Przetarg na zadanie remontowe WYMIANA POZIOMÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU PRZY UL. WRZECIONO 8A W WARSZAWIE

Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

WYMIANA POZIOMÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ  I CYRKULACJI

W BUDYNKU PRZY UL. WRZECIONO 8A W WARSZAWIE

-  Termin składania ofert - do 05.05.2021 r. do godz. 12:00

 - Miejsce składania ofert - siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 05.05.2021 r. o godz. 12.00

   - Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 - Wysokości opłat: wadium 6.000 zł, opłata za SWZ 100 zł.

- Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem erminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Przetarg na WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU PRZY UL. MARYMONCKIEJ 137/139 W WARSZAWIE

Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI

 W BUDYNKU PRZY UL. MARYMONCKIEJ 137/139 W WARSZAWIE

-  Termin składania ofert - do 05.05.2021 r. do godz. 1200

 - Miejsce składania ofert - siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 05.05.2021 r. o godz. 12.00

 - Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 - Wysokości opłat: wadium 3.000 zł, opłata za SWZ 100 zł.

- Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg na przeprowadzenie kontroli (przeglądów) budowlanych rocznych/pięcioletnich, elektrycznych, gazowych i kominiarskich w budynkach Osiedla WSM Żoliborz III, zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie
(01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: przeprowadzenie kontroli (przeglądów) budowlanych rocznych/pięcioletnich, elektrycznych, gazowych i kominiarskich w budynkach Osiedla WSM Żoliborz III, zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

Wymagany termin wykonywania robót: nie później niż do 31.12.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 19.04.2021 r. do dnia 28.04.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi  8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł), należy je wnieść do 29.04.2021 r. do godz. 10.00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium
i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29.04.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7,

01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 29.04.2021 r.

o godz. 11.00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Inżynier robót sanitarnych Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45  80,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czas związania ofertą: 1 miesiąc, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Przetarng na wykonanie 8 altan gospodarczych przy ulicach: Braci Załuskich, Broniewskiego, Włościańskiej w Warszawie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie
(01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na: wykonanie 8 altan gospodarczych przy ulicach: Braci Załuskich, Broniewskiego, Włościańskiej w Warszawie.

Wymagany termin wykonywania robót: nie później niż do 30.11.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 14.04.2021 r. do dnia 27.04.2021 r.
przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.
Wadium na przetarg wynosi  8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł), należy je wnieść do 28.04.2021 r.

do godz. 10.00.
Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 28.04.2021 r. do godz. 10.00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 28.04.2021 r. o godz. 11.00.

Osoba do kontaktu z oferentami: Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński

(tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czas związania ofertą: 1 miesiąc, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.