Wymiana na stalowe drzwi do klatek schodowych.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na:

Wymianę na stalowe drzwi do klatek schodowych (szt. 20) oraz piwnic i pomieszczeń technicznych (szt. 42) w budynkach osiedla        

 

  • Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2018 r.
  • Termin składania ofert - do 11.07.2018 r. do godz. 900
  • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 11.07.2018 r. o godz. 930
  • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

  • Wysokości opłat – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
  • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest Andrzej Piórkowski
  • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
  • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.