Dyżury

Harmonogram dyżurów Rady Osiedla Sierpień – Grudzień 2018

14 sierpień      godz. 18:00 – 19:00

11 wrzesień    godz. 18:00 – 19:00

9 październik  godz. 18:00 – 19:00

13 listopad      godz. 17:00 – 18:00

11 grudzień    godz. 18:00 – 19:00