Inspektor ds. Inwestycji

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Inspektor ds. Inwestycji

Miejsce pracy:  Warszawa, ul. Elbląska 14- Zakład Nadzoru Inwestorskiego

Do zadań należeć będzie:

 • współpraca przy tworzeniu specyfikacji warunków zamówienia,
 • opracowywanie założeń projektowych,
 • wsparcie projektantów w procedurach administracyjnych,
 • tworzenie harmonogramów inwestycji i budżetu,
 • raportowanie przebiegu inwestycji,
 • koordynacja prac projektantów i procesu realizacji,
 • kontrola przebiegu procesu budowlanego i jego kluczowych parametrów,
 • koordynacja zmian lokatorskich,
 • organizacja przetargów oraz weryfikacja ofert przetargowych m.in. na Generalne Wykonawstwo
 • optymalizacja rozwiązań technicznych i kosztów realizacji inwestycji
 • tworzenie i systematyzowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji

OCZEKUJEMY :

 

 • wykształcenia wyższego technicznego
 • doświadczenia w prowadzeniu projektów/robót budowlanych budynków
 • obsługi pakietu Office, ACAD
 • znajomości aktualnego prawa budowlanego, warunków technicznych, przepisów ppoż., sanitarnych
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami lub projektowych - mile widziane
 • samodzielności, dokładności, zaangażowania
 • dobrej organizacji
 • kreatywności

 

ZAPEWNIAMY:

 • pracę w jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce
 • realny wpływ na wynik realizowanych projektów
 • pracę w zgranym profesjonalnym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy.
 • umowę o pracę

 

Czytaj więcej...

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Miejsce pracy:  Warszawa, ul. Elbląska 14.

Do zadań należeć będzie:

 

 • współpraca przy tworzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • współpraca przy tworzeniu planów remontów,
 • kontrola i raportowanie przebiegu remontów,
 • koordynacja prac projektantów i procesu realizacji remontów,
 • koordynacja prac przy usuwaniu usterek,

Oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższe budowlane,
 • obsługi pakietu Office
 • znajomości prawa budowlanego, warunków technicznych,

 

ZAPEWNIAMY:

 • pracę w jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce
 • realny wpływ na wynik realizowanych projektów
 • pracę w zgranym profesjonalnym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy.
 • umowę o pracę

 

Czytaj więcej...

Specjalista ds. terenowo - prawnych

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 

Specjalista ds. terenowo - prawnych

 

 

Miejsce pracy:  Warszawa, Żoliborz

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • prowadzenie spraw z zakresu nabycia nieruchomości, których posiadaczem jest Spółdzielnia bez tytułu prawnego,
 • przygotowywanie spraw o nieuregulowanym stanie prawnym Spółdzielni nieruchomości w celu nabycia własności przez zasiedzenie,
 • przygotowywanie wniosków  do właściwych organów administracji w sprawach scalania lub podziału nieruchomości,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów i Sądu o: łączenie lub dzielenie nieruchomości, obciążenie oraz wykreślenie hipoteki, założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, wpisanie odrębnej własności lokali oraz budynku,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów w sprawach dot. zmiany okresu użytkowania  wieczystego gruntu,
 • prowadzenie spraw o zwrot nieruchomości wywłaszczonych pod budowę osiedli,
 • opracowywanie odwołań w sprawach wypowiedzenia przez właścicieli gruntu wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • przygotowywanie pod względem prawnym danej nieruchomości do określenia przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • ustalanie z notariuszami treści projektów aktów notarialnych nabycia, zbycia, zamiany nieruchomości przez Spółdzielnię oraz ustanowienia odrębnej własności lokali.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 2- letni staż na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa  programu MS Office
 • Znajomość ustaw:
 • ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z późn.zm.,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.,
 • ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. z późn. zm.,
 • ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. z późn. zm.,
 • ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 lipca 2018 r.,
 • ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne  z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zm.,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zm.,

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce
 • pracę w zgranym profesjonalnym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy
 • pakiet świadczeń z ZFŚS

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  w terminie do dnia 07.02.2020 r. aplikacji, klikając w przycisk aplikowania lub pocztą na adres: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, z dopiskiem, że zgłoszenie dotyczy rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. terenowo – prawnych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Czytaj więcej...