Zakup, dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu telewizji dozorowej.

WSM Administracja Osiedla Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę, montażu oraz konfigurację sprzętu telewizji dozorowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ul:

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI w budynku mieszkalnym Warszawa ul. Broniewskiego 77

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI  w budynku mieszkalnym  Warszawa ul. Broniewskiego 77

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 47 m²

Administracja Osiedla Bielany w Warszawie

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 47 m²

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI w budynku mieszkalnym Warszawa ul. Broniewskiego 73

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI  w budynku mieszkalnym  Warszawa ul. Broniewskiego 73

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu 3 altan śmietnikowych należących do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wykonanie remontu 3 altan śmietnikowych należących do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.
 2. Modernizacja instalacji oświetleniowej części wspólnych na energooszczędne w 6 budynkach mieszkalnych.

  Czytaj więcej...

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym 7-mio klatkowym w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 3

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

- wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym 7-mio klatkowym w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 3

- wymiana oświetlenia klatek schodowych z żarowego na LED wraz z wymianą instalacji

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Doposażenie drzwi korytarzowych wewnętrznych w instalację domofonową w 3 budynkach mieszkalnych.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Doposażenie drzwi korytarzowych wewnętrznych w instalację domofonową w 3 budynkach mieszkalnych.
 2. Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych na terenie Osiedla Żoliborz IV.

  Czytaj więcej...

Remont przestrzeni zewnętrznej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Broniewskiego 85

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont przestrzeni zewnętrznej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Broniewskiego 85 w Warszawie zgodnie z P.T.

Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 2 budynkach

Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 2 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla Żoliborz IV.
 2. Rozbudowa dwóch altan śmietnikowych oraz budowa dwóch nowych altan śmietnikowych.

  Czytaj więcej...

Remont przestrzeni zewnętrznej od strony południowej przed pawilonem Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 71

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont przestrzeni zewnętrznej od strony południowej przed pawilonem Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie zgodnie z P.T.

Czytaj więcej...

Naprawa elewacji budynku przy ul. Broniewskiego 17, remont balkonów w 5 budynkach mieszkalnych.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Naprawa elewacji budynku przy ul. Broniewskiego 17.
 2. Remont balkonów w 5 budynkach mieszkalnych.

  Czytaj więcej...

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, nadzór nad robotami

WSM Osiedle Piaski Warszawa

ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

a). Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES
     w budynkach przy ul. Literackiej 15E i 15D w Warszawie

b). Zapewnienie nadzoru nad robotami przez  uprawnionego Kierownika Robót.

 1. c)  Zapewnienie ochrony budynków przed rozprzestrzenianiem się kurzu oraz zapewnienie spełnienia przepisów BHP w obszarze prowadzonych robót.

  Czytaj więcej...

Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.
 2. Wymiana pionów kanalizacyjnych metodą odtworzeniową w 4 budynkach.

  Czytaj więcej...

Wymiana ciepłomierzy lokalowych

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wymiana ciepłomierzy lokalowych w budynkach WSM Osiedle Piaski wg wykazu

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej

Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 4 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla Żoliborz IV.

Modernizacja tablic głównych elektrycznych w 3 budynkach mieszkalnych       należących do zasobów WSM Żoliborz IV w Warszawie.

 1. Modernizacja instalacji oświetleniowej części wspólnych na energooszczędne       w 6 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla      Żoliborz IV w Warszawie.

  Czytaj więcej...

Roboty brukarskie i przekazanie protokolarne robót do eksploatacji, Piaski

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie robót brukarskich na terenie Osiedla WSM PIASKI

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Remont klatki schodowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont klatki schodowej nr 1 w budynku przy ul. Krasińskiego 38 znajdującego się w zasobach WSM Żoliborz IV.
  1. Remont klatki z wymianą oświetlenia
  2. Przebudowa instalacji wodociągowej

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 37

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 37 o powierzchni 25,1 m2 wyposażonego w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną, znajdującego się na parterze pawilonu usługowego.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Przasnyska 22

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Przasnyska  22 – lokal o powierzchni 32,01 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na poziomie pomieszczeń piwnicznych, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87, e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl         

Ogłasza przetarg na wykonanie:

Okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew, zgodnie z art. 62.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Elbląska 37

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 38,73 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Remont klatek schodowych w budynkach WSM Wawrzyszew.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. ul.  Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22- 864 – 95 – 87            fax. 22-  864 – 89 – 65

Ogłasza przetarg na:

Remont klatek schodowych w budynkach  Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 190,89 m²

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I pietra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, biurową itp.

  Czytaj więcej...

Remont klatek schodowych w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. ul.  Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22- 864 – 95 – 87            fax. 22-  864 – 89 – 65

Ogłasza przetarg na:

Remont klatek schodowych w budynkach  Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI w budynku mieszkalnym Warszawa ul. Broniewskiego 87

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI  w budynku mieszkalnym  Warszawa ul. Broniewskiego 87

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,00 m²

Administracja Osiedla Nowodwory WSM w Warszawie

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,00 m² znajdującego się przy ul. Ciołkosza 2 w  Warszawie.

Lokal wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację centralnego ogrzewania oraz licznik elektryczny.

Oferty  należy składać w biurze przy ul. Ciołkosza 4, w godz. 8°° - 15°°, tel. (22) 676 83 02.

Wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI w budynku mieszkalnym Warszawa ul. Broniewskiego 83

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej nr 1 kondygnacje od II do XI  w budynku mieszkalnym  Warszawa ul. Broniewskiego 83

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...