Skład Rady

Przewodnicząca Rady Osiedla                                                             Lidia Grzymska

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla                                                        Elżbieta Koźlicka

Sekretarz Rady Osiedla                                                                           Anna Dymowska

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi       Zenon Popławski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                      Monika Wielbut

Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący                                                                                       Zenon Popławski

Zastępca Przewodniczącego                                                                    Janusz Ujazdowski

Sekretarz                                                                                                  Katarzyna Wierzbińska

Członek                                                                                                    Wojciech Bojanowski

Członek                                                                                                    Mirosław Żuraw

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca                                                                                        Monika Wielbut

Zastępca Przewodniczącej                                                                        Lidia Grzymska

Sekretarz                                                                                                   Anna Dymowska

Członek                                                                                                     Elżbieta Koźlicka