Majster ds. budowlanych

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Osiedle Piaski

w Warszawie , ul. Broniewskiego 71

poszukuje osoby na stanowisko majster ds. budowlanych

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Bielany, Administracja Osiedla Piaski

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 

-  Nadzór merytoryczny i formalny nad pracami wykonywanymi w Osiedlu, zgodnie z wytycznymi przełożonego.

-  Ewidencja tematyczna zgłoszeń od mieszkańców osiedla wraz z segregacją tematyczną do wykonania przez pracowników ekipy i wykonawców zewnętrznych.

-  Prowadzenie korespondencji dot. spraw technicznych.

-  Udział w komisjach powoływanych w przypadku zaistnienia awarii.

-  Prowadzenie ewidencji remontów w książkach obiektów budowlanych.

-  Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na remonty bieżące i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.

-  Opracowywanie planów remontów.

-  Prowadzenie rejestru pism, faktur oraz rozliczeń kwartalnych i rocznych robót.

Wymagania:

-  Wykształcenie min. średnie techniczne.

-  Mile widziana znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

-  Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami i uprawnienia budowlane.

-  Doświadczenie zawodowe min. 5 lat. Umiejętność podejmowania decyzji.

-  Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office, programów kosztorysowych.

-  Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

Oferujemy:

 -  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 -  Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy).

 -  Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

-  CV wraz z listem motywacyjnym.

-  Kopie dyplomów.

-  Kopie uprawnień.

Komplet dokumentów należy składać do 30.09.2018 r.pocztą lub osobiście w sekretariacie Administracji Osiedla Piaski ul. Broniewskiego 71.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)”.

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 za zm.) administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie (01-737), ul.  Elbląska 14, zwana dalej WSM. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie WSM danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach rekrutacji lub przekazywania ich innemu administratorowi danych. WSM nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, aplikacje zostaną zniszczone.