Inspektor ds. technicznych ogólnobudowlanych Zatrasie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osoby na stanowisko

 Inspektora ds. technicznych ogólnobudowlanych

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz,

Osiedle WSM Zatrasie

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

 

 • Nadzór merytoryczny i formalny nad pracami wykonywanymi w Osiedlu, zgodnie z wytycznymi przełożonego.
 • Ewidencja tematyczna zgłoszeń od mieszkańców osiedla wraz z segregacją tematyczną do wykonania przez pracowników ekipy i wykonawców zewnętrznych.
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw technicznych.
 • Udział w komisjach powoływanych w przypadku zaistnienia awarii
 • Prowadzenie ewidencji remontów w książkach obiektów budowlanych
 • Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej na remonty bieżące,
 • Udział w przeglądach rocznych i 5-letnich obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne;
 • Mile widziana znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami lub licencja zarządcy nieruchomości;
 • Doświadczenie zawodowe min. 5 lat Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office, programów kosztorysowych;
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kopie dyplomów;
 • Kopie uprawnień;

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 05.10.2018 r. pocztą lub osobiście w sekretariacie Administracji Osiedla WSM Zatrasie pok. Nr 14 (I piętro) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Administracja Osiedla Zatrasie, ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „

„Inspektor ds. technicznych ogólnobudowlanych”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.)".

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie (01-737), ul.  Elbląska 14, zwana dalej WSM. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie WSM danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach rekrutacji lub przekazywania ich innemu administratorowi danych. WSM nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, aplikacje zostaną zniszczone.