Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Administracja Osiedla Żoliborz IV

01-736 Warszawa,  ul. Dolnośląska 3 tel. 22 568-97-87

 

Poszukuje pracownika na cały etat na stanowisko:

 Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Warunki:

 •  Wykształcenie kierunkowe,
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie                         ( wykonawcze ), w specjalności instalacje sanitarne
 • Aktualna przynależność do Izby,
 • Obsługa komputera,
 • Umiejętności kosztorysowania,
 • Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w gospodarce zasobami mieszkaniowymi,

Oferty prosimy składać w biurze Administracji Osiedla WSM IV ul. Dolnośląska 3 pok. 25 ,        lub wysłać na adres e-mail: zoliborz4@wsmzoliborz.pl

w terminie do dnia ……………………………… do godz. 15.00.

Oferta powinna zawierać:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających,
  •   kwalifikacje zawodowe,
  •   wykształcenie,
  •  dotychczasowe zatrudnienie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Adres do korespondencji.