Unieważnienie przetargu.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie ust.9  SWZ  na ”Remont dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew” z dnia 14.04.2017r. Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew unieważnia przetarg.