Kapliczkę św. Józefa czeka renowacja

Rudawka
Kapliczkę św. Józefa czeka renowacja

Konserwator zabytków wydał zgodę na renowację figury św. Józefa z Dzieciątkiem – kapliczki przy ul. Jasnodworskiej 9 na Rudawce.

Czytaj więcej...

Dobro wraca – żoliborzanie wspierają seniorów

Dobro wraca – żoliborzanie wspierają seniorów

– Nieformalna grupa wsparcia sąsiedzkiego ,,Widzialna ręka – Warszawa Żoliborz” jest już dobrze znana mieszkańcom naszej dzielnicy. Działamy od marca tego roku, czyli od początku pandemii, wspierając swoją pomocą głównie seniorów – posłuchajmy założycielki grupy, pani Katarzyny Zielińskiej, mieszkanki Sadów Żoliborskich.

Czytaj więcej...

Mariusz Frankowski: Nowy system stawia na ekologię

Rozmowa z radnym Mariuszem Frankowskim
Nowy system stawia na ekologię

– Odroczenie do 1 kwietnia wejścia w życie systemu powiązania opłaty za odbiór odpadów z ilością zużytej wody daje nam wszystkim czas na rozwianie wszelkich wątpliwości, które się do tej pory pojawiły – mówi radny KO Mariusz Frankowski, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m. st. Warszawy.

Czytaj więcej...

Dariusz Figura: Stawka za odbiór odpadów jest nie do przyjęcia

Rozmowa z radnym Dariuszem Figurą
Stawka za odbiór odpadów jest nie do przyjęcia

– Skala wzrostu opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest nie do zniesienia. Może doprowadzić do tego, że mieszkańcy nie będą w stanie w ogóle wnosić opłat. Sens podwyżki zostanie zniweczony – mówi radny PiS Dariusz Figura, zastępca przewodniczącego Rady m. st. Warszawy.

Czytaj więcej...

Nowa wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

Nowa wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

Rada Nadzorcza rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego. Została nim  pani Helena Pośpieszyńska, specjalistka w zakresie gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, zarządca nieruchomości, lustrator.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza WSM w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie zdalnym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami Rady pracowały komisje: Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowa, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których rozpatrywały sprawy według kompetencji, m.in. opracowywały projekty uchwał, regulaminów i odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej...

Z burmistrzem Bielan Grzegorzem Pietruczukiem o bielańskich korzeniach i ambitnych działaniach

Z burmistrzem Bielan Grzegorzem Pietruczukiem
O bielańskich korzeniach i ambitnych działaniach

Panie burmistrzu, jak mi wiadomo, urodził się pan i wychował na Bielanach. Praktycznie z nimi związana jest pana dotychczasowa kariera życiowa. Poprzez pełnienie kolejno funkcji radnego, wiceburmistrza i burmistrza w obecnej kadencji 2018-2023 w naszej Dzielnicy zyskał pan sobie wielki kredyt zaufania wśród mieszkańców. Czy jest to dla pana inspiracją do podejmowania ambitnych działań na rzecz bielańskiej społeczności?

Czytaj więcej...

WSM - Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020

WSM - Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020

Decyzją Kapituły programu medialnego Symbol tytuł Symbolu Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020 otrzymała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Nowy numer „Życia WSM”

Do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.:PZEWSM1221s001 0

 • O bielańskich korzeniach i ambitnych działaniach – wywiad z burmistrzem Bielan Grzegorzem Pietruczukiem
 • Nowa wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych – Rada Nadzorcza rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
 • WSM – Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020 – Spółdzielnia otrzymała nagrodę redakcji „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”
 • Z prac Rady Nadzorczej – przewodnicząca RN Zofia Paderewska opisuje uchwały przyjęte w ostatnim czasie przez Radę
 • Stawka za odbiór odpadów jest nie do przyjęcia – wywiad z radnym PiS Dariuszem Figurą, zastępcą przewodniczącego Rady m. st. Warszawy
 • Nowy system stawia na ekologię – wywiad z radnym KO Mariuszem Frankowskim, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m. st. Warszawy
 • Czysta Polska – ekologia i recykling – spółdzielnie i wspólnoty proponują zmiany w systemie gospodarki odpadami
 • Koniec dmuchaw w WSM? – Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie Programu Ochrony Powietrza
 • Dobro wraca – żoliborzanie wspierają seniorów – kolejne działania grupy ,,Widzialna ręka – Warszawa Żoliborz”
 • Ocieplenie klimatu a niestabilne grunty na Sadach Żoliborskich – Administracja Osiedla Żoliborz III o ustabilizowaniu osiadającego budynku Broniewskiego 16
 • Kiedy powstanie podjazd w budynku Popiełuszki 1? – o usuwaniu barier architektonicznych w Osiedlu Żoliborz II
 • Kapliczkę św. Józefa czeka renowacja – konserwator zabytków wydał zgodę na renowację figury św. Józefa z Dzieciątkiem na terenie Osiedla Rudawka
 • Konkurs plastyczny „Plastuś za żywopłotem” rozstrzygnięty – wyniki przedstawia Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak na Wawrzyszewie
 • 91 lat szkoły przy Elbląskiej – historia jednej z najlepszych szkół w Warszawie
 • Czy System Płatnego Parkowania na Żoliborzu pokona WSM? – Adam Kalinowski analizuje, co się zmieni po wprowadzeniu systemu i co można w nim naprawić
 • Nasze osiedla – wczoraj i dziś – Marcin Bagrianow zaprasza na Zatrasie i Rudawkę
 • Listy do redakcji
 • Przepisy świąteczne
 • Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)

Jak woda wpływa na śmieci

Jak woda wpływa na śmieci

Na wstępie chciałabym, tą drogą serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, pracownikom, członkom Rad Osiedli oraz Rady Nadzorczej za liczne głosy poparcia i pomoc w rozwiązywaniu problemów personalnych w Zarządzie Spółdzielni.

Mam nadzieję, że oczyszczona atmosfera w Spółdzielni pozwoli, w tym trudnym dla wszystkich okresie, na wspólne rozwiązanie problemów zewnętrznych, które są nam, mieszkańcom Warszawy, fundowane. Chodzi tu przede wszystkim o przyjęte przez Radę Warszawy w dniu 15 października nowe zasady określające wysokość opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi według zużycia wody. Te nowe zasady, wprowadzone w okresie epidemii, mają obowiązywać już od 1 grudnia tego roku. Zmiana ta dla większości mieszkańców dotkliwie zwiększy opłaty związane z zagospodarowaniem śmieci. W wielu przypadkach, w których mieszkańcy zużywają większą niż normatywna (4 m3) ilość wody miesięcznie opłata będzie wynosiła ponad 300 zł/miesięcznie (sic!), co stanowi kwotę znacznie wyższą od obecnie obowiązującej, tj. 65 zł miesięcznie od lokalu.

Czytaj więcej...

Żoliborz II: Poznaliśmy warunki instalacji windy – czas na decyzję mieszkańców

Żoliborz II: Poznaliśmy warunki instalacji windy – czas na decyzję mieszkańców

15 października w Społecznym Domu Kultury (z uwagi na wymogi stanu epidemii) odbyło się spotkanie z mieszkańcami dwóch budynków Popiełuszki 3 (klatka 3. i 4.) i Broniewskiego 6 (klatka 8.) w sprawie przystąpienia do budowy wind. Mieszkańcy od wielu lat ubiegają się o realizację tego zadania z uwagi na bariery, jakie stanowią dla nich schody, które trzeba pokonać przy codziennym wyjściu z mieszkania.

Czytaj więcej...

Zatrasie: Dyskusja o wyodrębnieniach

Zatrasie: Dyskusja o wyodrębnieniach

Zarząd WSM zobowiązał dyrektorów czterech osiedli – Zatrasie, Rudawka, Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy – do przygotowania projektów uchwał pozwalających mieszkańcom na przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność. Aby mogło do tego dojść, każda nieruchomość musi mieć m.in. dostęp do drogi publicznej. Układ urbanistyczny Osiedla Zatrasie na to nie pozwala. Dlatego Zarząd chce uregulować sprawę za pomocą służebności. Rada Osiedla Zatrasie, choć też liczy na wyodrębnienia, chce przy okazji zmienić podział geodezyjny Osiedla tak, by zmniejszyć opłaty dla mieszkańców. To jednak mogłoby przedłużyć cały proces nawet o dwa lata.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja Osiedla Bielany

Rewitalizacja Osiedla Bielany

Podstawą do stworzenia projektu rewitalizacji Osiedla Bielany jest odtworzenie przestrzeni rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Osiedla. Obecnie teren, mający służyć jako zaplecze komunikacji pieszej, miejsca spotkań i relaksu, nie spełnia swojej zasadniczej roli. W większości zdewastowany, wyeksploatowany, ze znikomym udziałem zieleni, wymaga zdecydowanych działań w zakresie docelowego zagospodarowania.

Czytaj więcej...

Pamięci rozstrzelanych kobiet

Pamięci rozstrzelanych kobiet

25 września na Osiedlu WSM Rudawka została uroczyście odsłonięta tablica poświęcona siedmiu mieszkankom Powązek, rozstrzelanym przez Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej (czerwiec-październik)

Z prac Rady Nadzorczej (czerwiec-październik)

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 30 czerwca do 12 października odbyła osiem posiedzeń. Zebrania odbywały się w trybie zdalnym (tylko jedno posiedzenie w trybie stacjonarnym). Porządek obrad ustalało prezydium Rady. Pomiędzy posiedzeniami RN pracowały Komisje: Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowa, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których rozpatrywały sprawy według kompetencji, np. opracowywały projekty uchwał i odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej...

Zmiany w Zarządzie WSM

Zmiany w Zarządzie WSM

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM, w dniu 12 października, podjęto uchwały o odwołaniu dwóch zastępców Prezesa Zarządu WSM – Katarzyny Dawidczyk i Jarosława Kufla. Rada Nadzorcza wyznaczyła członka RN Andrzeja Michałowskiego do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa do spraw inwestycji i remontów, do czasu wyboru nowych członków Zarządu.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Nowy numer „Życia WSM”

PZEWSM1030s001

Do Spółdzielni trafił kolejny numer „Życia WSM”. A w nim m.in.

 1. Pamięci rozstrzelanych kobiet – na Rudawce odsłonięto tablicę poświęconą pamięci mieszkanek Rudawki rozstrzelanych w trakcie Powstania Warszawskiego
 2. Zmiany w Zarządzie WSM – Rada Nadzorcza zdecydowała o odwołaniu zastępców prezesa WSM
 3. Urząd Miasta wznowił wydawanie zaświadczeń o przekształceniu
 4. Jeszcze długo nie wybierzemy członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli – przypominamy, że ze względu na trwającą pandemię Walne Zgromadzenie i Zebrania Mieszkańców nie mogą się odbyć.
 5. Jak woda wpływa na śmieci – od 1 grudnia czekają nas drastyczne podwyżki opłat za odbiór odpadów Z prac Rady Nadzorczej
 6. Nowi dyrektorzy Osiedli
 7. Mieszkanka WSM skończyła 100 lat - pani Jadwiga Wiśniewska z Osiedla Wawrzyszew 30 września obchodziła 100-lecie urodzin
 8. Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana rozpoczęta
 9. Budżet obywatelski 2021 – każdy sobie rzepkę skrobie
 10. Ostatnie nieruchomości, dla których Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma jeszcze zaświadczeń
 11. Niesprawiedliwość na Piaskach – „za bazarem”
 12. Rewitalizacja Osiedla Bielany
 13. Zatrasie – dyskusja o wyodrębnieniach
 14. Żoliborz II: poznaliśmy warunki instalacji windy – czas na decyzję mieszkańców
 15. Wawrzyszew: zawody wędkarskie na Stawach Brustmana
 16. Nasze osiedla – wczoraj i dziś. Marcin Bagrianow zaprasza na Zatrasie
 17. Listy do redakcji – o koszeniu trawników, windach i nie tylko
 18. Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)

Budżet obywatelski 2021 – wybierz spółdzielcze projekty

Budżet obywatelski 2021 – wybierz spółdzielcze projekty

Od 1 do 15 września trwa głosowanie na projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Żoliborza przygotowali kilka ważnych projektów na terenach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachęcamy do oddania na nie głosu. Opisy projektów pochodzą ze strony app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

118655523 1694607577353024 5619151983821376764 n

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rozwoju przypomina o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia w związku z epidemią koronowirusa

Ministerstwo Rozwoju przypomina o zmianie terminu Walnych Zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w związku z pandemią koronowirusa

Wiceminister Robert Nowicki w rozmowie z telewizją SM „Górczewska” przypomniał, jak Tarcza Antykryzysowa wpłynęła na różne terminy istotne dla spółdzielni mieszkaniowych. Wyjaśnił, do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe, w jakim terminie powinny się odbyć Walne Zgromadzenia, a także co dzieje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Rada Osiedla kończy swoją kadencję w czasie trwania epidemii.

Czytaj więcej...

Koniec walki o wawrzyszewską łączkę?

Koniec walki o wawrzyszewską łączkę?

Kiedy przeszło trzy lata temu łączka została ogrodzona parkanem, wydawało się, że tym razem nie uda się obronić tego, jakże potrzebnego i lubianego przez mieszkańców Wawrzyszewa, terenu zielonego. Krążyły plotki, że deweloper już stoi u bram płotu i za chwilę, zamiast drzew, będziemy mieli trzy, wielokondygnacyjne budynki. Jak się jednak okazało, nie po raz pierwszy, w jedności siła.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej (maj-czerwiec)

Z prac Rady Nadzorczej (maj-czerwiec)

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 11 maja do 29 czerwca odbyła trzy posiedzenia (obrady w maju i czerwcu przeprowadzono w trybie zdalnym). Porządek ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa, Rewizyjna. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Dotacja Sejmiku na remont SDK

Dotacja Sejmiku na remont SDK

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dotacji na remont 90 zabytków na terenie Mazowsza. Wśród nich znalazł się Społeczny Dom Kultury WSM.

Czytaj więcej...

Czas na łąki kwietne na terenach WSM

Czas na łąki kwietne na terenach WSM

Historia zaskakuje. Tego lata mieliśmy podziwiać radosne, kwietne łąki. Któż ze stołecznych radnych, którzy 4 lipca 2019 przyjęli proekologiczną „Strategię adaptacji do zmian klimatycznych dla m. st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050” mógł się spodziewać, że realizacja tego planu, na skutek pandemii Covid-19, stanie już w marcu 2020 pod znakiem zapytania. Na szczęście udało się. Znakomity pomysł w ramach tej „Strategii” – łąki kwietne jako alternatywa dla trawników – nie doznał opóźnień. Na Żoliborzu i Bielanach pojawiło się trochę łąk, a każda z nich to rewelacja. Nadal jest ich jednak za mało.

Czytaj więcej...

Kiedy się mniej wtrącamy, przyroda odżywa

Kiedy się mniej wtrącamy, przyroda odżywa

– W spółdzielniach dominuje konserwatywne myślenie o zieleni. Skosić równo wszystko, bo tak jest szybciej i taniej. A wystarczy zaplanować działania, by nawet przy niewielkim budżecie osiągnąć spektakularne efekty – mówi Tomasz Niewczas, architekt krajobrazu, prowadzący stronę „ZielonyŻoliborz”.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Nowy numer „Życia WSM”

Do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.:PZEWSM0717s001 0

 • Kiedy się mniej wtrącamy, przyroda odżywa – Bartłomiej Pograniczny rozmawia o gospodarce zieleni na Żoliborzu z architektem krajobrazu Tomaszem Niewczasem, prowadzącym stronę „ZielonyŻoliborz”
 • Czas na łąki kwietne na terenach WSM – Władysław Głowala pokazuje, jakie rośliny mogą się znaleźć na takiej łące, jakie oszczędności można uzyskać w porównaniu z pielęgnacją trawnika i o tym, że łąka kwietna to nie zawsze to samo
 • Mądre kształtowanie zieleni przynosi efekty – tekst dr Jolanty Stawickiej z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW
 • Niezbędnik prawny członka WSM – w numerze zamieszczamy najważniejsze regulaminy przyjęte ostatnią przez Radę Nadzorczą, wyjaśniamy co się zmieniło i dlaczego
 • Z prac Rady Nadzorczej – Jacek Sidor opisuje uchwały przyjęte przez RN
 • Za nami pierwsze spotkanie Zespołu Jubileuszowego – relacjonuje Barbara Bielicka-Malinowska
 • Krystyna Major odchodzi na emeryturę – o zmianach na stanowisku dyrektora osiedla Bielany
 • Koniec walki o wawrzyszewską łączkę? – Małgorzata Popiołek o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na Wawrzyszewie
 • Ogród wzorowany na naturze – w Osiedlu Wawrzyszew Nowy zostanie wykonana rabata preriowa zaprojektowana przez studentów SGGW
 • Odrębna własność mieszkań coraz bliżej? – o przyspieszeniu prac nad możliwością wyodrębniania mieszkań w osiedlach Wawrzyszew, Zatrasie, Rudawka
 • Żoliborz i Bielany w kwiatach – konkurs Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany rozstrzygnięty
 • Nasze osiedla wczoraj i dziś – Marcin Bagrianow zaprasza na Piaski i Bielany
 • Patroni naszych ulic – Jan Stanek opisuje losy Antoniego Magiera
 • Czytelnicy piszą, my odpowiadamy – Rada Osiedla komentuje teksty o osiedlu autorstwa redaktor naczelnej Danuty Wernic, redaktor odpowiada na list
 • Krzyżówka z nagrodami, pochodząca z serwisu szarada.net

100 lat pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach

100 lat pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach

Niemal sto lat temu, w dniu 29 października 1920 r., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o spółdzielniach. Była to, według zgodnej opinii historyków i prawników, jedna z najlepszych i najnowocześniejszych takich regulacji w Europie w tamtym czasie i właśnie dzięki niej w znacznym stopniu mógł zaistnieć bujny rozwój spółdzielczości w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. A trzeba pamiętać, że proces tworzenia ustawy przebiegał w niezwykle dramatycznym czasie dla młodego państwa polskiego, gdy niemal na wszystkich granicach toczyły się wojny, gospodarka była zdezorganizowana, szalała inflacja, trwały głębokie dysproporcje rozwoju obszarów dawnych zaborów, obowiązywały w nich odmienne systemy prawne, a w całym społeczeństwie – choć przesiąkniętym ogromnym entuzjazmem z odzyskania niepodległości – istniały głębokie podziały ideowe i polityczne. Tym bardziej więc godny podziwu jest fakt szybkiego przyjęcia nowej ustawy o spółdzielniach, a z okazji jubileuszu warto przypomnieć, jak doszło do jej powstania.

Czytaj więcej...

Plakat

Z prac Rady Nadzorczej (marzec-maj)

Z prac Rady Nadzorczej (marzec-maj)

Rada Nadzorcza WSM od 9 marca do 11 maja odbyła trzy posiedzenia. Posiedzenia w kwietniu i maju odbyły się w trybie zdalnym. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa, Rewizyjna. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Dzięki interwencji WSM Rada Warszawy wycofała się z projektu kolejnej podwyżki za wywóz śmieci

Dzięki interwencji WSM Rada Warszawy wycofała się z projektu kolejnej podwyżki za wywóz śmieci

Od marca obowiązuje ryczałtowy system opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Życia WSM”, jest to system niesprawiedliwy, ponieważ osoba samotna płaci tyle samo, co kilkuosobowa rodzina – 65 złotych. Miasto zapowiadało, że przygotuje nowy system powiązany ze zużyciem wody, co miało doprowadzić do bardziej racjonalnego podziału kosztów wywozu odpadów. Jednak projekt, jaki ukazał się na stronie Rady Warszawy, zamiast obniżać koszty, doprowadzał do kolejnych podwyżek. WSM zareagowała od razu. Dzięki naszym uwagom Rada Warszawy wycofała się z projektu.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta zawiesił wysyłanie zaświadczeń o przekształceniu

Urząd Miasta zawiesił wysyłanie zaświadczeń o przekształceniu

Tarcza Antykryzysowa wpłynęła także na terminy wnoszenia opłat związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Czas na wniesienie należności za 2019 rok minął w lutym, a termin opłaty za 2020 rok minie w czerwcu. Tylko że przecież wszyscy chcieli skorzystać z 98% bonifikaty (w części przypadków 99% bonifikaty), a wciąż wiele osób nie dostało nawet zaświadczenia o przekształceniu. Na szczęście mimo upływu terminów nic nie stracimy.

Czytaj więcej...

„Widzialna ręka” żoliborzan

„Widzialna ręka” żoliborzan

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami życie społeczne. W trudnej sytuacji znaleźli się m.in. seniorzy, szczególnie narażeni na utratę zdrowia. Odpowiedzią na te i inne skutki powszechnej kwarantanny jest akcja „Widzialna ręka”.

Czytaj więcej...

WSM wspiera mieszkańców w czasie pandemii

WSM wspiera mieszkańców w czasie pandemii

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa dotykają każdego. Dlatego WSM zdecydowała o wprowadzeniu w życie planu, który ma pomóc spółdzielcom przetrwać ten trudny okres.

Czytaj więcej...

Pomoc sąsiedzka

Pomoc sąsiedzka

Walka o koszty wywozu śmieci ciąg dalszy

Walka o koszta wywozu odpadów ciąg dalszy

Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystosowała pisma do Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych a także do Ministerstwa Klimaty z prośbą o zajęcie stanowisk w ww. sprawie. Treść pism poniżej: 

Czytaj więcej...

Petycja o obniżenie opłat za wywóz odpadów

Petycja o obniżenie opłat za wywóz odpadów

Grupa stołecznych Spółdzielni Mieszkaniowych, jako Społeczny Komitet Tanio Czysto Ekologicznie, przygotowała petycję do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy  i do Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta Miasta st. Warszawy o obniżenie opłat za wywóz odpadów oraz wyłączenie powierzchni niemieszkalnych (galerii handlowych, hoteli, restauracji itp.) z systemu zagospodarowania  odpadów mieszkaniowych. Czekamy na Państwa podpisy do 24 marca.

Czytaj więcej...

Miasto każe płacić więcej, a nie daje nic w zamian

Miasto każe płacić więcej, a nie daje nic w zamian

1 marca weszły w życie drastyczne podwyżki opłat za wywóz odpadów. Teraz każde gospodarstwo w zabudowie wielorodzinnej, niezależnie od tego, ile osób mieszka w danym lokalu i ile produkuje odpadów, będzie musiało zapłacić stałą stawkę – 65 złotych. To prawie siedmiokrotny wzrost. WSM zaskarżyła nowe przepisy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Czytaj więcej...

Rosną koszty utrzymania, WSM nie pozostaje bierna

Rosną koszty utrzymania, WSM nie pozostaje bierna

Barbara R 2020

Na temat wydarzeń z ostatnich miesięcy i planów na kolejne działania rozmawiamy z prezes Zarządu WSM Barbarą Różewską.

Bartłomiej Pograniczny: 2019 rok był przede wszystkim rokiem przekształceń. Jak duża część terenów WSM została już przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności?

Udało nam się przekształcić powyżej 90% gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Część terenów nie mogła zostać przekształcona, w każdym osiedlu sytuacja jest inna.

Listę budynków, co do których są już przekształcenia, zamieściliśmy w poprzednim numerze „Życia WSM”. Teraz omówmy te nieruchomości, które wymagają jeszcze dalszych działań.

Na Żoliborzu II nie przekształciła się nieruchomość wielobudynkowa Boguckiego 4 i 6 z uwagi na to, że na działce znajduje się pas drogi publicznej. Musimy doprowadzić do wyodrębnienia pasa do oddzielnej księgi wieczystej. Wtedy działka, na które będzie już tylko budynek mieszkalny, ulegnie przekształceniu.

Czytaj więcej...

Nowe czasy rodzą nowe wyzwania

Nowe czasy rodzą nowe wyzwania

O sytuacji w Osiedlu Żoliborz II rozmawiamy z jego dyrektorem, panem Cezarym Kurkusem.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Nowy numer „Życia WSM”

Do Spółdzielni trafił nowy numer Życia WSM. A w nim m.in.:

PZEWSM0305s0011) Rosną koszty utrzymania, WSM nie pozostaje bierna - Bartłomiej Pograniczny rozmawia z prezes WSM Barbarą Różewską na temat przekształceń gruntowych gospodarki odpadami, najbliższych planów Zarządu
2) Czy Rudawka wyjdzie na prostą? - Danuta Wernic pyta dyrektora Leszka Księżaka o sytuację w Osiedlu
3) Miasto każe płacić więcej, a nie daje nic w zamian - WSM zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Miasta znacząco podnoszącą opłaty za wywóz odpadów
4) Z prac Rady Nadzorczej - Jacek Sidor podsumowuje posiedzenia RN
5) „Przyjazny Spółdzielni”, Znamy zwycięzcę - nagrodę otrzymuje Barbara Kowalczyk, mieszkanka Żoliborza III, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Ochrony Parku Sady Żoliborskie
6) Terminarz Zebrań Mieszkańców 2020
7) Styczniowy i lutowy Dzień Otwarty w WSM - relacjonuje Kamil Czarzasty
8) Nowe czasy rodzą nowe wyzwania - Barbara Bielicka-Malinowska rozmawia z dyrektorem Osiedla Żoliborz II Cezarym Kurkusem
9) Nasze osiedla – wczoraj i dziś - Marcin Ivo Bagrianow zaprasza na Żoliborz III
10) Brukalska – nie tylko architekt (część druga)
11) Karnawał w Klubie „Szafir” i marcowe niespodzianki
12) Co dalej ze Statutem?
13) Czy samorząd nabija nas w butelkę? - Adam Kalinowski o butelkomatach
14) Nasze ulice
15) Krzyżówka z nagrodami

Numer dostępny jest już w naszym archiwum.

Czytaj więcej...

Rok 2019 rokiem przekształceń

Rok 2019 rokiem przekształceń

Jedno z najczęściej zadawanych przez spółdzielców pytań dotyczyło w tym roku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. „O co chodzi? Czy to kosztowne? Co trzeba zrobić?” – zastanawiali się mieszkańcy. Podsumujmy, co w tej sprawie wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

Grudniowy numer „Życia WSM”

Grudniowy numer „Życia WSM”

Do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. W wydaniu m.in.: PZEWSM1218s001

 • Rok 2019 rokiem przekształceń – podsumowanie działań WSM w sprawie przeształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Lista nieruchomości do których mamy już zaświadczenia
 • Żoliborskie 100-lecie TPD – jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • Co nieco o Mikołaju… – Władysław Głowala przybliża historię ewolucji św. Mikołaja od biskupa Miry do brodacza w czerwonym płaszczu i czerwonej czapce
 • Z prac Rady NadzorczejJacek Sidor podsumowuje ostatnie trzy posiedzenia Rady
 • „Spółdzielcy dla klimatu” – początek nowego cyklu warsztatów
 • 65 złotych za wywóz śmieci. Czekają nas drastyczne podwyżki – o nowej uchwale Rady Warszawy
 • Nowa edycja budżetu obywatelskiego: Wciąż na przekór spółdzielniom
 • Grudniowy Dzień Otwarty w WSM: Jak rozwiązać problem braku miejsc parkingowych?
 • Najpiękniejsze ogrody i balkony Żoliborza II
 • Czy na Żoliborzu potrzebny jest System Płatnego Parkowania? Druga strona medalu – Adam Kalinowski o zagrożeniach związanych z nowym systemem
 • Wieczór wspomnień z Jarosławem Abramowem-Newerlym
 • Imprezy w Klubie „Szafir”
 • Wigilia na Zatrasiu
 • Wigilia w Przychodni przy Elbląskiej
 • Nasze osiedla – wczoraj i dziś – Marcin Bagrianow zaprasza na Piaski
 • Nie tylko architekt – Barbara Brukalska
 • Patroni naszych ulic: Pola Gojawiczyńska
 • Mural z Plastusiem na ustach całego Żoliborza
 • Krzyżówka z nagrodami

Czytaj więcej...

Remonty w osiedlach Spółdzielni

Dzień otwarty w WSM
Remonty w osiedlach Spółdzielni

W środę 7 listopada o godzinie 15:00 rozpoczęło się kolejne spotkanie w ramach „Dnia otwartego w WSM”. Tematem wydarzenia było omówienie planów i potrzeb spółdzielni w zakresie inwestycji i remontów.

Czytaj więcej...

Ruszają przygotowania do programu budowy wind

Dzień Otwarty w WSM (październik)
Ruszają przygotowania do programu budowy wind

Październikowe spotkanie prezes WSM Barbary Różewskiej z mieszkańcami poświęcone było tematowi budowy wind w cztęropiętrowych budynkach. Od lat mówiono o tym, że sprawa jest trudna, a właściwie niemożliwa do realizacji. Coś się na szczęście zmieniło. O tym, jak ważny to temat, może świadczyć frekwencja. Na spotkanie przyszło ponad 20 osób, najwięcej w dotychczasowej historii „pierwszych czwartków w WSM”.

Czytaj więcej...

Inwestycja Lindego - czekamy na pozwolenie na budowę

Inwestycja Lindego – czekamy na pozwolenie na budowę

Trwa procedura wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę. Czekamy na decyzję o przekształceniu gruntu leśnego na grunt rolny.

W październiku przełożono sieć cieplną kolidującą z projektowanym budynkiem. W listopadzie rozpoczęto roboty wyburzeniowe istniejących obiektów. Roboty zostały poprzedzone wykonaniem opinii ornitologicznej, która nie wykazała obecności ptaków. Opinia została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Czytaj więcej...

II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI

II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI

Mając na uwadze fakt, iż Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmie działalność inwestycyjną w systemie Głównego Realizatora Inwestycji (GRI), chcemy Państwu przybliżyć zasady i formułę realizacji inwestycji w tym systemie.

Głównym celem realizacji inwestycji w formule GRI jest skupienie wszystkich czynności formalno-prawnych oraz związanych z realizacją w obrębie jednego podmiotu. System GRI pozwala na jednoznaczne określenie odpowiedzialności za uzyskane rezultaty ustalone w założeniach techniczno-ekonomicznych. Bardzo ważnym aspektem jest to, iż Inwestor zawiera umowę, w której określone precyzyjnie są skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także wynagrodzenia i wszystkie rozliczenia,  tylko z GRI.

Czytaj więcej...

Wawrzyszew: Czy łączka pozostanie łączką?

Wawrzyszew
Czy łączka pozostanie łączką?

Walka o wawrzyszewską łączkę dobiega końca? Po kilku latach jest duża szansa na to, że łączka pozostanie łączką i przed oknami mieszkańców Wawrzyszewa i Wawrzyszewa Nowego nie wyrosną bloki, a powietrze nie zostanie zatrute spalinami z setek nowych samochodów.

Czytaj więcej...

WSM doceniona

WSM doceniona

Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultury im. Stanisława Staszica nagrodziło najaktywniejsze spółdzielnie stolicy. 11 września dyplom uznania otrzymały prezeski trzech kooperatyw – wszystkich spod znaku WSM.

Czytaj więcej...

Zmiany w Zarządzie WSM: Jarosław Kufel nowym prezesem ds. inwestycji i remontów

Zmiany w Zarządzie WSM
Jarosław Kufel nowym prezesem ds. inwestycji i remontów

Po krótkiej przerwie Zarząd znów działa w pełnym składzie. Nowym prezesem ds. inwestycji i remontów został Jarosław Kufel, dotychczasowy kierownik Zakładu Nadzoru Inwestorskiego w WSM.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 9 września do 4 listopada odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Nowy numer „Życia WSM”

PZEWSM1113s001inter
Do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.:

 • Kamienie niepodległości – 11 listopada żoliborzanie tradycyjnie spotkali się w Parku Żeromskiego
 • Zmiany w Zarządzie WSM – Jarosław Kufel nowym prezesem ds. inwestycji i remontów
 • WSM doceniona – Spółdzielcze Stowarzyszenie Kultury im. Stanisława Staszica nagrodziło najaktywniejsze spółdzielnie stolicy
 • Z prac Rady Nadzorczej – Jacek Sidor opisuje tematy 5 ostatnich posiedzeń RN
 • Czy łączka pozostanie łączką? – Małgorzata Popiołek o pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wawrzyszewa Nowego
 • II etap Osiedla Szmaragdowego powstanie w systemie GRI – wyjaśniamy, na czym polega ta formuła
 • Andrzejkowe tradycje
 • Cmentarz Wawrzyszewski – dwa wieki historii
 • Budżet Obywatelski na rok 2020. Trzeba poprawić komunikację z urzędnikami – Krzysztof Wypyski podsumowuje tegoroczną edycję
 • Dzieci gorszego Boga II – Zbigniew Zieliński o nierównym traktowaniu mieszkańców stolicy
 • Sukces na Zatrasiu: ruszył długo wyczekiwany remont drogi dojazdowej do osiedla – materiał Marty Poniatowskiej
 • Dzień Otwarty w WSM: ruszają przygotowania do programu budowy wind
 • Dzień otwarty w WSM: remonty w osiedlach Spółdzielni
 • Komisja garażowa czeka na wyrok sądu – o garażach przy Rydygiera
 • Klub Piaski laureatem konkursu „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom”
 • Dzień Seniora na Zatrasiu
 • Nasze osiedla – wczoraj i dziś: Marcin Bagrianow zaprasza na Wawrzyszew
 • Nasze ulice – Włościańska
 • Listy do redakcji
 • Krzyżówka z nagrodami

Czytaj więcej...

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wykaz nieruchomości , w stosunku do których Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).

Stan na dzień 2.12.2019 r.:

Czytaj więcej

Nowodwory: Plastusiowe przedszkole na Białołęce

Nowodwory
Plastusiowe przedszkole na Białołęce

W życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w ich sercach. Dzień 14 czerwca 2019 r. zapisze się w historii Przedszkola nr 414, z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Mariana Hemara 8, jako jedna z tych chwil, bowiem właśnie wtedy nastąpiło oficjalne nadanie nazwy Przedszkola: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Wspólnota i pomysłowość

Wspólnota i pomysłowość

Danuta Wernic: Pani Marto, jest pani współzałożycielką Fundacji Pole Dialogu, której celem jest udział szerszych kręgów obywateli w życiu publicznym, a także tworzenie narzędzi ułatwiających prowadzenie dialogu w społecznościach lokalnych, zarówno w dzielnicy, osiedlu, jak i mieście. Wspólne działania powinny zbliżać i dawać zadowolenie z czynienia czegoś pożytecznego dla wszystkich.

Marta Ostrowska: W naszym ubiegłorocznym projekcie „Żoliborz Pomnikiem Niepodległości” chodziło z pewnością o pokazanie owej wspólnotowości, która tworzyła się w wolnej już Polsce, w dzielnicy, gdzie powstawały spółdzielnie mieszkaniowe, a przede wszystkim WSM. To właśnie tu tworzyły się pierwsze więzi wspólnotowe, obywatelskie i samorządowe. Jako Pole Dialogu staraliśmy się zainteresować mieszkańców dzielnicy tym tematem i wzbudzić dyskusję nad tym, jak dziś wyglądają nasze wspólnoty i nasze społeczne zaangażowanie.

Czytaj więcej...

Czy uda się uregulować stan prawny gruntów na Wawrzyszewie?

Czy uda się uregulować stan prawny gruntów na Wawrzyszewie?

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na terenie m.st. Warszawy znaczny zasób nieruchomości, z czego część do dnia dzisiejszego posiada nieuregulowany stan prawny. I to pomimo, iż w terminach przewidzianych w kolejno obowiązujących ustawach regulujących kwestę gospodarowania nieruchomościami, począwszy od 1 sierpnia 1985 r., Spółdzielnia składała wnioski o ustanowienie użytkowania wieczystego. Nasze pisma do dziś pozostają nierozpoznane.

Czytaj więcej...

Spółdzielcy – dzieci gorszego Boga

Spółdzielcy – dzieci gorszego Boga

Budżet obywatelski, nazywany wcześniej partypacyjnym, to wbrew pozorom trudny temat. Czy pisać o detalach, które mają bardzo duże praktyczne znaczenie i być nie wypełni zrozumiałym dla większości Czytelników, bo nasze prawo nie posługuje się prostym językiem? Czy pisać tylko hasłowo i upraszczać to, co nie jest proste i nic nie da mieszkańcom, którzy chcą się zaangażować w głosowanie czy składanie projektów w następnej edycji? Podejmę próbę kompromisowego rozwiązania, ale z góry przepraszam obie grupy, że nie spełnię w pełni ich oczekiwań.

Czytaj więcej...

WSM liczy na zmiany w prawie spółdzielczym

WSM liczy na zmiany w prawie spółdzielczym

13 czerwca w sejmowej sali im. Macieja Rataja odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds.  Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości, na którym przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych przedstawili postulaty dotyczące niezbędnych zmian w ustawach spółdzielczych.

Czytaj więcej...

Pierwsze czwartki miesiąca: Dni Otwarte w WSM

Pierwsze czwartki miesiąca
Dni Otwarte w WSM

Na Walnym Zgromadzeniu prezes Barbara Różewska zapowiedziała rozpoczęcie cyklu spotkań z mieszkańcami – pierwsze czwartki miesiąca w WSM. Każde z nich ma być poświęcone głównemu tematowi i sprawom wniesionym. Za nami trzy spotkania.

Czytaj więcej...

Nowy projekt zmian statutowych gotowy: Ostatni etap nowelizacji

Nowy projekt zmian statutowych gotowy

Ostatni etap nowelizacji

W kwietniowym wydaniu „Życia WSM” przedstawiony został niełatwy proces przygotowania zmian statutowych prowadzony przez zespół działaczy naszej spółdzielni, powołany decyzją Walnego Zgromadzenia w połowie 2015 roku.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie – trzyczęściowe obrady, które trwały cztery dni

Walne Zgromadzenie – trzyczęściowe obrady, które trwały cztery dni

Zważywszy na fakt, że Walne Zgromadzenie WSM odbyło się w czerwcu, a więc prawie trzy miesiące temu, a także dlatego, że szczegółowe protokoły są do wglądu, chcemy przekazać kilka istotnych uwag ogólnych oraz przedstawić wszystkie uchwały, jakie zostały podjęte w czasie głosowań na trzech częściach WZ.

Czytaj więcej...

Czy warto ograniczyć koszenie trawników?

Czy warto ograniczyć koszenie trawników?

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, odpowiedzialny za utrzymanie zieleni żoliborskiej na głównych ulicach oraz w dwóch parkach, już zdecydował się na istotną zmianę sposobu „prowadzenia” zieleni. Przeszedł z intensywnego na pielęgnowanie w sposób ekstensywny, czyli np. mniej koszenia trawy. Dlaczego tak? O tym poniżej.

Czytaj więcej...

W duchu sąsiedzkiej wspólnoty – patronat „Życia WSM”: To co minęło – WSM, jaki pamiętam

W duchu sąsiedzkiej wspólnoty – patronat „Życia WSM”

To co minęło – WSM, jaki pamiętam

Moja rodzina wprowadziła się na Żoliborz do WSM w latach trzydziestych XX wieku. Zamieszkała na VIII kolonii. Tu na wsm-owskim Żoliborzu rozwijał się ruch spółdzielczy, wszelkie formy pomocy wzajemnej, aktywności kulturalnej i sportowej. Ciocia Krysia i jej mąż aktywnie w tym uczestniczyli.

Czytaj więcej...

O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie: Ludzie na pierwszym miejscu

O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie

Ludzie na pierwszym miejscu

Opracowane przed kilku laty przez Cooperative Housing International (CHI), czyli organizację spółdzielni mieszkaniowych działającą w ramach Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, kompendium na temat tej branży spółdzielczej na świecie, przypomina, że spółdzielnie „mają jeden wspólny podstawowy element: członkowie kolektywnie posiadają zasoby mieszkaniowe, w których żyją i/lub nimi zarządzają. To nie jest jakieś miejsce do przebywania; to jest dom”. W Europie są one takim domem dla około 13 milionów rodzin, a więc co najmniej 40 milionów osób, więcej niż wynosi cała ludność Polski!

Czytaj więcej...

Pierwsze zaświadczenia

Pierwsze zaświadczenia

Odkąd uchwalono ustawę przekształcającą z dniem 1 stycznia 2019 użytkowanie wieczyste w prawo własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, pojawiły się wątpliwości, jak interpretować przepisy. W związku z toczącymi się pracami nad projektem zmiany ustawy WSM przekazała w styczniu do Kancelarii Senatu RP swoje propozycje niezbędnych poprawek. Warto zaznaczyć, że na gruntach, na których nie ma przeszkód blokujących przekształcenie, już udało nam się osiągnąć pierwszy sukces – 29 maja WSM otrzymała 8 zaświadczeń o własności gruntów.

Czytaj więcej...

Przy kawie z seniorem: Aktywność przede wszystkim

Przy kawie z seniorem: Aktywność przede wszystkim

Panią Danutę Pierścińską poznałam w czasach, kiedy jeszcze w Klubie „Szafir” działał chór „Szafirki” prowadzony przez wspaniałego człowieka i profesjonalnego muzyka pana Marka Tomczaka. W chórze znalazło się wiele chętnych pań i niewielu panów z Zatrasia i Rudawki, i nie tylko. Okazało się, że mamy bardzo utalentowane seniorki, które pod kierunkiem swego mistrza szybko osiągnęły wysoki poziom i były chętnie słuchane nie tylko w klubach WSM, ale też zapraszane do innych. W tym właśnie chórze śpiewała pani Danuta. Nasze kolejne spotkanie odbyło się przy wigilijnym stole również w naszym osiedlowym klubie, kiedy to dostałam w prezencie gwiazdkowym od p. Danuty piękną cekinową choinkę własnej roboty. Pomyślałam wtedy, że w wieku senioralnym można dopiero znaleźć czas na rozwinięcie ukrytych talentów, w tym przypadku artystycznych. I tak oto przed Wielkanocą spotkałyśmy się przy kawie, by bliżej poznać naszą bohaterkę.

Czytaj więcej...

WSM musi odzyskać swoją pozycję

WSM musi odzyskać swoją pozycję

Rozmowa z Grzegorzem Stachowiakiem, nowym wiceprezesem Zarządu WSM ds. inwestycji i remontów.

W pana gabinecie znajduje się duża tablica z planem, który chciałby pan zrealizował w Spółdzielni. Jakie pan stawia sobie cele?

Czytaj więcej...

Dlaczego warto segregować śmieci?

Dlaczego warto segregować śmieci?

Rozmowa z Franciszkiem Łapeckim, dyrektorem stołecznego Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Czytaj więcej...

Statutowych zmagań ciąg dalszy: czysty wolontariat dla dobra spółdzielców

Statutowych zmagań ciąg dalszy: czysty wolontariat dla dobra spółdzielców

Od dłuższego czasu w różnych kręgach – nie tylko osiedlowych – pojawiają się pytania na temat działalności Zespołu Statutowego, jego legalności, a także wynagrodzeń pobieranych przez jego członków. Jak informują niektórzy spółdzielcy, lansowana jest teza, iż Zespół tak długo pracuje, bo mu się to opłaca.

Faktycznie, działania Zespołu wkroczyły w czwarty rok kalendarzowy. Nie jest to jednak perfidny plan naciągania władz Spółdzielni na koszty ani prowokowanie przywilejów, za które musieliby zapłacić wszyscy członkowie WSM. Tak długi okres działania Zespołu wymuszony został szerokimi zmianami prawnymi, wprowadzonymi decyzjami naszego parlamentu, a także chęcią wytrwałych członków Zespołu wywiązania się z przyjętych przez siebie zadań. Zadań wykonywanych społecznie, bez żadnych diet, ryczałtów czy jakichkolwiek innych form gratyfikacji.

Czytaj więcej...

Z Administracji Osiedla do Zarządu WSM

Z Administracji Osiedla do Zarządu WSM

Po kilku miesiącach wreszcie możemy napisać: mamy Zarząd w komplecie. Rada Nadzorcza wybrała na stanowisko zastępcy prezesa WSM ds. inwestycji i remontów pana Grzegorza Stachowiaka.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”: Moje życie na Żoliborzu

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”

Moje życie na Żoliborzu

Moja miłość do Żoliborza zaczęła się w 1969 roku. Wkrótce minie pół wieku. Nasz związek z dzielnicą okazał się trwały i mocny, jak w starym, dobrym małżeństwie.

Czytaj więcej...

Katarzyna Dawidczyk prezesem ds. ekonomiczno-finansowych

Katarzyna Dawidczyk prezesem ds. ekonomiczno-finansowych

Jak zapewne nasi Czytelnicy pamiętają, czerwcowe Walne Zgromadzenie WSM nie udzieliło absolutorium prezesowi Maciejowi Stasiełowiczowi oraz jego zastępcy ds. ekonomiczno-finansowych Urszuli Grzybowieckiej. W sierpniu Rada Nadzorcza wybrała, w drodze konkursu, na prezesa spółdzielni panią Barbarę Różewską, która z dniem 1 września objęła swoje stanowisko. Miejsce wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych pozostawało wolne, ponieważ nie udało się po dwóch kolejnych konkursach podpisać umowy z wyłonionymi kandydatami. Jednakże trzeci konkurs przyniósł pożądany rezultat i od 2 stycznia mamy już nowego zastępcę prezesa Zarządu WSM ds. ekonomiczno-finansowych, a jest nim pani Katarzyna Dawidczyk.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”: Na sankach od CKM-u woziłem wszystko

Wyróżnienie w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”

Na sankach od CKM-u woziłem wszystko

Urodziłem się w Warszawie na Powiślu we wrześniu 1939 roku. Nie mogę pamiętać, czy był akurat nalot w czasie, gdy moja mam mnie rodziła. Ale to jest bardzo prawdopodobne. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy miałem 6 lat, wróciliśmy z mamą do Warszawy.

Czytaj więcej...

O miejscach przyjaznych seniorom i budżecie partycypacyjnym

O miejscach przyjaznych seniorom i budżecie partycypacyjnym

Rozmawiamy z Krzysztofem Wypyskim, mieszkańcem Zatrasia, członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz, ekonomistą.

Czytaj więcej...

Co dalej z MAL na Zatrasiu?

Co dalej z MAL na Zatrasiu?

Od prawie roku przez żoliborskich społeczników – członków WSM – czynione są starania, aby na osiedlu Zatrasie powstało Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL). MAL z założenia jest miejscem otwartym na mieszkańców, ma wspierać oddolne inicjatywy i udostępniać przestrzeń do zawiązywania relacji dobrosąsiedzkich. Dla osiedla Zatrasie, które w całości zarządzane jest przez WSM, a dokładniej przez Administrację Osiedla Zatrasie, jest to ogromna korzyść – my jako spółdzielcy otrzymujemy przestrzeń przeznaczoną na nasze inicjatywy, która finansowana jest z pieniędzy publicznych. Jeśli takie miejsce nie powstanie na Zatrasiu, to powstanie w innym miejscu. Czyli pieniądze, także z naszych podatków, zostaną zagospodarowane w celu zaspokojenia potrzeb innych mieszkańców Warszawy.

Czytaj więcej...

O lepszą „jesień życia” dla żoliborzan

O lepszą „jesień życia” dla żoliborzan

Ze Sławomirą Pieńkowską, prezesem stowarzyszenia Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku, radną dzielnicy Żoliborz, rozmawia Agata Gardas.

Czytaj więcej...

Doskonalenie statutu WSM

Doskonalenie statutu WSM

Uchwalone 9 września zmiany statutowe wynikające z decyzji ustawowych przyjętych przez nasz parlament (obszerna relacja z Walnego Zgromadzenia Członków WSM przedstawiona została w poprzednim wydaniu „Życia WSM”) zostały zaakceptowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego czasu prowadzone były rozmowy przewodniczącego Zespołu Statutowego z kierownictwem naszej Spółdzielni na temat dalszych prac związanych z nowelizacją statutu. Uwieńczeniem ich było spotkanie członków Zespołu z panią prezes Barbarą Różewską, które odbyło się 28 listopada w siedzibie Zarządu WSM. Wtedy też gotowość kontynuowania prac nad ostateczną wersją przygotowywanych propozycji zmian potwierdził przewodniczący Zespołu.

Czytaj więcej...

III miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu: Spółdzielnia to nasze wspólne dobro

III miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu
Spółdzielnia to nasze wspólne dobro

Laureatka III miejsca, pani Marianna Mościcka, napisała najdłuższe wspomnienia ze wszystkich zgłoszonych. Z racji ograniczonego miejsca w gazecie, poniżej publikujemy fragmenty nagrodzonej pracy.

Czytaj więcej...

II miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu: Mój Żoliborz

II miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu
Mój Żoliborz

Moje wspomnienia nie wiążą się ściśle z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową, chociaż…. to dopiero w trakcie pisania okaże się.

Czytaj więcej...

I miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu: Czereśnie i inne obrazki z przeszłości

I miejsce w konkursie Fundacji Pole Dialogu

Czereśnie i inne obrazki z przeszłości

Mieszkam na Sadach Żoliborskich niemal od urodzenia. Moi rodzice byli jednymi z pierwszych lokatorów w naszym budynku. Często do dziś wspominają, jak oto z dnia na dzień stali się obiektem zazdrości znajomych: nie dość, że zdobyli własne M-4, co już samo w sobie w owych czasach graniczyło z cudem! – to jeszcze na TAKIM osiedlu.

Czytaj więcej...

W końcu staniemy się właścicielami gruntów

W końcu staniemy się właścicielami gruntów

Emocji wokół bonifikat ciąg dalszy. Jeszcze w poprzednim numerze informowaliśmy, że nie warto się spieszyć z przekształcaniem gruntu, bo ustawa przekształceniowa nie wymaga od rad gmin przyznania bonifikaty przy przekształceniu, a jedynie daje im taką możliwość. Na szczęście Rada Warszawy szybko z niej skorzystała i jeszcze przed wyborami przyznała mieszkańcom stolicy 98% bonifikatę za jednorazowe wniesienie wszystkich opłat przekształceniowych. Jednak 13 grudnia Rada się z tej decyzji wycofała i obniżyła wysokość upustu do 60%. Presja społeczna sprawiła, że władze Warszawy musiały jeszcze raz pochylić się nad tematem. Miejscy radni przywrócili korzystną, 98% bonifikatę. Możemy więc przejąć grunt naprawdę tanio. Jednak w części osiedli nie obędzie się bez problemów.

Czytaj więcej...

Czy może wrócić to, co było?

Czy może wrócić to, co było?

Może nie wszystkim naszym Czytelnikom znana jest Fundacja Pole Dialogu, ale w ostatnim okresie była okazja, aby poznać przynajmniej niektóre z jej działań. Działań, które najbardziej ogólnie można by określić chęcią pobudzenia aktywności społecznej, czy jak kto woli obywatelskiej, mieszkańców dużych i małych miast i miasteczek, dużych i małych osiedli i wspólnot, dużych i małych bloków i budynków, a także szkół. Wiek nie gra roli, ważne są chęci, a więź międzypokoleniowa ma w tym szczególne znaczenie. Żoliborz w całym programie Fundacji odgrywa rolę wyjątkową – jest dzielnicą, która powstała jako pomnik Niepodległości.

Czytaj więcej...

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia

Prezes Barbara Różewska swoją funkcję objęła 1 września. Nie jest to zbyt długi okres na bliższe poznanie naszej Spółdzielni, ale też nowa prezes postanowiła nie tracić czasu i z miejsca rozpoczęła wędrówki po osiedlach i spotkania nie tylko z administracjami i Radami Osiedli, ale po prostu z mieszkańcami. To z pewnością pozwoliło pani prezes na poznanie wielu spraw i problemów, które trzeba będzie rozwiązać. Zanim się to stanie spytamy o wrażenia z pierwszych miesięcy, które są już za nami.

Czytaj więcej...

Patronat „Życia WSM”: Żoliborz powstawał jako pomnik niepodległości, ale jego cokołem była spółdzielczość

Patronat „Życia WSM”: Żoliborz powstawał jako pomnik niepodległości, ale jego cokołem była spółdzielczość

Żoliborz to dzielnica Warszawy, którą określa się mianem Pomnika Niepodległości. Dzięki odzyskaniu niepodległości i dzięki wysiłkowi wielu Polaków, na piaszczystym pustkowiu, w trudnych powojennych warunkach – niemal z niczego – powstała całkiem nowa dzielnica. Charakter tej dzielnicy w dużej mierze ukształtowała nowatorska i ideowa spółdzielnia – budująca nie tylko domy, ale i nową społeczność.

Czytaj więcej...

Jak RODO wpływa na przebieg zebrań WSM?

Jak RODO wpływa na przebieg zebrań WSM?

Pod koniec maja weszło w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wszyscy, także i WSM, musieli dostosować swoje regulacje do nowych przepisów. Wokół RODO narosło już wiele mitów i nieporozumień. Widać je było także na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu. A jak rzeczywiście nowe prawo wpływa na przebieg spółdzielczych zebrań? Na nasze pytania odpowiada mecenas Wojciech Pikuta z działu prawnego WSM.

Czytaj więcej...

Co dalej z ulicą Tołwińskiego?

Co dalej z ulicą Tołwińskiego?

Zgodnie z zapowiedzią 26 lipca wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego zarządzenie zastępcze usuwające z przestrzeni Żoliborza współtwórcę WSM Stanisława Tołwińskiego.

Czytaj więcej...

„Przyjazny Spółdzielni” po raz trzeci

„Przyjazny Spółdzielni” po raz trzeci

W styczniu po raz kolejny kapituła konkursu redakcji „Życia WSM” wybierze „Przyjaznego Spółdzielni” – osobę, która w 2018 roku zrobiła coś dobrego dla mieszkańców WSM. Już dziś zaczynamy przyjmować zgłoszenia. Może to właśnie Państwa sąsiad powinien zostać nagrodzony?

Czytaj więcej...

W styczniu zniknie użytkowanie wieczyste, warto jednak zaczekać dłużej

W styczniu zniknie użytkowanie wieczyste,
warto jednak zaczekać dłużej

Parlament uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokument został podpisany przez prezydenta, a 4 września ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Co się zmieni po 1 stycznia 2019 roku? Co stanie się z 95% bonifikatą od opłaty przekształceniowej, na którą w zeszłym roku zgodziła się Rada m.st. Warszawy?

Czytaj więcej...

Nowa prezes na nowe czasy

Nowa prezes na nowe czasy

Po czerwcowym Walnym Zgromadzeniu WSM prezes Maciej Stasiełowicz, w związku z nieuzyskaniem absolutorium, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza podjęła też decyzję, że z Zarządu WSM odchodzi wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Urszula Grzybowiecka. W wyniku konkursu nowym prezesem Zarządu WSM została Barbara Różewska, która swoje obowiązki obejmie 1 września. A oto, w wielkim skrócie, CV pani prezes.

Czytaj więcej...

Zmiany w Statucie WSM

Zmiany w Statucie WSM

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 4 września zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego najważniejszym zadaniem będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu WSM.

 Dlaczego zmieniamy?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze weszła w życie 9 września 2017 roku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do zmiany swoich statutów oraz dokonania zgłoszenia tych zmian w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc do 12 września 2018 roku. Z tego powodu przystąpiono do prac mających na celu dostosowanie Statutu WSM do wymogów nowej ustawy. Prace te prowadzone były najpierw przez Dział Prawny Spółdzielni, a następnie Komisję Organizacyjno-Samorządową Rady Nadzorczej. Wynikiem tych prac był projekt uchwały o zmianie Statutu, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 13 sierpnia br. i przekazany do Walnego Zgromadzenia.

Rzut oka na najważniejsze zmiany

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest obszernym aktem prawnym. W § 1 omawianej uchwały zmiany pogrupowano w 174 punktach. Lektura samego tekstu uchwały byłaby dość trudna, dlatego też załącznikiem do niej jest tekst jednolity Statutu zawierający wszystkie proponowane zmiany, a w materiałach na Walne Zgromadzenie przedstawione zostały one także w formie tabelarycznej. Jak zapewne większość z Czytelników wie, zmiany ustawy dotyczyły przede wszystkim członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, które to powstawać będzie co do zasady z mocy prawa.

Czytaj więcej...

Mamy plan naprawczy – rozmowa z Urszulą Grzybowiecką, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych WSM

Rozmowa z Urszulą Grzybowiecką, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych WSM

Mamy plan naprawczy

Bartłomiej Pograniczny: W tym roku zabrakło 5 milionów złotych na sfinansowanie działalności ogólnej Zarządu. Dlaczego?

Urszula Grzybowiecka: Zarząd kieruje działalności podstawową Spółdzielni, czyli zasobami, które już mamy, oraz działalnością inwestycyjną. W planie finansowym zakładamy koszty działalności ogólnej, a potem planujemy finansowanie. I ustalamy, że w danym roku z odpisów będzie finansowana dana część kosztów, a reszta ze Społecznego Domu Kultury i działalności inwestycyjnej. Najpierw oczywiście pion inwestycji zastanawia się, ile mieszkań wybudujemy, ustalamy nakłady. Zaplanowaliśmy w 2017, że z inwestycji uzyskamy 5 milionów 600 tys. złotych i tego się trzymaliśmy. Niestety żadne nowe inwestycje w ogóle nie ruszyły i dlatego tego finansowania nie mamy.

Czytaj więcej...

We wrześniu nowelizujemy Statut

We wrześniu nowelizujemy Statut

Jak informowaliśmy wcześniej, 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej w ciągu roku od dnia wejścia jej w życie należy dostosować postanowienia Statutu do nowych przepisów.

Czytaj więcej...

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Niespotykane standardy budowy więzi sąsiedzkich”, „potęga społecznego wychowania i solidarności środowiskowej”, „wyjątkowo silne więzy społeczne”, „kształtowanie jednostki w duchu wspólnoty, bez materialnego egoizmu” – to wszystko cytaty z książek i artykułów poświęconych początkom i przedwojennym dziejom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Ryszard Szabelak (1930-2018): Powstańcze wspomnienia żoliborskiego harcerza

III strona Powstacze wspomnienia oliborskiego harcerza21 kwietnia zmarł Ryszard Szabelak, mieszkaniec osiedla Zatrasie. Urodził się w 1930. Od czwartego roku życia mieszkał w osiedlach WSM. W trakcie Powstania Warszawskiego walczył w służbach pomocniczych zgrupowania „Żyrafa” (obwód II Żoliborz AK, dowodzony przez „Żywiciela”). Nosił kolejno pseudonimy: „Dromader” i „Żyrafa”. W 1964 roku został członkiem WSM, wcześniej członkami byli rodzice. Społecznik, przez wiele lat działał w strukturach Spółdzielni.

Pogrzeb odbędzie się 8 maja o godzinie 11:00 w Domu Pogrzebowym przy ul. św. Wincentego 79, po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Bródnowski. W imieniu redakcji „Życia WSM” składamy wyrazy współczucia Rodzinie.

Przypominamy wspomnienia pana Szabelaka z okresu Powstania Warszawskiego, z numeru 4/2015.

Czytaj więcej...

Nie będzie połączenia Literackiej z Trasą AK?

Nie będzie połączenia Literackiej z Trasą AK?

Fot. Zbigniew Zieliński

Mieszkańcy osiedla Piaski od trzech lat walczą o przywrócenie łącznika ulicy Literackiej z Trasą Armii Krajowej. Ministerstwo Infrastruktury uważa, że byłoby to niezgodne z prawem.

 

Czytaj więcej...

Dzieje się, dzieje... na Piaskach

Dzieje się, dzieje... na Piaskach

Ledwo ucichły odgłosy spotkań karnawałowych, członkowie komisji ds. społeczno-kulturalnych RO nie poprzestali na współorganizowaniu standardowych zajęć klubowych, lecz wspólnie z administracją i kierownictwem Klubu Piaski poszukiwali okazji do spotkań dla większej liczby mieszkańców Osiedla. I znaleźli takie okazje.

Czytaj więcej...

Profesor prawa wyjaśnia: Na Żoliborzu nadal jest ulica Tołwińskiego

Profesor prawa wyjaśnia: Na Żoliborzu nadal jest ulica Tołwińskiego

W ostatnich tygodniach znów było głośno o zdekomunizowanej ulicy jednego z współzałożycieli WSM, Stanisława Tołwińskiego. Rada Dzielnicy w końcu podjęła uchwałę sprzeciwiającą się decyzji wojewody o usunięciu z map żoliborskiego społecznika, a kilkanaście stowarzyszeń złożyło petycję do Zdzisława Sipiery, by ten cofnął swoje zarządzenie. Jednak, jak wskazuje adwokat prof. dr hab. Adam Jaroszyński, który w imieniu Miasta zaskarżył dekomunizację wszystkich ulic w stolicy, żadna z decyzji wojewody jeszcze nie weszła w życie.

Czytaj więcej...

W Klubie „Szafir” powiało wiosną, trzeba posadzić… szafirki na tarasie

W Klubie „Szafir” powiało wiosną, trzeba posadzić… szafirki na tarasie

Słońce grzeje coraz mocniej, rozpoczęła się tak bardzo wyczekiwana wiosna. Więcej świeżości, koloru, uśmiechu. I kilka słów o tym, co się działo w Klubie „Szafir” w pierwszych miesiącach tego roku.

Czytaj więcej...

W obliczu zagrożenia liczy się szybka reakcja

W obliczu zagrożenia liczy się szybka reakcja

O bezpieczeństwie na Żoliborzu i Bielanach rozmawiamy z komendantem rejonowym Policji Warszawa V, inspektorem Lechem Bielakiem.

Agata Gardas: Panie komendancie, w ostatnim czasie na osiedlach WSM Żoliborza i Bielan pojawiły się ogłoszenia ostrzegające przed zwiększonym zagrożeniem ze strony oszustów i włamywaczy. Co w tej sytuacji powinni zrobić mieszkańcy?

Czytaj więcej...

Tylko wspólnie obronimy wawrzyszewską „łączkę”

Tylko wspólnie obronimy wawrzyszewską „łączkę”

Na początku stycznia mieszkańców Wawrzyszewa zaskoczyły ekipy, które pod nadzorem firmy ochroniarskiej zabrały się do stawiania płotu na terenie, rozciągającym się między budynkami przy ulicach Petöfiego i Wolumen, zwanym powszechnie „łączką”. Od lat teren ten służył mieszkańcom do celów rekreacyjnych, a także stanowił naturalny ciąg komunikacyjny łączący okoliczne uliczki, wyłożone zresztą niedawno nowymi płytami chodnikowymi.

Czytaj więcej...

Piechotkowe Bielany

Piechotkowe Bielany

Zmierzając do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany od strony ul. Schroegera, nie sposób nie zauważyć rysunku z podpisem „MiK Piechotkowie” i herbu Bielan na szczycie mijanego budynku garaży. Na jego tylnej ścianie jest druga część muralu – portrety dwojga młodych ludzi i napis: Maria i Kazimierz Piechotkowie Powstańcy, projektanci bielańskich osiedli.

Czytaj więcej...

Żoliborz IV – podział był potrzebny

Żoliborz IV – podział był potrzebny

Mijają trzy miesiące od podziału Żoliborza IV na dwie odrębne jednostki: Zatrasie i Rudawkę. O przyczynach tej decyzji i planach na naprawę sytuacji w nowych osiedlach rozmawiamy z prezesem Zarządu WSM, Maciejem Stasiełowiczem.

Redakcja „Życia WSM”: 25 września Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o rozdzieleniu Żoliborza IV na dwa osiedla. Dla wielu mieszkańców było to zaskoczenie. Spodziewano się wprawdzie, że taka decyzja zostanie podjęta, ponieważ na zebraniu mieszkańców w kwietniu wniosek o podział padł, ale oczekiwano kolejnego zebrania, na którym miały być przedstawione aspekty ekonomiczne i organizacyjne takiego podziału. Tak się nie stało. Podział ogłoszono nagle i niespodziewanie. Co sprawiło, że podjęto taką decyzję, w takim tempie i w takim stylu, bez konsultacji z mieszkańcami?

Czytaj więcej...

Zabudowa łąki to zagrożenie dla środowiska

Wawrzyszew Nowy

Zabudowa łąki to zagrożenie dla środowiska

Część terenu tzw. łąki wawrzyszewskiej w rejonie uli Wolumen i Wólczyńskiej wróciła do dawnych właścicieli. Ci wraz ze swoimi pełnomocnikami planują tam wybudowanie pięciu budynków. To poważny problem, bo inwestycja nie tylko pogorszy komfort życia okolicznych mieszkańców, lecz także doprowadzi do nieodwracalnych zmian w lokalnym ekosystemie.

Czytaj więcej...

W Klubie „Szafir” cyklicznie i tradycyjnie

W Klubie „Szafir” cyklicznie i tradycyjnie

Jesień dała się nam we znaki, zima powiała chłodem. Nie chce się za bardzo wychodzić, ale Klub „Szafir” jest blisko domu i warto go odwiedzić, tym bardziej, że dzieje się tam wiele – cyklicznie i tradycyjnie.

Zapoczątkowany w październiku cykl „Spotkanie z historią” cieszył się wielkim zainteresowaniem licznego grona słuchaczy, dlatego był kontynuowany w listopadzie i w grudniu. Dziękuję za współpracę Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz i pani Katarzynie Bombalickiej z Wypożyczalni nr 138 przy ul. Broniewskiego 9A. Wykłady zostały sfinansowane z funduszy budżetu partycypacyjnego.

Czytaj więcej...

Ostatnie dni na zgłaszanie kandydatur

Ostatnie dni na zgłaszanie kandydatur

Powiedz nam, kogo warto nagrodzić

Jeszcze tylko przez kilkanaście dni można zgłaszać swoich kandydatów w II edycji konkursu redakcji „Życia WSM”. W styczniu jury wybierze spośród nich kolejnego „Przyjaznego Spółdzielni”.

Czytaj więcej...

Prosto z Piasków

Prosto z Piasków

Aktywność popłaca

Mikołajki

8 grudnia impreza mikołajkowa w klubie Piaski przyciągnęła prawie 70 dzieci. Aby bardziej zaangażować je w przestawienie, rozdano im czerwone czapeczki z białym pomponem, aby te zwracały uwagę Świętego Mikołaja rozdającego upominki.

Rozpoczęto interaktywnym przedstawieniem teatru Czarodziej pt. „Historia Świętego Mikołaja”, opowiadającym o tym, jak pewien elf chciał zostać pomocnikiem Św. Mikołaja. Przy okazji tej historii dzieci dowiedziały się, skąd wzięła się tradycja obdarowywania się wzajemnie prezentami.

Czytaj więcej...

Żoliborz IV podzielony

Żoliborz IV podzielony

W głowach wielu mieszkańców Żoliborza IV osiedle zawsze składało się tak naprawdę z dwóch części: starszego Zatrasia i młodszej Rudawki. We wrześniu ten podział stał się faktem. Rada Nadzorcza na posiedzeniu 25 września zdecydowała o rozdzieleniu Żoliborza IV na dwie odrębne jednostki.

Czytaj więcej...

Skończmy z użytkowaniem wieczystym

Skończmy z użytkowaniem wieczystym

Superficies solo cedit – to stara, rzymska zasada prawna, która w wolnym tłumaczeniu oznacza, że właściciel gruntu jest równocześnie właścicielem wszystkiego, co na tym gruncie się znajduje.

Czytaj więcej...

Duże zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Duże zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

2 sierpnia 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał, uchwaloną przez Sejm w dniu 20 lipca, Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Przedmiotowa ustawa stała się obowiązującym prawem w dniu 9 września. Ustawodawca zdecydował się na zmianę 23 artykułów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz po dwa przepisy w Prawie spółdzielczym i Kodeksie postępowania cywilnego. Jak wynika z oficjalnego uzasadnienia do projektu ustawy, jej głównym celem było dostosowanie ustawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którymi nie może być członkiem spółdzielni osoba nieposiadająca w spółdzielni tytułu prawnego do lokalu (tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt K 60/13). Zmiany jednak okazały się znacznie szersze i wykraczające poza powyższe zagadnienie, którym zajmował się Trybunał.

Czytaj więcej...

Bilans dwuletnich prac Zespołu Statutowego

Bilans dwuletnich prac Zespołu Statutowego

Ustawowe zmiany przedłużają procedurę

Wraz z tegorocznym okresem wakacyjnym minęły dwa lata od chwili powołania Zespołu ds. Nowelizacji Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O jego pracach kilkakrotnie informowaliśmy na łamach „Życia WSM”. Dziś chcielibyśmy złożyć sprawozdanie z dotychczasowych dokonań, które – w pierwotnym zamyśle – miały być zakończone jeszcze w bieżącym roku. Niestety, parlamentarne decyzje o nowelizacji ustaw, w tym dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych, stanęły temu na przeszkodzie.

Czytaj więcej...

Tańsze przekształcanie prawa użytkowania wieczystego

Tańsze przekształcanie prawa użytkowania wieczystego

Rada Warszawy 8 czerwca podjęła uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Uchwała została podjęta na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Czytaj więcej...

Czy grunty wreszcie będą nasze?

Czy grunty wreszcie będą nasze?

Od wielu lat spółdzielnie mieszkaniowe walczyły o to, żeby móc tanio przekształcać prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Kilka miesięcy temu w końcu pojawiła się na to szansa. W czerwcu Rada Warszawy uchwaliła 95% bonifikatę od opłaty przekształceniowej. Dzięki temu WSM może zacząć starania o załatwienie uciążliwych spraw gruntowych. Jednak rząd przygotowuje projekt ustawy, która w wielu naszych nieruchomościach zniosłaby użytkowanie wieczyste z mocy prawa. Dla części osiedli to szansa, dla innych jedynie większe koszty. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kto może już skorzystać z uchwały i co się stanie, jeśli w życie wejdzie ustawa uwłaszczeniowa.

Czytaj więcej...

Przyjęcie uchwały w sprawie bonifikat i wysokości stawek procentowych za przekształcenia.

Szanowni Państwo

Z wielką satysfakcją mamy przyjemność Państwa poinformować, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Warto podkreślić, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkie siły polityczne zasiadające w Radzie Miasta.

Czytaj więcej...

Vademecum spółdzielcy

Vademecum spółdzielcy

Walne Zgromadzenie Wyborcze

W czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: WZ WSM). Jest to najwyższy organ WSM. W poprzednich latach w „Życiu WSM” zamieszczane były obszerne informacje o tym organie, w szczególności dotyczące jego uprawnień. Zatem, biorąc pod uwagę, że w tym roku WZ WSM będzie dokonywało wyboru nowej Rady Nadzorczej, skoncentrujemy się przede wszystkim na tej kwestii.

Czytaj więcej...

Akcja sadzenia drzewek WSM Osiedle Szmaragdowe

27 maja 2017 r. pszyszli mieszkańcy WSM Osiedla Szmaragdowego skorzystali z możliwości posadzenia swojego drzewka.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Czytaj więcej...

Vademecum spółdzielcy Co może Zebranie Mieszkańców?

Vademecum spółdzielcy

Co może Zebranie Mieszkańców?

 

W tym roku kończą się kadencje Rad Osiedli i Rady Nadzorczej. W związku z tym, na nową trzyletnią kadencję, na Zebraniach Mieszkańców Członków Spółdzielni odbędą się wybory członków Rad Osiedli, natomiast Walne Zgromadzenie będzie wybierało członków Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej...

Budżet partycypacyjny 2018

Budżet partycypacyjny 2018

Partycypujmy!

 

W obecnej, czwartej edycji budżetu partycypacyjnego, do dyspozycji mieszkańców Warszawy jest ponad 61 mln zł. Z roku na rok mamy więcej środków i zgłaszane są coraz liczniejsze pomysły. W tym roku w Warszawie zgłoszono ich łącznie 2781.

Czytaj więcej...

Plastuś w Puławach

Plastuś w Puławach

 

Zarząd WSM i Muzeum – Izba Pamięci Marii Kownackiej zostali zaproszeni na jubileusz 20-lecia nadania imienia naszej wsm-owskiej pisarki przedszkolu nr 10 w Puławach.

Czytaj więcej...

Spółdzielco, przyjdź na Zebranie Mieszkańców!

Spółdzielco, przyjdź na Zebranie Mieszkańców!

 

Nadszedł kwiecień, a wraz z nim pora na Zebrania Mieszkańców-Członków Spółdzielni, i to zebrania nie tylko sprawozdawcze, ale sprawozdawczo-wyborcze. W tym roku wybieramy nowe Rady Osiedla, a w czerwcu także nową Rade Nadzorczą.

Czytaj więcej...

Szmaragdowe w pełnym słońcu

Szmaragdowe w pełnym słońcu

 

Trudno było sobie wymarzyć lepszą pogodę na taki dzień. Dzień prezentacji naszego najnowszego osiedla, które wyróżnia się nowoczesną architekturą, ciekawą infrastrukturą, estetyką i specyficznym klimatem zachęcającym do zamieszkania tu właśnie.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski protest członków spółdzielni mieszkaniowych

Ogólnopolski protest członków spółdzielni mieszkaniowych

 

Klub Kukiz’15 przygotował antyspółdzielczy projekt zmiany Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (Druk Sejmowy nr 1268). Proponowane rozwiązania naruszają demokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni. Co więcej są niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP.

Czytaj więcej...

„Szmaragdowe” emocje i noworoczne promocje

„Szmaragdowe” emocje i noworoczne promocje

 

Zorganizowany przez Spółdzielnię w dniu 4 lutego Dzień Otwarty na Osiedlu Szmaragdowym cieszył się zasłużoną frekwencją. Białołęcką inwestycję odwiedziły tłumy gości. Ponieważ budowa I etapu tego Osiedla zbliża się ku końcowi, osoby zainteresowane nabyciem mieszkań miały możliwość bezpośredniego wejścia do wybranych przez siebie lokali i dokonania oceny ich atrakcyjności.

Czytaj więcej...

95-lecie WSM

Z przeszłości w przyszłość

 

To było wydarzenie godne finału obchodów 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 19 stycznia, w sali Społecznego Domu Kultury, odbyła się gala z udziałem najstarszych członków Spółdzielni – jej równolatków.

– Przez 95 lat istnienia WSM zdobyliśmy ogromne doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Mimo to praca w Spółdzielni przypomina czasem „gaszenie pożarów” – rozpoczął swoje wystąpienie prezes WSM Maciej Stasiełowicz. – Dlatego o poprowadzenie dzisiejszej imprezy poprosiliśmy prawdziwego strażaka, Kevina Aistona.

Czytaj więcej...

Projekt bonifikaty

Miasto rozpatrzy projekty bonifikaty we wrześniu

 

100 6110

– Złożyliśmy poprawione projekty w sprawie bonifikaty – przekazali na konferencji prasowej w Społecznym Domu Kultury przedstawiciele dwóch Komitetów Inicjatyw Społecznych, które dążą do wprowadzenia 95 % bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

16 czerwca prezes WSM Maciej Stasiełowicz przywitał dziennikarzy prasy lokalnej i pozostałych uczestników spotkania zgromadzonych w SDK – instytucji należącej do największej i najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Następnie pełnomocnik Komitetu Inicjatywy – Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy, prezes RSM Praga Andrzej Półrolniczak, przypomniał losy projektu. W lutym 2015 roku do Rady Miasta został złożony projekt uchwały przyznającej bonifikatę wraz 52 tys. podpisów popierających go mieszkańców stolicy. W ich zbieraniu wzięło udział 65 warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Rada powinna już po miesiącu przekazać informację, czy propozycja spełnia wymogi prawne.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zrobiła to dopiero 27 stycznia 2016 roku. W opinii prawnej nie stwierdzono żadnych uchybień merytorycznych, a nawet podkreślono konieczność uregulowania uchwałą Rady kwestii bonifikat za przekształcenia. Jednakże w trakcie tych prawie dwunastu miesięcy zmienił się statut m.st. Warszawy, a w związku z tym zmodyfikowano też warunki procedowania inicjatyw obywatelskich. Komitet został zobowiązany do przedstawienia skutków finansowych przedsięwzięcia. Dlatego Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta, na wniosek Komitetu, zawiesiła prace nad projektem. W kwietniu Komitet uzyskał od Skarbnika Miasta informację, że do budżetu stolicy w 2015 roku wpłynęło z tytułu użytkowania wieczystego ponad 475 mln zł. Jednak tylko 7 dzielnic prowadzi szczegółową ewidencję, ile z tej kwoty pochodzi o spółdzielni mieszkaniowych – w 2015 było to nieco ponad 25 mln zł. Na tej podstawie Komitet oszacował, że corocznie spółdzielnie płacą z tytułu użytkowania wieczystego 70-90 mln zł. Jest to więc zdecydowanie mniej niż kwota (470 mln zł), którą w niektórych wypowiedziach prasowych przekazywali przedstawiciele władz Miasta. Realizacja proponowanej uchwały rozłożona byłaby na kilka lat, dlatego nie byłby to duży problem dla budżetu stolicy. W związku z uzyskanymi danymi 1 czerwca Komitet złożył pismo o wznowienie prac nad projektem, jednocześnie poszerzając jego zakres o osoby fizyczne.

W Radzie Miasta znajduje się też drugi projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Grunt to Warszawa”. Zebrano pod nim 19 tysięcy podpisów. Prezes Stowarzyszenia Barbara Różewska wyjaśniła, że drugi projekt różni się nieznacznie od pierwszego – nie obejmuje osób prawnych. Przewiduje także dwie stawki bonifikaty – 95 % i 99 %. Co do istoty projekty są tożsame, dlatego istnieje też możliwość, że radni połączą oba pomysły. Wcześniej projekty były od siebie zbyt odległe. Komitet drugiego projektu, jako że też musiał przedstawić skutki finansowe, przy okazji zmodyfikował część zapisów, przybliżając go do pierwszej propozycji. Komitet 9 czerwca wniósł o wznowienie prac nad projektem.

25 sierpnia odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta. Zgodnie ze statutem oba projekty powinny zostać rozpatrzone we wrześniu. Do tego czasu Komitety proszą o wspieranie propozycji i rozmowy z radnymi Miasta.

Bartłomiej Pograniczny

Dzień dziecka z Plastusiem.

W dniu 30.05.2015r., w godzinach 11 – 15 w parku przy SDK Żoliborz, ul. Słowackiego 19a odbyła się impreza "Dzień dziecka z Plastusiem".

Czytaj więcej...

Przyjęcie projektu bonifikaty.

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych został przyjęty przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy. Powyższe miało miejsce  w dniu 04.03.2015 r.

Poniżej pismo Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz uchwała w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy.

 

 UCHWAŁA NR XLIII/1332/2008
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13 listopada 2008 r.
 

w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy

Czytaj więcej...

Projekt bonifikaty już w Radzie Warszawy

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy złożyli w czwartek 19 lutego projekt uchwały przyznającej spółdzielniom mieszkaniowym 95 % bonifikatę od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Propozycję poparło ponad 51 tysięcy mieszkańców stolicy.

Pięciu prezesów największych spółdzielni mieszkaniowych, w tym prezes WSM Maciej Stasiełowicz, przekazało w Biurze Rady m.st. Warszawy adresowany na Przewodniczącą Rady Warszawy panią Ewę Malinowską-Grupińską, projekt zakładający znaczące zmniejszenie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub garażowe.

Czytaj więcej...