Stanowisko pracy: Administrator

Stanowisko pracy: Administrator

Opis stanowiska:

 • Weryfikacja faktur i rozliczanie kosztów związanych z dostawcami mediów tj. wody zimnej i odprowadzania ścieków, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wywozu nieczystości.
 • Współudział w opracowywaniu planów gospodarczo-finansowych osiedla w zakresie:
 1. podatków od nieruchomości,
 2. wieczystego użytkowania gruntu
 3. opłat przekształceniowych.
 • Rozliczenie kosztów energii elektrycznej oraz dekretacja faktur w podziale na nieruchomości i typy lokali.
 • Terminowe sporządzanie informacji CIT MIT o środkach trwałych oraz przychodach.
 • Korespondencja z mieszkańcami w zakresie prowadzonych spraw.
 • Obsługa programu Papirus w zakresie rozliczania mediów.

WYMAGANIA:

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja Osiedla WSM Żoliborz II poszukuje osoby na stanowisko Inspektora ds. techniczno -administracyjnych

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

poszukuje osoby na stanowisko Inspektora  ds. techniczno -administracyjnych

Miejsce pracy: Warszawa Żoliborz

Opis stanowiska:

 • nadzór formalny i merytoryczny nad pracami remontowymi wykonywanymi na terenie Osiedla,
 • skuteczne i niezwłoczne reagowanie w przypadku awarii,
 • współpraca z branżowymi Inspektorami Nadzoru,
 • nadzór nad konserwacją nieruchomości Osiedla,
 • udział w komisjach powoływanych w przypadku powstania awarii,
 • prowadzenie korespondencji dot. spraw technicznych,
 • przygotowanie danych do refaktur i rachunków lokatorskich,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza zlecić rozbudowę rozdzielni głównej budynku biurowego przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza zlecić rozbudowę rozdzielni głównej budynku biurowego przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.

Zakres prac obejmuje:

 1. Dodatkowe zasilanie o mocy 50kW obejmujące w szczególności układ pomiarowy półpośredni.
 2. Wykonanie uziemienia rozdzielni głównej.
 3. Przebudowę rozdzielni głównej i jej rozbudowę.
 4. Po stronie wykonawcy znajduje się w relacjach z Innogy Stoen Operator oraz Innogy Polska S.A.:

- pozyskanie warunków technicznych zasilania,

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - jedna z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie poszukuje stażysty/tki.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - jedna z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie poszukuje stażysty/tki.

Czym będziesz się zajmować:

 1. Uczestnictwem w tworzeniu procesów niezbędnych do prowadzenia inwestycji w Zakładzie Nadzoru Inwestorskiego oraz w celu usprawnienia pracy  w Dziale Członkowsko-Lokalowym
 2. Zarządzaniem dokumentacją związaną z prowadzeniem inwestycji i administrowania budynkami mieszkalnymi
 3. Kontrolą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wykonanych usług i robót budowlanych
 4. Kontrolą kompletności i prawidłowości dokumentów sporządzanych przez komórki organizacyjnie
 5. Archiwizacją dokumentów
 6. Organizacją narad koordynacyjnych i obsługą administracyjną spotkań
 7. Przekładanie dokumentów do skoroszytów/teczek/kopert zgodnie z zaleceniami IODO i inne wymagane czynności dotyczące ochrony danych osobowych,
 1. Pomoc w archiwum akt członkowskich
 2. Kopiowanie/skanowanie dokumentów
 3. Udzielanie informacji interesantom /ustnych i/lub telefonicznych/
 4. Tworzenie/uzupełnianie elektronicznych rejestrów/spisów/formularzy związanych z obsługą dokumentacji członkowskiej

Preferowane cechy kandydatów:

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza zlecić wykonanie inwentaryzacji wad budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Niedzielskiego w Warszawie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza zlecić wykonanie inwentaryzacji wad budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Niedzielskiego w Warszawie.

Zakres prac powinien obejmować:

Czytaj więcej...

Inspektor ds. Inwestycji

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Inspektor ds. Inwestycji

Miejsce pracy:  Warszawa, Zakład Nadzoru Inwestorskiego

Opis stanowiska:

Do zadań będzie należeć:

 • współpraca przy tworzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • opracowanie założeń projektowych,
 • wsparcie projektantów w procedurach administracyjnych,
 • tworzenie harmonogramów inwestycji i budżetu,
 • raportowanie przebiegu projektów,
 • koordynacja prac projektantów i procesu realizacji,
 • kontrola przebiegu procesu budowlanego i jego kluczowych parametrów,
 • koordynacja zmian lokatorskich,

  Czytaj więcej...