Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja
Osiedla Rudawka i Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Wymianę oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w budynkach
    Osiedla WSM: Rudawka i Zatrasie.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 16.01.2018 roku do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 16.01.2018 roku o godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.