Przetargi

OCHRONA TERENU OSIEDLA „MŁOCINY” PRZY UL. WRZECIONO: 59, 59A, 59B, 59C, 57B W WARSZAWIE

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

OCHRONĘ TERENU OSIEDLA „MŁOCINY” PRZY UL. WRZECIONO: 59, 59A, 59B, 59C, 57B W WARSZAWIE

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokali użytkowych przy ul.: PETOFIEGO 3, SZEKSPIRA 4

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

  1. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

  1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m- usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z dostępem do rampy  i  podjazdem, –
  2. SZEKSPIRA 4 - o pow. 28,20 m2   usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, wejście od strony placu zabaw obecnie wynajmowany na  sprzedaż internetową obuwia

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp

Oferty zawierające określenie branży, propozycję stawki czynszu najmu netto za 1m2 pow.
(bez kosztów świadczeń), należy składać  w biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew ul. Wolumen 25A;  01-912 Warszawa pok. nr 1 do dnia 12.11.2019 r - z równoczesnym wpłaceniem wadium w wysokości:

-  poz. nr 1 -   2.000,- zł

-  poz. nr 2   1.000,00 zl

na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew PKO BP S.A. XV  O/ W-wa 
nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.

W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe pod nr tel.  22 864–63 – 83  lub  w  biurze Administracji pok. nr 3 (Krystyna Biedrzycka).

Kompleksowe sprzątanie budynków Ciołkosza

Kompleksowe sprzątanie budynków Ciołkosza

Lokalizacja przecieków HERY 11

Lokalizacja przecieków HERY 11

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, ul. Broniewskiego 7 w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Zatrasie

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

  1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 96,70 m² znajduje się w pawilonie przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej (lipiec-sierpień 2019)

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lipcu i sierpniu odbyła trzy posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokali użytkowych przy ul.: PETOFIEGO 3 i SZEKSPIRA 4

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

  1. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

  1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m- usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z dostępem do rampy  i  podjazdem, –
  2. SZEKSPIRA 4 - o pow. 28,20 m2   usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, wejście od strony placu zabaw obecnie wynajmowany na  sprzedaż internetową obuwia

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.

Czytaj więcej...