Przyjęcie projektu bonifikaty.

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych został przyjęty przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy. Powyższe miało miejsce  w dniu 04.03.2015 r.

Poniżej pismo Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy oraz uchwała w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy.

 

 UCHWAŁA NR XLIII/1332/2008
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13 listopada 2008 r.
 

w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy

Czytaj więcej...

Projekt bonifikaty

Miasto rozpatrzy projekty bonifikaty we wrześniu

 

100 6110

– Złożyliśmy poprawione projekty w sprawie bonifikaty – przekazali na konferencji prasowej w Społecznym Domu Kultury przedstawiciele dwóch Komitetów Inicjatyw Społecznych, które dążą do wprowadzenia 95 % bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

16 czerwca prezes WSM Maciej Stasiełowicz przywitał dziennikarzy prasy lokalnej i pozostałych uczestników spotkania zgromadzonych w SDK – instytucji należącej do największej i najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Następnie pełnomocnik Komitetu Inicjatywy – Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy, prezes RSM Praga Andrzej Półrolniczak, przypomniał losy projektu. W lutym 2015 roku do Rady Miasta został złożony projekt uchwały przyznającej bonifikatę wraz 52 tys. podpisów popierających go mieszkańców stolicy. W ich zbieraniu wzięło udział 65 warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Rada powinna już po miesiącu przekazać informację, czy propozycja spełnia wymogi prawne.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zrobiła to dopiero 27 stycznia 2016 roku. W opinii prawnej nie stwierdzono żadnych uchybień merytorycznych, a nawet podkreślono konieczność uregulowania uchwałą Rady kwestii bonifikat za przekształcenia. Jednakże w trakcie tych prawie dwunastu miesięcy zmienił się statut m.st. Warszawy, a w związku z tym zmodyfikowano też warunki procedowania inicjatyw obywatelskich. Komitet został zobowiązany do przedstawienia skutków finansowych przedsięwzięcia. Dlatego Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta, na wniosek Komitetu, zawiesiła prace nad projektem. W kwietniu Komitet uzyskał od Skarbnika Miasta informację, że do budżetu stolicy w 2015 roku wpłynęło z tytułu użytkowania wieczystego ponad 475 mln zł. Jednak tylko 7 dzielnic prowadzi szczegółową ewidencję, ile z tej kwoty pochodzi o spółdzielni mieszkaniowych – w 2015 było to nieco ponad 25 mln zł. Na tej podstawie Komitet oszacował, że corocznie spółdzielnie płacą z tytułu użytkowania wieczystego 70-90 mln zł. Jest to więc zdecydowanie mniej niż kwota (470 mln zł), którą w niektórych wypowiedziach prasowych przekazywali przedstawiciele władz Miasta. Realizacja proponowanej uchwały rozłożona byłaby na kilka lat, dlatego nie byłby to duży problem dla budżetu stolicy. W związku z uzyskanymi danymi 1 czerwca Komitet złożył pismo o wznowienie prac nad projektem, jednocześnie poszerzając jego zakres o osoby fizyczne.

W Radzie Miasta znajduje się też drugi projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców „Grunt to Warszawa”. Zebrano pod nim 19 tysięcy podpisów. Prezes Stowarzyszenia Barbara Różewska wyjaśniła, że drugi projekt różni się nieznacznie od pierwszego – nie obejmuje osób prawnych. Przewiduje także dwie stawki bonifikaty – 95 % i 99 %. Co do istoty projekty są tożsame, dlatego istnieje też możliwość, że radni połączą oba pomysły. Wcześniej projekty były od siebie zbyt odległe. Komitet drugiego projektu, jako że też musiał przedstawić skutki finansowe, przy okazji zmodyfikował część zapisów, przybliżając go do pierwszej propozycji. Komitet 9 czerwca wniósł o wznowienie prac nad projektem.

25 sierpnia odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta. Zgodnie ze statutem oba projekty powinny zostać rozpatrzone we wrześniu. Do tego czasu Komitety proszą o wspieranie propozycji i rozmowy z radnymi Miasta.

Bartłomiej Pograniczny

95-lecie WSM

Z przeszłości w przyszłość

 

To było wydarzenie godne finału obchodów 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 19 stycznia, w sali Społecznego Domu Kultury, odbyła się gala z udziałem najstarszych członków Spółdzielni – jej równolatków.

– Przez 95 lat istnienia WSM zdobyliśmy ogromne doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Mimo to praca w Spółdzielni przypomina czasem „gaszenie pożarów” – rozpoczął swoje wystąpienie prezes WSM Maciej Stasiełowicz. – Dlatego o poprowadzenie dzisiejszej imprezy poprosiliśmy prawdziwego strażaka, Kevina Aistona.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski protest członków spółdzielni mieszkaniowych

Ogólnopolski protest członków spółdzielni mieszkaniowych

 

Klub Kukiz’15 przygotował antyspółdzielczy projekt zmiany Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (Druk Sejmowy nr 1268). Proponowane rozwiązania naruszają demokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni. Co więcej są niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP.

Czytaj więcej...

A może obok Ciebie działa „Przyjazny Spółdzielni”?

II edycja konkursu redakcji „Życia WSM”

A może obok Ciebie działa „Przyjazny Spółdzielni”?

Zaczął się wrzesień, a to oznacza, że redakcja „Życia WSM” zaczyna się rozglądać w poszukiwaniu kandydatów do konkursu „Przyjazny Spółdzielni”.

Zgłosić można każdego, nie tylko członków WSM. Ważne, by nasz „przyjazny” zrobił coś dobrego dla któregoś z osiedli czy dla całej społeczności Spółdzielni. Może być to organizator pikniku, mieszkaniec zgłaszający pomysły do budżetu partycypacyjnego, czy lokalny artysta umilający czas odwiedzającym nasze kluby. Ważne, by aktywność, za którą chcemy go nagrodzić, miała miejsce w 2017 roku. Kandydatem nie może być jednak obecny członek organów WSM (Rad Osiedli, Rady Nadzorczej, Zarządu).

W pierwszej edycji tytuł „Przyjaznego Spółdzielni” otrzymał pan Marek Tomczak – dyrygent chóru „Piaskowe Babeczki” (klub Piaski), a od niedawna także i chóru „Szafirki” (klub „Szafir” w osiedlu Żoliborz IV). Przyznaliśmy także wyróżnienie pani Krystynie Lenartowicz, która od lat zachwyca nas swoim przydomowym ogródkiem przy Broniewskiego 15A.

Laureata za 2017 rok poznamy w styczniu. Na kandydatury czekamy do końca roku. Należy je składać na piśmie na adres redakcji („Życie WSM”, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa; pok. 103) z dopiskiem „Przyjazny Spółdzielni”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie wsm.pl/index.php/o-nas/zycie-wsm/przyjazny-spoldzielni.

Red.

Vademecum spółdzielcy

Vademecum spółdzielcy

Walne Zgromadzenie Wyborcze

W czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: WZ WSM). Jest to najwyższy organ WSM. W poprzednich latach w „Życiu WSM” zamieszczane były obszerne informacje o tym organie, w szczególności dotyczące jego uprawnień. Zatem, biorąc pod uwagę, że w tym roku WZ WSM będzie dokonywało wyboru nowej Rady Nadzorczej, skoncentrujemy się przede wszystkim na tej kwestii.

Czytaj więcej...

Ostatnie dni na zgłaszanie kandydatur

Ostatnie dni na zgłaszanie kandydatur

Powiedz nam, kogo warto nagrodzić

Jeszcze tylko przez kilkanaście dni można zgłaszać swoich kandydatów w II edycji konkursu redakcji „Życia WSM”. W styczniu jury wybierze spośród nich kolejnego „Przyjaznego Spółdzielni”.

Czytaj więcej...

Projekt bonifikaty już w Radzie Warszawy

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy złożyli w czwartek 19 lutego projekt uchwały przyznającej spółdzielniom mieszkaniowym 95 % bonifikatę od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Propozycję poparło ponad 51 tysięcy mieszkańców stolicy.

Pięciu prezesów największych spółdzielni mieszkaniowych, w tym prezes WSM Maciej Stasiełowicz, przekazało w Biurze Rady m.st. Warszawy adresowany na Przewodniczącą Rady Warszawy panią Ewę Malinowską-Grupińską, projekt zakładający znaczące zmniejszenie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub garażowe.

Czytaj więcej...

Plastuś w Puławach

Plastuś w Puławach

 

Zarząd WSM i Muzeum – Izba Pamięci Marii Kownackiej zostali zaproszeni na jubileusz 20-lecia nadania imienia naszej wsm-owskiej pisarki przedszkolu nr 10 w Puławach.

Czytaj więcej...

Vademecum spółdzielcy Co może Zebranie Mieszkańców?

Vademecum spółdzielcy

Co może Zebranie Mieszkańców?

 

W tym roku kończą się kadencje Rad Osiedli i Rady Nadzorczej. W związku z tym, na nową trzyletnią kadencję, na Zebraniach Mieszkańców Członków Spółdzielni odbędą się wybory członków Rad Osiedli, natomiast Walne Zgromadzenie będzie wybierało członków Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej...

Prosto z Piasków

Prosto z Piasków

Aktywność popłaca

Mikołajki

8 grudnia impreza mikołajkowa w klubie Piaski przyciągnęła prawie 70 dzieci. Aby bardziej zaangażować je w przestawienie, rozdano im czerwone czapeczki z białym pomponem, aby te zwracały uwagę Świętego Mikołaja rozdającego upominki.

Rozpoczęto interaktywnym przedstawieniem teatru Czarodziej pt. „Historia Świętego Mikołaja”, opowiadającym o tym, jak pewien elf chciał zostać pomocnikiem Św. Mikołaja. Przy okazji tej historii dzieci dowiedziały się, skąd wzięła się tradycja obdarowywania się wzajemnie prezentami.

Czytaj więcej...

Dzień dziecka z Plastusiem.

W dniu 30.05.2015r., w godzinach 11 – 15 w parku przy SDK Żoliborz, ul. Słowackiego 19a odbyła się impreza "Dzień dziecka z Plastusiem".

Czytaj więcej...

Akcja sadzenia drzewek WSM Osiedle Szmaragdowe

27 maja 2017 r. pszyszli mieszkańcy WSM Osiedla Szmaragdowego skorzystali z możliwości posadzenia swojego drzewka.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Czytaj więcej...

Budżet partycypacyjny 2018

Budżet partycypacyjny 2018

Partycypujmy!

 

W obecnej, czwartej edycji budżetu partycypacyjnego, do dyspozycji mieszkańców Warszawy jest ponad 61 mln zł. Z roku na rok mamy więcej środków i zgłaszane są coraz liczniejsze pomysły. W tym roku w Warszawie zgłoszono ich łącznie 2781.

Czytaj więcej...

Szmaragdowe w pełnym słońcu

Szmaragdowe w pełnym słońcu

 

Trudno było sobie wymarzyć lepszą pogodę na taki dzień. Dzień prezentacji naszego najnowszego osiedla, które wyróżnia się nowoczesną architekturą, ciekawą infrastrukturą, estetyką i specyficznym klimatem zachęcającym do zamieszkania tu właśnie.

Czytaj więcej...

„Dziadowskie zabawy” na Powązkach

„Dziadowskie zabawy” na Powązkach

Tekst poniższy poświęciłem ciekawemu obyczajowi dziadowskich zabaw składkowych organizowanych przez cechy dziadowskie w dniu 3 listopada, następnego dnia po Zaduszkach. Odbywały się one w rejonie Czarnego Dworu, który usadowiony był gdzieś w okolicy obecnej ulicy Dolnośląskiej, przy której siedzibę ma Administracja Osiedla Rudawka. Od kiedy kultywowano ten obyczaj w tym miejscu, trudno ustalić, można jednak powiedzieć, że jeszcze w 1935 roku wspominał o nim „Kurier Warszawski” podkreślając, że w stolicy już on zanika. Myślę jednak, że w przededniu Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek warto o nim przypomnieć. Przy okazji też wydobyć z pamięci Mickiewiczowskie „Dziady”, których autor owe dziadowskie obrządki tak pięknie w dziele swoim przedstawił.

Czytaj więcej...

„Szmaragdowe” emocje i noworoczne promocje

„Szmaragdowe” emocje i noworoczne promocje

 

Zorganizowany przez Spółdzielnię w dniu 4 lutego Dzień Otwarty na Osiedlu Szmaragdowym cieszył się zasłużoną frekwencją. Białołęcką inwestycję odwiedziły tłumy gości. Ponieważ budowa I etapu tego Osiedla zbliża się ku końcowi, osoby zainteresowane nabyciem mieszkań miały możliwość bezpośredniego wejścia do wybranych przez siebie lokali i dokonania oceny ich atrakcyjności.

Czytaj więcej...

Spółdzielco, przyjdź na Zebranie Mieszkańców!

Spółdzielco, przyjdź na Zebranie Mieszkańców!

 

Nadszedł kwiecień, a wraz z nim pora na Zebrania Mieszkańców-Członków Spółdzielni, i to zebrania nie tylko sprawozdawcze, ale sprawozdawczo-wyborcze. W tym roku wybieramy nowe Rady Osiedla, a w czerwcu także nową Rade Nadzorczą.

Czytaj więcej...

Pisanki wielkanocne

Pisanki wielkanocne

 

Wśród najbardziej popularnych symboli wielkanocnych takich jak palemka, cukrowy baranek, zajączek i rzeżucha wyróżniają się
zdobione jajka. Historia pisanek jest ciekawa, jeśli chodzi o jej udział w kulturze materialnej starożytnej, jak i polskiej. Warto na pewno ją poznać.

Czytaj więcej...