Dyżury

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY OSIELDA

marzec – czerwiec 2019r.

- drugi wtorek miesiąca godz. 1800 - 1900

12 MARZEC

9 KWIECIEŃ

14 MAJ

11 CZERWIEC