ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU ds. inwestycji i remontów.

RADA NADZORCZA Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Elbląska 14

ogłasza KONKURS na stanowisko

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU ds. inwestycji i remontów

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

       1. Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury.
       2. Udokumentowany 10 letni staż pracy, w tym 6 letni w prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych.
       3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

Czytaj więcej...