Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.

Administracja 

Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.
  2. Wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Elbląskiej 10.
  3. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 31.05.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 31.05.2017 roku: I część - o godz. 10:00, II część - o godz. 10:30,
 III część - o godz. 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Wykonanie robót malarskich klatek schodowych

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynkach osiedla PIASKI „E” farbami lateksowymi oraz stolarki okiennej drewnianej klatek schodowych w dwu kolorach w następujących budynkach

Czytaj więcej...

Remont chodników i ciągów pieszych

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Remont chodników i ciągów pieszo – jezdnych na terenie Osiedla Żoliborz IV.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 26.05.2017 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi:  26.05.2017 roku o godz. 1000.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą.

WSM Osiedle Piaski Warszawa

ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES 112 szt.

Czytaj więcej...

Wymiana dźwigu w budynku mieszkalnym Broniewskiego 57

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wymianę dźwigu w budynku mieszkalnym Broniewskiego 57 w podziale na:

Czytaj więcej...

Remont balkonów w dwóch budynkach mieszkalnych Osiedla Wawrzyszew Nowy

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetargi na wykonanie remontu balkonów w dwóch budynkach mieszkalnych Osiedla Wawrzyszew Nowy, położonych przy ulicy:

  1. Wolumen 16,
  2. Wolumen 22.

    Czytaj więcej...