Przetarg na zadania remontowe.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II

01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

 

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe:

Zadanie 1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. ks. T. Boguckiego 3a w Warszawie (etap II)

Zadanie 2. Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Zajączka 23 w Warszawie

Zadanie 3. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. ks. T. Boguckiego 3 i Krasińskiego 39 w Warszawie

Zadanie 4. Wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 33b w Warszawie

Zadanie 5. Wymianę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Zajączka 17 w Warszawie

Zadanie 6. Docieplenie ścian budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Zajączka 15 w Warszawie metodą mokrą lekką wraz z remontem balkonów (etap II)

  • Termin realizacji  zamówienia  - do 30.11.2017 r.
  • Termin składania ofert - do 28.02.2017 r. do godz. 900
  • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa  ul. ks. T. Boguckiego 1
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 28.02.2017 r. w godz. 1200-1500
  • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

  • Wysokości opłat:

ü  Zadanie 1 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.

ü  Zadanie 2 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.

ü  Zadanie 3 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.

ü  Zadanie 4 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.

ü  Zadanie 5 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.

ü  Zadanie 6 – wadium 8000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.

  • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest: Cezary Kurkus
  • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
  • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, dzial.techniczny@wsm2.pl