Przetargi

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 30.09.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wykonanie okresowych przeglądów rocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach WSM Osiedle Piaski w Warszawie

 oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Wymiana tablic elektrycznych oraz zasilania podstawowego i rezerwowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Jarzębskiego 1, Jasnorzewskiej 1, Magiera 7A, Daniłowskiego 6, Starej Baśni 14, Starej Baśni 3, Perzyńskiego 13, Starej Baśni 5.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

Wymiana tablic elektrycznych oraz zasilania podstawowego i rezerwowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Jarzębskiego 1, Jasnorzewskiej 1, Magiera 7A, Daniłowskiego 6, Starej Baśni 14, Starej Baśni 3, Perzyńskiego 13, Starej Baśni 5.

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Kochanowskiego 10a o pow. 8,6 m2.

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na

wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Kochanowskiego 10a o powierzchni 8,6 m2 wyposażonego w instalację c.w., c.o. i elektryczną, znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego.

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu klatki schodowej Broniewskiego 63.

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym  w Warszawie przy ul. Broniewskiego 63  obejmującego:

- ułożenie na posadzkach lastrico posadzki z płytek ceramicznych wraz cokolikiem na parterze oraz podeście półpiętra włącznie

Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji domofonowych w 8 budynkach mieszkalnych.

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

na modernizację instalacji domofonowych w 8 budynkach mieszkalnych:

Broniewskiego 9A, Broniewskiego 13A, Broniewskiego 21,  Przasnyska 14A, Przasnyska 16B, Przasnyska 24 Krasińskiego 40A, Elbląska 10 Administracji WSM Osiedla Zatrasie.

 • Termin składania ofert do dnia 25.09.2019 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego

  Czytaj więcej...

Roboty ogólnobudowlane na Terenie Osiedla „Piaski” w Warszawie zgodnie z załączonym wykazem

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Roboty ogólnobudowlane na Terenie Osiedla „Piaski” w Warszawie zgodnie z załączonym wykazem

Czytaj więcej...

Przetarg na wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego (na klatkach schodowych, w halach garażowych i na terenie zewnętrznym w Osiedlu Wawrzyszew Nowy)

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego (na klatkach schodowych, w halach garażowych i na terenie zewnętrznym w Osiedlu Wawrzyszew Nowy)

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokali użytkowych przy ul.: PETOFIEGO 3 i SZEKSPIRA 4

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

 1. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m- usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z dostępem do rampy  i  podjazdem, –
 2. SZEKSPIRA 4 - o pow. 28,20 m2   usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, wejście od strony placu zabaw obecnie wynajmowany na  sprzedaż internetową obuwia

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy w budynkach należących do zasobów Administracji Osiedla Zatrasie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
wyznacza nowy termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

wymianę wodomierzy w budynkach należących do zasobów

Administracji WSM Osiedla Zatrasie.

 • Termin składania ofert do dnia 10.09.2019 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego
 • Otwarcie ofert w dniu 10.09.2019 r. godz. 1000 pokój nr 11 (I piętro)
 • Materiały przetargowe bezpłatne
 • Wadium w wysokości 35.000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207
 • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 (I piętro) od dnia 09.09.2019 r. r. w godzinach od 8­­00 do 1500

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:

 • Pan Andrzej Braun tel. 535 764 326
 • Pani Agata Dynia – 22 568 97 73

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

                           

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 

ogłasza przetarg dwustopniowy na:

na wybór Wykonawcy robót:

 

budowlano montażowych (wykonanie 2 szybów windowych) wraz z dostawą urządzeń dźwigowych (osobowe) w istniejącym  budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3 na klatce nr 3 i 4   w Warszawie.

 

Materiały przetargowe (pliki PDF na pendrive i dostęp do „chmury”) są do nabycia od dnia 29 sierpnia 2019 r. do dnia 13     września 2019 r., w siedzibie Biura Zarządu WSM, pok. 112, w cenie 123,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy numer: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00.

Pobierając SWZ, osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu, przez osoby upoważnione – druk dostępny na stronie internetowej WSM.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: w zakresie procedury przetargowej i kwestiach merytorycznych Przewodniczący Komisji Przetargowej p. Jarosław Kufel, tel. 531 091 307.

Od Oferentów wymagane jest:

- wniesienie do dnia 13 września 2019 r. wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy WSM: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

- spełnienie wymogów formalnych określonych w SWZ.

Ofertę sporządzoną wg. wymogów SWZ z dopiskiem: „Oferta na dźwigi ul. Popiełuszki 3”, wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok. 7, najpóźniej do 16 września 2019 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14 w Warszawie, w sali konferencyjnej w dniu 16 września 2019 r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym  w Warszawie przy ul. Broniewskiego 63  obejmującego:

- ułożenie na posadzkach lastrico posadzki z płytek ceramicznych wraz cokolikiem na parterze oraz podeście półpiętra włącznie

- ułożenie okładzin schodów na parterze wraz z wejściem na podest półpiętra wraz z zejściem do piwnicy, 

- zerwanie istniejących okładzin ścian w wejściu do budynku, ułożenie w ich miejsce nowych płytek ceramicznych oraz na pozostałych ścianach parteru w części mieszkalnej do wysokości dolnej płaszczyzny podciągów żelbetowych,

- wymianę zabudowy korytarza przy lok nr 1 z drewnianej na wykonaną z profili AL, przeszklonym szkłem matowym naświetlem i skrzydłem drzwiowym profil AL. „zimny”

- wymianę balustrady stalowej na balustradę ze stali kwasoodpornej w obrębie wejścia do budynku, zejścia do piwnicy i wejścia na półpiętro wraz z wykonaniem zamykanej kraty do piwnicy,

- wymianę oświetlenia parteru klatki schodowej z żarowego na LED wraz z wykonaniem nowej instalacji zasilającej,

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Termin składania ofert do dnia 09.09.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie remontu klatki schodowej Broniewskiego 63 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 6.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2019 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  „Wykonanie remontu klatki schodowej Broniewskiego 63 w Warszawie” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 22.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana nawierzchni przy budynku usługowym przy ul. Broniewskiego 59A w Warszawie zgodnie z P.T.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana nawierzchni przy budynku usługowym przy ul. Broniewskiego 59A w Warszawie zgodnie z P.T.

Termin składania ofert do dnia 09.09.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Broniewskiego 59Aoraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 12.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2019 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Broniewskiego 59Anależy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 26.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Wykonanie i wymiania klap wyłazów dachowych w ilości łącznej 26 szt. w budynkach przy ul. Romaszewskiego 21, Jasnorzewskiej 5, Jasnorzewskiej 9, Podczaszyńskiego 4, Żeromskiego 21, Żeromskiego 25, Staffa 32, Staffa 34

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany  

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty:

 • Wykonanie i wymiania klap wyłazów dachowych w ilości łącznej 26 szt. w budynkach przy ul. Romaszewskiego 21, Jasnorzewskiej 5, Jasnorzewskiej 9, Podczaszyńskiego 4, Żeromskiego 21, Żeromskiego 25, Staffa 32, Staffa 34
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 15.12. 2019 r.
 • Termin składania ofert do dnia 9.09.2019 godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 9.09.2019 godz. 1100
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 27.08.2019 r.
 • Wymiany tablic elektrycznych oraz zasilania podstawowego i rezerwowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Jarzębskiego 1, Jasnorzewskiej 1, Magiera 7A, Daniłowskiego 6, Starej Baśni 14, Starej Baśni 3, Perzyńskiego 13, Starej Baśni 5.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 15.12. 2019 r.
 • Termin składania ofert do dnia 9.09.2019 godz. 1100 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 9.09.2019 godz. 1130
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 100 zł netto do odbioru od dnia 27.08.2019 r.
 • Montażu lamp parkowych wraz z wykonaniem zasilania na terenie nieruchomości nr I, (działka o nr. ew. 29) IX,(działka o nr. ew. 146/1) XIII,(działka o nr. ew. 181, 182/3)
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 29.11. 2019 r.
 • Termin składania ofert do dnia 9.09.2019 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 9.09.2019 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 100 zł netto do odbioru od dnia 27.08.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Grzegorz Szymański tel. 0-22-835-17-45

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wykonanie remontu klatki schodowej Broniewskiego 63 w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym  w Warszawie przy ul. Broniewskiego 63  obejmującego:

- ułożenie na posadzkach lastrico posadzki z płytek ceramicznych wraz cokolikiem na parterze oraz podeście półpiętra włącznie

- ułożenie okładzin schodów na parterze wraz z wejściem na podest półpiętra wraz z zejściem do piwnicy, 

Czytaj więcej...

konkurs ofert na wynajęcie lokali użytkowych przy ul. PETOFIEGO 3 i SZEKSPIRA 4

Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew
ul. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokali użytkowych przy ul.:
1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m 2 - usytuowany w pawilonie handlowym
wolno stojącym, posiada dwa wejścia z dostępem do rampy i podjazdem, –
2. SZEKSPIRA 4 - o pow. 28,20 m 2 usytuowany na parterze w budynku
mieszkalnym, wejście od strony placu zabaw obecnie wynajmowany na
sprzedaż internetową obuwia

Czytaj więcej...

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana nawierzchni przy budynku usługowym przy ul. Broniewskiego 59A w Warszawie zgodnie z P.T.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana nawierzchni przy budynku usługowym przy ul. Broniewskiego 59A w Warszawie zgodnie z P.T.

Czytaj więcej...

Urządzenie zieleni w rejonie zakończonych prac drogowych

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Urządzenie zieleni w rejonie zakończonych prac drogowych

Czytaj więcej...

Wykonanie altany śmietnikowej do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie altany śmietnikowej do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

Wymiana/montaż drzwi w 6 budynkach Broniewskiego 13A, Przasnyska 14A, Przasnyska 16B, Przasnyska 24 Krasińskiego 40A, Elbląska 10 Administracji WSM Osiedla Zatrasie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę/montaż drzwi w 6 budynkach Broniewskiego 13A, Przasnyska 14A, Przasnyska 16B, Przasnyska 24 Krasińskiego 40A, Elbląska 10 Administracji WSM Osiedla Zatrasie

Czytaj więcej...

Remont zsypów w 5 budynkach Broniewskiego 11B, Broniewskiego 13A, Przasnyska 14A, Przasnyska 16B, Krasińskiego 38C Administracji WSM Osiedla Zatrasie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont zsypów w 5 budynkach Broniewskiego 11B, Broniewskiego 13A, Przasnyska 14A, Przasnyska 16B, Krasińskiego 38C Administracji WSM Osiedla Zatrasie

Czytaj więcej...

Kompleksowe uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej przy użyciu emulsji polimeryzującej w budynku Broniewskiego 9A Administracji WSM Osiedla Zatrasie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowe uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej przy użyciu emulsji polimeryzującej w budynku Broniewskiego  9A Administracji WSM Osiedla Zatrasie

Czytaj więcej...

Wykonania nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Elbląskiej 59 będącym w zasobach Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie ogłasza konkurs ofert na:

Wykonania nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Elbląskiej 59 będącym w zasobach Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg:

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym  w Warszawie przy ul. Broniewskiego 63  obejmującego:

- ułożenie na posadzkach lastrico posadzki z płytek ceramicznych wraz cokolikiem na parterze oraz podeście półpiętra włącznie

- ułożenie okładzin schodów na parterze wraz z wejściem na podest półpiętra wraz z zejściem do piwnicy, 

- zerwanie istniejących okładzin ścian w wejściu do budynku, ułożenie w ich miejsce nowych płytek ceramicznych oraz na pozostałych ścianach parteru w części mieszkalnej do wysokości dolnej płaszczyzny podciągów żelbetowych,

Czytaj więcej...

Likwidacja bariery architektonicznej Petofiego 2

WawrzPrzetargLikwidacjaBariery

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Elbląskiej 67 będącym w zasobach Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja 

Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza konkurs ofert na:

Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów
wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Elbląskiej 67 będącym w zasobach Osiedla WSM „RUDAWKA”.

I.            Oferta powinna zawierać:

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w pięciu budynkach mieszkalnych przy ulicach: Elbląskiej 57, Elbląskiej 59, Elbląskiej 61, Izabelli 14 oraz Izabelli 16, położonych na terenie Osiedla RUDAWKA w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w pięciu budynkach mieszkalnych przy ulicach: Elbląskiej 57, Elbląskiej 59, Elbląskiej 61, Izabelli 14 oraz Izabelli 16, położonych na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA” w Warszawie.

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu posadzek w poziomie piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Jasnodworskiej 9, położonego na terenie Osiedla RUDAWKA w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu posadzek w poziomie piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Jasnodworskiej 9, położonego
na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA” w Warszawie.

Czytaj więcej...

Wymiana oświetlenia w górnych pomieszczeniach śmieciowych na terenie WSM Wawrzyszew.

.

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych - uzupełnienie zieleni w rejonie zakończenia prac.

.

Wymiana uzupełniająca wodomierzy WSM Wawrzyszew

.

Remont częściowy elewacji WSM Wawrzyszew.

.

Wykonanie przełączenia z lokalnej sieci wodociągowej na sieć miejską wraz z przyłączeniami, hyfrofoniami, wymianą poziomów w budynku przy ul. Dantego 7.

.

Wykonanie altany śmietnikowej do selektywnej zbiórki odpadów.

.

Załączniki:
Pobierz plik (altana śmietnikowa.pdf)altana śmietnikowa.pdf