Skład Rady

Przewodnicząca Rady Osiedla                    Lidia Grzymska

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla            Elżbieta Koźlicka

Sekretarz Rady Osiedla                               Anna Dymowska

Przewodniczący Komisji G.Z.M.                Zenon Popławski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej          Monika Wielbut

Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

Przewodniczący                                           Zenon Popławski

Zastępca Przewodniczącego                        Janusz Ujazdowski

Sekretarz                                                      Katarzyna Wierzbińska

Członek                                                        Wojciech Bojanowski

Członek                                                        Mirosław Żuraw

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca                                           Monika Wielbut

Zastępca Przewodniczącej                           Lidia Grzymska

Sekretarz                                                      Anna Dymowska

Członek                                                        Elżbieta Koźlicka