Roboty ogólnobudowlane na Terenie Osiedla „Piaski” w Warszawie zgodnie z załączonym wykazem - WSM Piaski

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty ogólnobudowlane na Terenie Osiedla „Piaski” w Warszawie zgodnie z załączonym wykazem

Termin składania ofert do dnia 30.10.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Roboty ogólnobudowlane na terenie Osiedla Piaskioraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 24.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Roboty ogólnobudowlane na terenie Osiedla Piaskinależy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 15.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Naprawa balkonów obejmujący:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek ceramicznych,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 12; 12A; 12B; 12C; 14A; 14B; 14C; 16; 16A; 18; 18B; 18C; 20; 26; 28; 30 i przy ul. Broniewskiego 39; 41; 43; 45 w Warszawie.

 

Termin składania ofert do dnia 03.11.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Naprawa balkonów ul. Kochanowskiego 12; 12A; 12B; 12C; 14A; 14B; 14C; 16; 16A; 18; 18B; 18C; 20; 26; 28; 30 i przy ul. Broniewskiego 39; 41; 43; 45 w Warszawie oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Czytaj więcej...

Administracja WSM Piaski - ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Naprawa balkonów obejmujący:

- wymianę izolacji poziomej,

- wymianę obróbek blacharskich,

- montaż płytek ceramicznych,

- montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13A, i przy ul. Literackiej 2;10;12; 14; 18 w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.11.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Naprawa balkonów ul. Kochanowskiego 3; 5; 7; 11; 13a; ul. Literackiej 2; 10; 12; 14; 18 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Czytaj więcej...

Zamiana lokalu - członkowie WSM

Adm. Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 9m² znajduje się w budynku przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Szegedyńskiej 5A o pow. 9m2”.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 9m² znajduje się w budynku przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Szegedyńskiej 5A o pow. 9m2”.

Czytaj więcej...

Warszawska WSM Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

 

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 22,90m² znajduje się w budynku przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 52 o pow. 22,90m2”.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni  47,00 m2  znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 4B w Warszawie.

Lokal położony jest w suterenie budynku, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 • Adres i termin składania ofert:

 

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Bielany przy ul. Daniłowskiego 3.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne są na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

 - imię i nazwisko oferenta,

 - adres,

 - numer PESEL,

 - nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.

2)  w przypadku osoby prawnej:

 1. a) status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. b) numer NIP,
 3. c) oświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. d) oferowana wysokość czynszu najmu,
 5. e) dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji :

 

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi:  19,00 zł za jeden m2 netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 834 28 38.

 1. Pozostałe informacje

 

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Os. Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 98,63 m² znajduje się w pawilonie przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląska 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 02.11.2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 7 o pow. 98,63 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 03.11.2020 r.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 98,63 m² znajduje się w pawilonie przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląska 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 02.11.2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 7 o pow. 98,63 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 03.11.2020 r.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 6

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na wykonanie:

 

  wymiany pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym.   uzupełnienia spękań posadzki hali garażowej w pozostałych polach  
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego zrealizować naprawę / usunięcie wad posadzki hali garażowej II ETAPU Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie. Planowany zakres robót:  
  wymiana pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym:  
  Szacunkowa powierzchnia posadzki do wymiany – ok. 385 m2   Grubość posadzki betonowej – od 10 do 15 cm   Zakres prac obejmuje m. in.:  
  wykucie niewłaściwie zdylatowanych betonowych pól posadzki (zgodnie z załącznikiem graficznym) wraz z wywiezieniem gruzu;   oczyszczenie i wyrównanie powierzchni płyty fundamentowej;   położenie warstwy folii PE gr. co najmniej 0,2 mm;   wykonanie posadzki betonowej z betonu B25 zbrojonej włóknami polipropylenowymi Baucon;   zatarcie posadzki z przeszlifowaniem do uzyskania powierzchni analogicznej z istniejącą;   wypełnienie dylatacji posadzkowych materiałem elastycznym oraz wykonanie dylatacji przy ścianach i słupach
  uzupełninia spękań posadzki hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy        ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, zgodnie z przestawioną technologią.
  Szacunkowa ilość spękań posadzki hali garażowej do naprawy – ok. 120 mb Zakres naprawy obejmuje m.in.:
  Nacięcie, poszerzenie rysy posadzki z ewentualnym zszywaniem;   Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni;
  Uzupełnienie materiałem elastycznym po uprzednim założeniu sznura dylatacyjnego     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.   Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu. Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację, wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru prac stanowiących przedmiot zamówienia Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.  
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTWykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:  
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego z wariantów,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

 1. do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307
 2. od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.