Przetarg na lokale BZ WSM

Przetarg ogłoszenie 28.09.21 Z LOGO 1

Załączniki:
Pobierz plik (DRUK OFERTY.PDF)DRUK OFERTY.PDF

Przetarg dwustopniowy na: świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach przy ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10 i ul. Sady Żoliborskie 3 oraz terenów zewnętrznych posesji przy: ul. Gojawiczyńskiej nr: 3, 5, 7, ul. Tołwińskiego nr

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach przy ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10
i ul. Sady Żoliborskie 3 oraz terenów zewnętrznych posesji przy: ul. Gojawiczyńskiej nr: 3, 5, 7,
ul. Tołwińskiego nr: 4, 6, 8 i ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: czas nieokreślony.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 20.09.2021 r. do dnia 29.09.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do 30.09.2021 r. do godz. 10:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.09.2021 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w dniu 30.09.2021 r. o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami: w celu pobrania specyfikacji: p. Renata Voight-Wojcieska
(tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w celu uzyskania informacji o zakresie prac:
p. Agnieszka Makowska (tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

Wykonanie legalizacji wodomierzy poprzez ich wymianę oraz usługę rozliczeniową w budynkach przy ul. Wrzeciono 10C, ul. Wrzeciono 8A, ul. Wrzeciono 57B, 59, 59A,59B, 59C,ul. Szegedyńska 10 w osiedlu WSM Młociny w Warszawie

. Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

wykonanie legalizacji wodomierzy poprzez ich wymianę oraz usługę rozliczeniową w budynkach  przy ul. Wrzeciono 10C, ul. Wrzeciono 8A, ul. Wrzeciono 57B, 59, 59A,59B, 59C,ul. Szegedyńska 10 w osiedlu WSM Młociny w Warszawie

-  Termin składania ofert – do 27.09.2021 r. do godz. 12:00

 - Miejsce składania ofert - siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 27.09.2021 r. o godz. 12.00

 - Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto        Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 - Wysokości opłat: wadium 9.000 zł, opłata za SWZ 100 zł.

- Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyn

Roboty ogólnobudowlane na Terenie Osiedla „Piaski” w Warszawie zgodnie z załączonym wykazem

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty ogólnobudowlane na Terenie Osiedla „Piaski” w Warszawie zgodnie z załączonym wykazem

Termin składania ofert do dnia 22.09.2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Roboty ogólnobudowlane na terenie Osiedla Piaskioraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 30.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.09.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Roboty ogólnobudowlane na terenie Osiedla Piaskinależy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 08.09.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu dźwigowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Starej Baśni 3 i Daniłowskiego 8 w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3 , e- mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

 

 • Wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu dźwigowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Starej Baśni 3 i Daniłowskiego 8 w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 20.12. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 20.09.2021r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 20.09.2021r. godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 7.09.2021 r.
 • Wykonaniu wszelkich prac i robót budowlanych dot. wydzielenia ppoż. klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Magiera 7A w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 20.12. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 20.09.2021r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 20.09.2021r. godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 7.09.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych w budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.

  Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.

Termin składania ofert do dnia 20 września 2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 15.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 06.09.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Jan Adamczyk tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

remont zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynków położonych przy ul. Broniewskiego 9A i 21 w Warszawie, znajdujących się na obszarze Administracji Osiedla WSM Zatrasie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynków położonych przy ul. Broniewskiego 9A i 21 w Warszawie, znajdujących się na obszarze Administracji Osiedla WSM Zatrasie


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

 1. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: 22 42 71 100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Termin składania ofert do dnia 30.09.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Organizatora
 • Otwarcie ofert 30.09.2021 r. godz. 1200 w lokalu nr 1 przy ul. Krasińskiego 38C
 • Materiały przetargowe w wersji papierowej do nabycia w cenie 200,00 zł plus VAT (246 zł), płatne przelewem na konto 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207. Materiały w formie elektronicznej nieodpłatnie.
 • Wadium w wysokości 15.000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 29.09.2021 r.
 • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 15 (I piętro) od dnia 06.09.2021 r. do 29.09.2021 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
 • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.
 • Termin wykonania zamówienia – 30.06.2022 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

 • Dariusz Janowski
 • Andrzej Braun

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Remont posadzki oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej w garażu znajdującym się w budynku przy ul. Broniewskiego 9E w Warszawie, położonego na terenie Administracji Osiedla WSM Zatrasie

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: 22 42 71 100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Termin składania ofert do dnia 30.09.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Organizatora
 • Otwarcie ofert 30.09.2021 r. godz. 1000 w lokalu nr 1 przy ul. Krasińskiego 38C
 • Materiały przetargowe w wersji papierowej do nabycia w cenie 200,00 zł plus VAT (246 zł), płatne przelewem na konto 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207. Materiały w formie elektronicznej nieodpłatnie
 • Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 29.09.2021 r.
 • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 15 (I piętro) od dnia 06.09.2021 r. do 29.09.2021 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
 • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.
 • Termin wykonania zamówienia – 30.06.2022 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

 • Agata Dynia
 • Andrzej Braun

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.