Lokal użytkowy przy ul. DANTEGO 7 - o pow. 40,80 m2

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83

 

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokalu użytkowego przy ul.

  • DANTEGO 7 - o pow. 40,80 m2 usytuowany na  parterze  w budynku  mieszkalnym - osobne wejście.

 Obecnie wynajmowany na Kiosk RUCH-u. Lokal składa się z jednego pomieszczeń, zaplecza  socjalnego i  wc, wyposażony  w instalację  centralnego ogrzewania,  ciepłej i zimnej wody, elektryczną – może być  przeznaczony na działalność handlowo, usługową lub biurową.

 

Oferty zawierające określenie branży oraz propozycję stawki czynszu najmu netto za 1m2 pow. (bez kosztów świadczeń), należy składać w biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew ul. Wolumen 25A;  01-912 Warszawa pok. nr 1  
z równoczesnym wpłaceniem wadium w wysokości 1.000,00 zł na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew PKO BP S.A. XV  O/ W-wa  nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.

W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 22 864–63–83 lub  w  biurze Administracji pok. nr 3 (Krystyna Biedrzycka).