i pozostałych uczestników spotkania zgromadzonych w SDK – instytucji należącej do największej i najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Następnie pełnomocnik Komitetu Inicjatywy – Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy, prezes RSM Praga Andrzej Półrolniczak, przypomniał losy projektu. W lutym 2015 roku do Rady Miasta został złożony projekt uchwały przyznającej bonifikatę wraz 52 tys. podpisów popierających go mieszkańców stolicy. W ich zbieraniu wzięło udział 65 warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Rada powinna już po miesiącu przekazać informację, czy propozycja spełnia wymogi prawne.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zrobiła to dopiero 27 stycznia 2016 roku. W opinii prawnej nie stwierdzono żadnych uchybień merytorycznych, a nawet podkreślono konieczność uregulowania uchwałą Rady kwestii bonifikat za przekształcenia. Jednakże w trakcie tych prawie dwunastu miesięcy zmienił się statut m.st. Warszawy, a w związku z tym zmodyfikowano też warunki procedowania inicjatyw obywatelskich. Komitet został zobowiązany do przedstawienia skutków finansowych przedsięwzięcia. Dlatego Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta, na wniosek Komitetu, zawiesiła prace nad projektem. W kwietniu Komitet uzyskał od Skarbnika Miasta informację, że do budżetu stolicy w 2015 roku wpłynęło z tytułu użytkowania wieczystego ponad 475 mln zł. Jednak tylko 7 dzielnic prowadzi szczegółową ewidencję, ile z tej kwoty pochodzi o spółdzielni mieszkaniowych – w 2015 było to nieco ponad 25 mln zł. Na tej podstawie Komitet oszacował, że corocznie spółdzielnie płacą z tytułu użytkowania wieczystego 70-90 mln zł. Jest to więc zdecydowanie mniej niż kwota (470 mln zł), którą w niektórych wypowiedziach prasowych przekazywali przedstawiciele władz Miasta. Realizacja proponowanej uchwały rozłożona byłaby na kilka lat, dlatego nie byłby to duży problem dla budżetu stolicy. W związku z uzyskanymi danymi 1 czerwca Komitet złożył pismo o wznowienie prac nad projektem, jednocześnie poszerzając jego zakres o osoby fizyczne.

W Radzie Miasta znajduje się też drugi projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Grunt to Warszawa”. Zebrano pod nim 19 tysięcy podpisów. Prezes Stowarzyszenia Barbara Różewska wyjaśniła, że drugi projekt różni się nieznacznie od pierwszego – nie obejmuje osób prawnych. Przewiduje także dwie stawki bonifikaty – 95 % i 99 %. Co do istoty projekty są tożsame, dlatego istnieje też możliwość, że radni połączą oba pomysły. Wcześniej projekty były od siebie zbyt odległe. Komitet drugiego projektu, jako że też musiał przedstawić skutki finansowe, przy okazji zmodyfikował część zapisów, przybliżając go do pierwszej propozycji. Komitet 9 czerwca wniósł o wznowienie prac nad projektem.

25 sierpnia odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta. Zgodnie ze statutem oba projekty powinny zostać rozpatrzone we wrześniu. Do tego czasu Komitety proszą o wspieranie propozycji i rozmowy z radnymi Miasta.

Bartłomiej Pograniczny