Naprawa elewacji budynku przy ul. Broniewskiego 17, remont balkonów w 5 budynkach mieszkalnych.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Naprawa elewacji budynku przy ul. Broniewskiego 17.
 2. Remont balkonów w 5 budynkach mieszkalnych.

  Czytaj więcej...

Remont przestrzeni zewnętrznej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Broniewskiego 85

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont przestrzeni zewnętrznej na tyłach pawilonu usługowego przy ul. Broniewskiego 85 w Warszawie zgodnie z P.T.

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.
 2. Wymiana pionów kanalizacyjnych metodą odtworzeniową w 4 budynkach.

  Czytaj więcej...

Remont przestrzeni zewnętrznej od strony południowej przed pawilonem Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 71

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont przestrzeni zewnętrznej od strony południowej przed pawilonem Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie zgodnie z P.T.

Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej

Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 4 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla Żoliborz IV.

Modernizacja tablic głównych elektrycznych w 3 budynkach mieszkalnych       należących do zasobów WSM Żoliborz IV w Warszawie.

 1. Modernizacja instalacji oświetleniowej części wspólnych na energooszczędne       w 6 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla      Żoliborz IV w Warszawie.

  Czytaj więcej...

Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, nadzór nad robotami

WSM Osiedle Piaski Warszawa

ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

a). Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES
     w budynkach przy ul. Literackiej 15E i 15D w Warszawie

b). Zapewnienie nadzoru nad robotami przez  uprawnionego Kierownika Robót.

 1. c)  Zapewnienie ochrony budynków przed rozprzestrzenianiem się kurzu oraz zapewnienie spełnienia przepisów BHP w obszarze prowadzonych robót.

  Czytaj więcej...

Remont klatki schodowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont klatki schodowej nr 1 w budynku przy ul. Krasińskiego 38 znajdującego się w zasobach WSM Żoliborz IV.
  1. Remont klatki z wymianą oświetlenia
  2. Przebudowa instalacji wodociągowej

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Czytaj więcej...

Wymiana ciepłomierzy lokalowych

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wymiana ciepłomierzy lokalowych w budynkach WSM Osiedle Piaski wg wykazu

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Przasnyska 22

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Przasnyska  22 – lokal o powierzchni 32,01 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na poziomie pomieszczeń piwnicznych, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Roboty brukarskie i przekazanie protokolarne robót do eksploatacji, Piaski

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie robót brukarskich na terenie Osiedla WSM PIASKI

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Elbląska 37

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 38,73 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 37

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 37 o powierzchni 25,1 m2 wyposażonego w instalację c.o., c.c.w. i elektryczną, znajdującego się na parterze pawilonu usługowego.

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 190,89 m²

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I pietra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, biurową itp.

  Czytaj więcej...

Remont klatek schodowych w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. ul.  Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22- 864 – 95 – 87            fax. 22-  864 – 89 – 65

Ogłasza przetarg na:

Remont klatek schodowych w budynkach  Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...