Wykonanie miejsc postojowych oraz naprawa nawierzchni z kostki brukowej

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wykonanie miejsc postojowych oraz naprawa nawierzchni z kostki brukowej na terenie należącym do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.
 2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych w 3 budynkach mieszkalnych oraz dostawa i montaż stolarki i ślusarki w lokalach usługowych.

  Czytaj więcej...

Wymiana dźwigu w budynku mieszkalnym Broniewskiego 57

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wymianę dźwigu w budynku mieszkalnym Broniewskiego 57 w podziale na:

Czytaj więcej...

Trzy przetargi Żoliborz IV

Administracja Osiedla Żoliborz IV
przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:
 1. Doposażenie placów zabaw; Naprawa i konserwacja istniejących zabawek;
  Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Przasnyskiej 14a/16b/16a.
 2. Remont klatek schodowych w 2 budynkach mieszkalnych.
 3. Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych elewacji w 2 pawilonach handlowych oraz 1 budynku mieszkalnego; Wykonanie projektu ślusarki aluminiowej w 2 lokalach usługowych w budynku przy ul. Broniewskiego 21.

  Czytaj więcej...

Wykonanie robót malarskich klatek schodowych

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynkach osiedla PIASKI „E” farbami lateksowymi oraz stolarki okiennej drewnianej klatek schodowych w dwu kolorach w następujących budynkach

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 190,89 m²

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I pietra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, biurową itp.

  Czytaj więcej...

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą.

WSM Osiedle Piaski Warszawa

ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES 112 szt.

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.

Administracja 

Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.
 2. Wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Elbląskiej 10.
 3. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 31.05.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 31.05.2017 roku: I część - o godz. 10:00, II część - o godz. 10:30,
 III część - o godz. 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Unieważnienie przetargu.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie ust.9  SWZ  na ”Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew” z dnia 14.04.2017r. Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew unieważnia przetarg.

Remont chodników i ciągów pieszych

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont chodników i ciągów pieszo – jezdnych na terenie Osiedla Żoliborz IV.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 26.05.2017 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi:  26.05.2017 roku o godz. 1000.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla Wawrzyszew

ADMINISTRACJA OSIEDLA „WAWRZYSZEW”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a, 01-912  Warszawa

tel. -22- 864 – 95 – 87; fax. -22-  864 – 89 – 65

Ogłasza przetarg na:

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu 30 kompletów balkonów

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu 30 kompletów balkonów w budynku mieszkalnym XI kondygnacyjnym  przy ul. Wrzeciono 6 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Remont balkonów w dwóch budynkach mieszkalnych Osiedla Wawrzyszew Nowy

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetargi na wykonanie remontu balkonów w dwóch budynkach mieszkalnych Osiedla Wawrzyszew Nowy, położonych przy ulicy:

 1. Wolumen 16,
 2. Wolumen 22.

  Czytaj więcej...

Wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 37

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 37 o powierzchni 25,1 m2 wyposażonego w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną, znajdującego się na parterze pawilonu usługowego.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr 5

Zapytanie ofertowe nr 5
z dnia 23.06.2017
 1. ZAMAWIAJĄCY

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II
 1. ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa

 1. PRZEDMIOT OFERTY

Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych:

 1. Broniewskiego 4           – 70 lokali, kubatura 14000 m3
 2. Krasińskiego 33           – 57 lokali, kubatura 14800 m3
 3. Krasińskiego 33b         – 55 lokali, kubatura 14800 m3
 4. Krasińskiego 39           – 50 lokali, kubatura 11800 m3
 5. Ks. Popiełuszki 1         – 46 lokali, kubatura 11400 m3
 6. Czytaj więcej...