Wynajęcie lokali użytkowych przy ul.: PETOFIEGO 3, SZEKSPIRA 4

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

  1. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

  1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m- usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z dostępem do rampy  i  podjazdem, –
  2. SZEKSPIRA 4 - o pow. 28,20 m2   usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, wejście od strony placu zabaw obecnie wynajmowany na  sprzedaż internetową obuwia

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp

Oferty zawierające określenie branży, propozycję stawki czynszu najmu netto za 1m2 pow.
(bez kosztów świadczeń), należy składać  w biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew ul. Wolumen 25A;  01-912 Warszawa pok. nr 1 do dnia 12.11.2019 r - z równoczesnym wpłaceniem wadium w wysokości:

-  poz. nr 1 -   2.000,- zł

-  poz. nr 2   1.000,00 zl

na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew PKO BP S.A. XV  O/ W-wa 
nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.

W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe pod nr tel.  22 864–63 – 83  lub  w  biurze Administracji pok. nr 3 (Krystyna Biedrzycka).

Wynajęcie lokali użytkowych przy ul.: PETOFIEGO 3 i DANTEGO 1

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83  

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

 

 

  1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2     - usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z patio oraz  

                                                               dostępem do rampy  i  podjazdem, –

  1. PETOFIEGO 3 - o pow. 28,20 m2   - usytuowany w pawilonie handlowym  wolno  stojącym wejście od strony patio (obecnie

                                                                     sprzedaż biżuterii, Agencja  Bankowa oraz odbiór  przesyłek). 

  1. Dantego 1A - o pow. 13,90 m2     - usytułowany  z tyłu budynku mieszkalnego z niezależnym wejściem obecnie gabinet usług    

                                                               protetycznych.

                                     

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.                                             

      

Czytaj więcej...