PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg z negocjacjami na:

wybór Wykonawcy robót

„Rozbiórka budynku mieszkalnego z usługami w parterze (piekarnia), znajdującego się przy ul. Dolnośląskiej 1 w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, na dz. o nr ew. 2/9 (po zmianie dz. o nr ew. 2/13) z obrębu 7-02-11”

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont balkonów w 2 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji WSM Osiedla Zatrasie.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego budynków i przynależnych do nich terenów oraz terenów niezabudowanych w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu klatek schodowych Kochanowskiego 4 w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie remontu klatek schodowych Kochanowskiego 4 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu klatek schodowych Kochanowskiego 2 w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie remontu klatek schodowych Kochanowskiego 2 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwację instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Osiedla WSM Żoliborz II

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego budynków i przynależnych do nich terenów oraz terenów niezabudowanych w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

 • Termin składania ofert do dnia 30.07.2019 r. do godz. 900 w siedzibie zamawiającego

  Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Zatrasie

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

 1. ul. Broniewskiego 7 - lokal o powierzchni 98,63 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem na parterze, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie przełączenia zasilania z lokalnej sieci wodociągowej na sieć miejską wraz z przyłączaniami, hydroforniami, wymianą poziomów w budynku przy ul. Dantego 7 w Osiedlu WSM Wawrzyszew

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • Wykonanie remontu pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Perzyńskiego 13, Jarzębskiego 1, Starej Baśni 9, Starej Baśni 10, Starej Baśni 12.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.10. 2019 r.

Termin składania ofert do dnia 11.07.2019 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Remont schodów zewnętrznych pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Petofiego 3 i Andersena 4 na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie konserwacji oraz bieżących napraw instalacji  C.O.  w Osiedlu WSM Wawrzyszew

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót -   do 14 dni po  podpisaniu  umowy,

      -     termin realizacji zamówienia            -    od 1.09.2019 r do 31.08.2022 r.

Materiały przetargowe w postaci SWZ  (wraz z załącznikami) można otrzymać w okresie od dnia 13.06.2019 r. do dnia 27.06.2019r. w siedzibie Administracji Osiedla WSM przy ulicy
Wolumen 25A w Warszawie, pok. Nr 8,  w  dniach i godzinach pracy Administracji.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie przełączenia zasilania z lokalnej sieci wodociągowej na sieć miejską wraz z przyłączaniami, hydroforniami, wymianą poziomów w budynku przy ul. Dantego 7 w Osiedlu WSM Wawrzyszew

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku hydroforni zasilającej budynki przy ul. Elbląskiej 37, 41, 45 oraz 47,
na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Elbląskiej 37 na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 83 strona południowa w Warszawie.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu posadzek w poziomie piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Jasnodworskiej 9, położonego
na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA” w Warszawie.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie remontowe jak niżej:

Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Dymińskiej 9b – etap II

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Remont schodów zewnętrznych pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Petofiego 3 i Andersena 4 na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew w rejonie ulicy Dantego 1, 1A, 1B, Andersena wjazd od Al. Reymonta

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Montaż, uruchomienie i 3-letnia konserwacja monitoringu w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 6
 2. Remont balkonów i opaski oraz renowację docieplenia ścian w obrębie elewacji południowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 15
 3. Wymiana wodomierzy do ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach technicznych w budynkach przy ul. Dymińskiej 2,6,6a i 9b oraz prowadzenie serwisu odczytowo-rozliczeniowego dla tych budynków II

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwacje instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawilonach handlowo-usługowych oraz oświetlenia zewnętrznego będącego w zasobach Administracji Osiedla WSM „Zatrasie”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont przestrzeni zewnętrznej od strony południowej przed pawilonem Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie zgodnie z P.T.

Termin składania ofert do dnia 10.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie remontu przestrzeni zewnętrznej pawilon  ul. Broniewskiego nr. 71”, oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul.

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2

- dotychczas lokal wynajmowany był na Księgarnie . Lokal usytuowany  na  patio  pawilonu  handlowego, w którym mieszczą się różnego rodzaju lokale usługowo - handlowe. Wyposażony: w instalację  centralnego ogrzewania,  ciepłej i zimnej wody, elektryczną – mże być przeznaczony na działalność podobną lub biurową, handlowo – usługową ITP.,

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku przy  ul. Szegedyńskiej 10 w Warszawie wraz z zadaszeniem

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy, położonym przy ulicy Wolumen 10 w Warszawie

 • materiały do przetargów (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną,

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizację (wymianę) 14 urządzeń dźwigowych, zainstalowanych w budynkach mieszkalnych Osiedla WSM „RUDAWKA”, położonych przy ulicy Elbląskiej 37, 41, 45, 47, 65 i 67 oraz przy ulicy Broniewskiego 33.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana zaworów zw,  ccw i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 2, 3, 4, 5, 6   (5 budynków)” w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wymiana zaworów zw,  ccw i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 2, 3, 4, 5, 6 (5 budynków)”. oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Zatrasie

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

 1. ul. Broniewskiego 7 - lokal o powierzchni 96,70 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem na parterze, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona północna w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona północna w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 83 strona południowa w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 83 strona południowa w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona północna w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona północna w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Dymińskiej 9b – etap II
 2. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
 3. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI NA OSIEDLU WSM NIEDZIELSKIEGO, PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...