Przetarg na wymianaę wodomierzy w budynkach i lokalach położonych na terenie Administracji Osiedla WSM Zatrasie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wymiana wodomierzy w budynkach i lokalach położonych na terenie Administracji Osiedla WSM Zatrasie

 


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR PRZETARGU:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: (22) 42 71 100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Oferty należy składać do dnia 28.01.2021 r. do godz. 900  w budynku Administracji Osiedla WSM Zatrasie, przy ul. Dolnośląskiej 3, 01-736 Warszawa, pok. nr 15;
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021 r. o godz. 1000 w budynku przy ul. Krasińskiego 38C, 01-779  Warszawa, lokal 1;
 • Materiały przetargowe wydawane są nieodpłatnie;
 • Wadium w wysokości 35 000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 27.01.2021 r.;
 • Materiały przetargowe można uzyskać w terminie od 13.01.2021r. do 27.01.2021 r. w siedzibie Organizatora Przetargu pokój nr 15 (I piętro) w godzinach od 8­­00 do 1500 albo mailowo, po zgłoszeniu wniosku o ich przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.

Osoby upoważnione do kontaktów:

Agata Dynia tel. 22-42-71-111

Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zaproszenie do złożenia ofert - WSM Rudawka

Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony - lokal o powierzchni 55,02 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 55,02 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.                             Składa się z dwóch pomieszczeń: lokalu użytkowego o pow. 37,24 mi magazynu o pow. 17,78 m2, stanowiące odrębne sąsiadujące ze sobą lokale.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 • Adres i termin składania ofert:

 

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Bielany przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Daniłowskiego 2/4 o pow. 55,02m2 ”   

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne są na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

 - imię i nazwisko oferenta,

 - adres,

 - numer PESEL,

 - nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.

2)  w przypadku osoby prawnej:

 1. a) status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. b) numer NIP,
 3. c) oświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. d) oferowana wysokość czynszu najmu,
 5. e) dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji :

 

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi:

 • za lokal 36,00 zł za jeden m2 netto (bez mediów)
 • za magazyn 20,00 zł za jeden m2

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 834 28 38.

 1.  Pozostałe informacje

 

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny.

Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony - lokal o powierzchni 33,47 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 33,47 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

Lokal położony jest na antresoli pawilonu, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 • Adres i termin składania ofert:

 

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Bielany przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie,   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Daniłowskiego 2/4 o pow. 33,47m2 ”.  

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne są na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

 - imię i nazwisko oferenta,

 - adres,

 - numer PESEL,

 - nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.

2)  w przypadku osoby prawnej:

 1. a) status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. b) numer NIP,
 3. c) oświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. d) oferowana wysokość czynszu najmu,
 5. e) dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji :

 

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 40,00 zł za jeden m2 netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 834 28 38.

 1. Pozostałe informacje

 

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - lokal użytkowy o powierzchni 44,62 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Gojawiczyńskiej 17 w Warszawie

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego,
na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal użytkowy o powierzchni 44,62 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Gojawiczyńskiej 17 w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz. Lokal w stanie dobrym, składa się
z trzech pomieszczeń (w tym małego pomieszczenia socjalnego), posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie, wyposażony jest w kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z centralnym ogrzewaniem.

 1. Okres najmu: Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać wysłane na adres:

Administracja Osiedla Żoliborz III, ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa  

do dnia 25.01.2021 r. do godziny 12.00,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Gojawiczyńskiej 17”.

Oferta może zostać złożona wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie ofert (formularze dostępne na stronie www.wsm.pl), powinna zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko oferenta,

- adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 40,00 zł za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu i podpisaniem umowy.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 203 45 80 w. 0.

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - o powierzchni 21,1 m² usytuowany jest na I piętrze budynku przy ul. Kochanowskiego 18 NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO -

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 21,1 m² usytuowany jest na I piętrze budynku przy ul. Kochanowskiego 18 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z jednego pomieszczenia,  posiada toaletę, instalacje elektryczną i co. Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, do dnia 15.01.2021r. r. do godziny 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego o powierzchni 21,1 m2 przy ul. Kochanowskiego 18”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.01.2021r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 6. Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - o powierzchni 274,4 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Broniewskiego 85

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 274,4 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Broniewskiego 85 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest do remontu. Lokal składa się z dwóch dużych sali i kilku pomocniczych pomieszczeń,  posiada toalety, instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co. Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, do dnia 15.01.2021r. r. do godziny 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego o powierzchni 274,4 m2 przy ul. Broniewskiego 85”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.01.2021r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 6. Czytaj więcej...

KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - o powierzchni 253 m² usytuowany jest na I piętrze budynku przy ul. Broniewskiego 59a

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 253 m² usytuowany jest na I piętrze budynku przy ul. Broniewskiego 59a w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z klatki schodowej, dużej sali i kilku pomocniczych pomieszczeń,  posiada toalety, prysznice, instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co. Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, do dnia 15.01.2021r. r. do godziny 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego o powierzchni 253 m2 przy ul. Broniewskiego 59a”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.01.2021r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 6. Czytaj więcej...

Zamiana lokalu - członkowie WSM

Adm. Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 9m² znajduje się w budynku przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Szegedyńskiej 5A o pow. 9m2”.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 9m² znajduje się w budynku przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Szegedyńskiej 5A o pow. 9m2”.

Czytaj więcej...

Warszawska WSM Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

 

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 22,90m² znajduje się w budynku przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 52 o pow. 22,90m2”.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 6

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na wykonanie:

 

  wymiany pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym.   uzupełnienia spękań posadzki hali garażowej w pozostałych polach  
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego zrealizować naprawę / usunięcie wad posadzki hali garażowej II ETAPU Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie. Planowany zakres robót:  
  wymiana pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym:  
  Szacunkowa powierzchnia posadzki do wymiany – ok. 385 m2   Grubość posadzki betonowej – od 10 do 15 cm   Zakres prac obejmuje m. in.:  
  wykucie niewłaściwie zdylatowanych betonowych pól posadzki (zgodnie z załącznikiem graficznym) wraz z wywiezieniem gruzu;   oczyszczenie i wyrównanie powierzchni płyty fundamentowej;   położenie warstwy folii PE gr. co najmniej 0,2 mm;   wykonanie posadzki betonowej z betonu B25 zbrojonej włóknami polipropylenowymi Baucon;   zatarcie posadzki z przeszlifowaniem do uzyskania powierzchni analogicznej z istniejącą;   wypełnienie dylatacji posadzkowych materiałem elastycznym oraz wykonanie dylatacji przy ścianach i słupach
  uzupełninia spękań posadzki hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy        ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, zgodnie z przestawioną technologią.
  Szacunkowa ilość spękań posadzki hali garażowej do naprawy – ok. 120 mb Zakres naprawy obejmuje m.in.:
  Nacięcie, poszerzenie rysy posadzki z ewentualnym zszywaniem;   Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni;
  Uzupełnienie materiałem elastycznym po uprzednim założeniu sznura dylatacyjnego     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.   Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu. Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację, wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru prac stanowiących przedmiot zamówienia Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.  
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTWykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:  
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego z wariantów,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

 1. do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307
 2. od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.