Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokali użytkowych przy ul.

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2 - dotychczas lokal wynajmowany był na Księgarnie.
 1. DANTEGO 7 - o pow.  40,80 m2   - obecnie  biuro konserwatora dźwigów.

  Czytaj więcej...

WSM Osiedle Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach mieszkalnych w Warszawie przy ul:

 • Staffa 32 drzwi – 3 szt.
 • Staffa 34 drzwi – 2 szt.
 • Żeromskiego 16/20 drzwi - 4 szt.
 • Daniłowskiego 2/4 drzwi – 1 szt.
 • Starej Baśni 14 okna  – 3 szt.

  Czytaj więcej...

P r z e t a r g

WSM Osiedle Bielany ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację terenów zieleni w 2019 roku.

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Wadium - 5000 zł.

Termin składania ofert do 01.04.2019 r. do godz. 10 30.

Otwarcie ofert w dniu 01.04.2019 r. godz. 11 00

Czas związania z ofertą – od dnia złożenia oferty przez okres 30 dni.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048

w wys. 61,50 zł brutto,  do odbioru od 18.03.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu: Irena Sobocińska  tel. 22 834-28-38.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty bez podania przyczyny.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew w rejonie ulicy Wergiliusza - wjazd od Sokratesa do budynku Szekspira 4

Wymagane terminy realizacji:

Czytaj więcej...

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „WAWRZYSZEW”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Położenie gresu na klatkach schodowych i korytarzach w części budynków Osiedla WSM Wawrzyszew.

Czytaj więcej...

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         

Ogłasza przetarg na:

Montaż, uruchomienie i 3-letnia konserwacja monitoringu w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

 1. Wrzeciono 14 A, 01- 961 Warszawa

tel. 22 835 24 96

Warszawa, dn. 04.03.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Administracja Osiedla WSM ”Młociny” uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 19 pkt 2 „Regulaminu Udzielania Zamówień na Wykonanie Robót Budowlanych oraz Świadczenia Usług w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” unieważniony zostaje przetarg z dnia 01.03.2019 r.

na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wrzeciono 6 i Wrzeciono 54A w Warszawie.

WSM Administracja Osiedla Bielany

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na

Wymianę 1 722 szt. wodomierzy lokalowych z odczytem radiowym w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie, wraz z usługą rozliczania zużycia wody.

 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.06. 2019 r.
 • Termin składania ofert do dnia 14.03.2019 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 14.03.2019 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą - od dnia złożenia oferty do dnia 8.04. 2019 r.
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 50 zł netto do odbioru od dnia 4.03.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Grzegorz Szymański tel. 0-22-834-17-45

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

wykonanie remontu czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym pięciokondygnacyjnym przy ul. Marymonckiej 137/139 w Warszawie.

Czytaj więcej...

WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację prac i robót z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odtworzenie altany śmietnikowej (po spaleniu) składającej się z pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia na gabaryty oraz komory śmietnikowej przy ul. Izabelli 12-14.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu (wymiany tynku zewnętrznego) elewacji zachodniej budynku mieszkalnego, położonego przy ulicy Jasnodworskiej 8, na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Administracja Osiedla WSM „Nowodwory” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy :

 1. ul. Ciołkosza 4 na parterze w pawilonie handlowym o powierzchni 58,8 m2 wyposażony w instalację c. o., c. c. w. i elektryczną.

Oferty z propozycjami stawki czynszu netto oraz rodzaju prowadzonej działalności prosimy składać do dnia 28.02.2019 r. na adres:

Administracja Osiedla WSM ”Nowodwory”

 1. Ciołkosza 4

03-134 Warszawa

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na :

Roczną kontrolę stanu technicznego budynków będących w zasobach Osiedla WSM Zatrasie. w oparciu o Ustawę z dn. 7.07.1994 r., Prawo budowlane. Art. 62 pkt 1. Ust.1 ab Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami.

Ilość budynków objętych zakresem przeglądu 38 obiektów.

Szczegółowe dane budynków zawiera  załącznik 1

Wykonanie zadania będzie polegało na:

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Zatrasie

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwację instalacji zimnej wody; instalacji ciepłej wody i cyrkulacji; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji gazu w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

DOKONANIE PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH NA UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE MODERNIZACJI I REMONTU WNĘTRZ KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

WSM Osiedle Bielany W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu balkonów, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ul. Żeromskiego4C, Żeromskiego 4D, Żeromskiego 4E.

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Kontrolę stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji w budynkach Osiedla WSM RUDAWKA.
 2. Odtworzenie altany śmietnikowej (po spaleniu) przy ul. Izabelli 12-14.

  Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na:

kompleksowe sprzątanie części wspólnych w budynkach oraz terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w Osiedlu WSM Wawrzyszew Nowy.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja
Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roczną, okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Roczny, okresowy przegląd stanu technicznego wentylacyjnych przewodów kominowych w budynkach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla Rudawka

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont 2 dźwigów w budynku mieszkalnym przy ulicy Elbląskiej 47 w Osiedlu WSM „RUDAWKA”

  Czytaj więcej...

 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE MODERNIZACJI I REMONTU WNĘTRZ KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE REMONTU POSADZKI W GARAŻU W BUDYNKU BIURA ZARZĄDU WSM PRZY UL. ELBLĄSKIEJ 14 W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Odtworzenie altany śmietnikowej (po spaleniu) przy ul. Izabelli 12-14.

  Czytaj więcej...

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie okresowych przeglądów rocznych w budynkach:

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla ZaTRASIE

Zaprasza do złożenia oferty na:

 • Wykonanie wymiany wodomierzy zimnej wody przeznaczonych do prowadzenia rozliczeń budynków mieszkalnych z zastosowaniem technologii bezprzewodowego odczytu, będących w zasobach Administracji Osiedla Zatrasie.

  Czytaj więcej...