Usuwanie awarii kanalizacji, wymagających wymiany pionów i/lub poziomów instalacji w budynkach Osiedla Żoliborz III

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg nieograniczony na:

usuwanie awarii kanalizacji, wymagających wymiany pionów i/lub poziomów instalacji w budynkach Osiedla Żoliborz III.

Wymagany termin gotowości do wykonywania robót: 3 lata, termin usunięcia awarii: niezwłocznie po zleceniu.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 28.01.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7
w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł, należy je wnieść do 12.02.2020 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12.02.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal LU1 o powierzchni 38,73 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Elbląska 37 
w Warszawie, dzielnica Żoliborz Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z 4 pomieszczeń, posiada w.c., zlewozmywak oraz oświetlenie. Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Rudawka, w Kancelarii (pok. nr 27) do dnia 07.02.2020 r. do godziny 8ºº w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego LU 1 przy ul. Elbląskiej 37. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 07.02.2020 r.

Czytaj więcej...

Remont korytarzy klatki schodowej w budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona południowa w Warszawie.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona południowa w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona południowa w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 8.000,00 zł. od zadania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona południowa w Warszawie”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 27.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Remont korytarzy klatki schodowej w budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona południowa w Warszawie.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona południowa w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 10.02.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona południowa w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 8.000,00 zł. od zadania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu klatek schodowych Kochanowskiego 6 w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu klatek schodowych Kochanowskiego 6 w Warszawie

 

Termin składania ofert do dnia 10.02.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie remontu klatek schodowych Kochanowskiego 6 w Warszawie” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Czytaj więcej...

WSM Żoliborz II ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe

 1. Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

  ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

  1. Remont loggii w budynkach przy Al. Wojska Polskiego 37,39
  2. Remont dachu budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7,7a
  3. Remont dachu budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 3
  4. Remont dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 35
  5. Remont dachu budynku przy ul. Gen. Zajączka 40
  6. Remont świetlików dachowych w budynku mieszkalnym przy Ks. J. Popiełuszki 7,7a
  7. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2020r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
  • Terminy realizacji zamówień:
  • Zadania 1 i 7 - do 30.06.2020 r.
  • Zadania 2,3,4,5,6 - do 30.09.2020 r.
  • Termin składania ofert - do 12.02.2020 r. do godz. 900
  • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.:
  • 02.2020 r. w godz. 1000-1400
  • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

  17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

  Czytaj więcej...

Przetarg na wykonanie remontu altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym przy UL. SZEGEDYŃSKIEJ 5A

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE  REMONTU  ALTANY  ŚMIETNIKOWEJ

PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM  PRZY UL. SZEGEDYŃSKIEJ 5A

W WARSZAWIE

 

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w  zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY”

z dopiskiem na kopercie „Przetarg – wykonanie remontu altany śmietnikowej

przy budynku mieszkalnym przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie”

.

 

Wymagany termin realizacji:

- rozpoczęcie wyk. usług: do uzgodnienia

Termin składania ofert: do dn. 31.01.2020 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa (sekretariat – pokój nr 2), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00. do 15.00.

Czytaj więcej...

Konkurs na wynajem lokali użytkowych - WSM Bielany

WSM Administracja Osiedla Bielany w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wynajem:

 

 • 1. lokalu użytkowego o pow. 86 m² w budynku mieszkalnym  przy  ul. Żeromskiego 4B,
 • 2. pomieszczenia magazynowego o pow. 16 mw kondygnacji piwnicznej przy  ul. Daniłowskiego 2/4.  

 

Oferty należy składać w biurze przy ul. Daniłowskiego 3 do dnia 24.01.2020 r.  w godz. 800-1500   pok. nr 7   tel.  (22) 834 28 38.

Przetarg na roboty instalacyjne sanitarne na Terenie Osiedla WSM „Piaski” w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty instalacyjne sanitarne na Terenie Osiedla WSM „Piaski” w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 27.01.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wymiana zaworów zw,  ccw i cyrkulacji w budynkach  przy ul. Kochanowskiego 7, Broniewskiego 57, 61, 63, 73, 77, 83, 87, wymiana zaworów na kolektorach c.o. w budynkach przy ul. Kochanowskiego 18, 18B, 20, 24, 26, 30 oraz wymiana poziomów wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 14C” orazNie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 14.000,00 zł. (czternaście tysięcy złotych i 00/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.01.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Roboty instalacyjne sanitarne na Terenie Osiedla WSM Piaski w Warszawie”. należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 10.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Marek Oleksiak tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE O WYKONANIE WYMIANY ZABUDOWY DRZWI NA KORYTARZACH W TRZECH BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDENASTOKONDYGNACYJNYCH PRZY UL. WRZECIONO 6, 52 i PRZY AGORZE 3 W WARSZAWIE

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE  WYMIANY ZABUDOWY DRZWI NA KORYTARZACH

W TRZECH BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDENASTOKONDYGNACYJNYCH

PRZY UL.  WRZECIONO 6, 52 i PRZY AGORZE 3 W WARSZAWIE

 

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w  zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY”

z dopiskiem na kopercie „Przetarg – wykonanie wymiany zabudowy drzwi na korytarzach w trzech budynkach mieszkalnych jedenastokondygnacyjnych

przy ul. Wrzeciono 6, 52 i Przy Agorze 3  w Warszawie”.

.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO przy ul. Dymińskiego 4

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal użytkowy o powierzchni 22,5 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Dymińskiej 4 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z 2 pomieszczeń, posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie. Lokal posiada kanalizację , zimną wodę oraz c.o.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM  Żoliborz II , (pok. nr 2 do dnia 21.01.2020 r. do godziny 15oo w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Dymińskiej 4 Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 22.01.2020 r.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - lokal 3, ul. Kompasowa 12

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal nr 3 o powierzchni 20,4 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Kompasowej 12 w Warszawie, dzielnica Praga Południe. Lokal jest w stanie dobrym, do odmalowania. Lokal składa się z jednego pomieszczenia oraz pomieszczenia w.c. wraz z umywalką, posiada oświetlenie w stanie dobrym. Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Kompasowej 12”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 28.01.2020 r.

Czytaj więcej...