Wykonanie dokumentacji RESURS oraz oceny stanu technicznego dla UTB w Osiedlu WSM Wawrzyszew

PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

                                 

Zamawiający: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa.

Organizator: Dyrektor Osiedla WSM Wawrzyszew, Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen25A, 01-912 Warszawa.

 

ogłasza przetarg na wybór Wykonawcy usług:

„Wykonanie dokumentacji RESURS oraz oceny stanu technicznego dla UTB
w Osiedlu WSM Wawrzyszew”

Materiały przetargowe są do nabycia od dnia 11 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, pok. 8, w dniach poniedziałek - piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej), w cenie 20,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP S.A. numer: 49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.  

Warunkiem odbioru SWZ jest dokonanie zapłaty w/w kwoty oraz złożenie przez osobę odbierającą, uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w tym przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) osobie wydającej SWZ, oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej WSM. W przypadku przesłanie skanu oświadczenia o zaufaniu poufności drogą elektroniczną, oryginał oświadczenia musi zostać załączony do składanej przez Oferenta oferty. Oferent jest zobowiązany do zachowania poufności informacji zawartych w SWZ od dnia przesłania Organizatorowi skanu powołanego powyżej oświadczenia.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest - w zakresie procedury przetargowej i kwestiach merytorycznych - członek Komisji Przetargowej Danuta Suwalska, tel.  22 864 63 83 (godziny pracy: 9.00 – 15.00, poniedziałek - piątek), mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od Oferentów wymagane jest:

 1. wniesienie do dnia 25 września 2019 r. wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew: 49 1020 1156 0000 7802 0006 3735,
 2. spełnienie wymogów formalnych określonych w SWZ.

Ofertę sporządzoną wg. wymogów SWZ z dopiskiem: „Oferta na wykonanie dokumentacji RESURS oraz oceny stanu technicznego dla UTB w Osiedlu WSM Wawrzyszew”, wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, pokój numer 1, najpóźniej do 28 września 2020 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa  w dniu 28 września 2020 r. o godz. 10.00.

Negocjacje z wybranymi Oferentami będą przeprowadzone w dniu 29 września 2020 r. od godziny 9.30 w lokalu Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa.

Termin rozpoczęcia wykonania usług od 01 października 2020 r.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wynajęcie lokali użytkowych

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83  

 

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2     - usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z patio oraz  

                                                               dostępem do rampy  i  podjazdem, –

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 28,20 m2   - usytuowany w pawilonie handlowym  wolno  stojącym wejście od strony patio (obecnie

                                                                     sprzedaż biżuterii, Agencja  Bankowa oraz odbiór  przesyłek). 

 1. DANTEGO 1A - o pow. 13,90 m2  - usytułowany  z tyłu budynku mieszkalnego z niezależnym wejściem obecnie gabinet usług    

                                                               Protetycznych – będzie wolny od 29.02.2020 r.

 1. DANTEGO 7    -  o pow. 40,80 m2  - usytułowany na parterze budynku mieszkalnego  z niezależnym wejściem obecnie sprzeda    

                                                               produktów do stylizacji paznokci i rzęs  będzie wolny 30.04.2020 r.

                                     

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.                                             

                        

Czytaj więcej...

Położenie gresu na klatkach schodowych i korytarzach w części budynków Osiedla WSM Wawrzyszew

Montaż, uruchomienie i 3-letnią konserwację monitoringu w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Montaż, uruchomienie i 3-letnią konserwację monitoringu w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót -   do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
 • zakończenie robót -   wg oferty nie później niż do dnia 31.10.2020 r.
 • gwarancja na wykonanie roboty -   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Czytaj więcej...

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów i żywopłotów na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew

Wymianę oświetlenia w górnych pomieszczeniach śmieciowych.

O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Wymianę oświetlenia w górnych pomieszczeniach śmieciowych.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót -   do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
 • zakończenie robót -   wg oferty nie później niż do dnia 30.06.2020 r.
 • gwarancja na wykonanie roboty -   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Czytaj więcej...

Remont częściowy elewacji budynków na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew