Przetargi nieograniczone na zadania remontowe.

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II

01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów w budynkach przy ul. Dymińskiej 9b, Gen. Zajączka 17,19 i 21
 2. Docieplenie ścian budynku przy ul. Gen. Zajączka 15 metodą mokrą lekką (etap III)
 3. Remont dachów budynków przy ul. Krasińskiego 33,33b,39, ks. T. Boguckiego 5 i Broniewskiego 2 oraz wykonywanie napraw dachów innych budynków osiedla
 4. Remont świetlików dachowych w budynkach przy ul. Krasińskiego 33,39,33a i 35a

 

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Krasińskiego 33b, ks. J. Popiełuszki 1 i Gen. Zajączka 27
 2. Wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 19
 3. Wykonanie robót brukarskich na terenie osiedla
 4. Wymianę instalacji elektrycznych w budynkach osiedla
 5. Remont kapitalny 3 dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Dymińskiej 2,6,6a

 

 • Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2018 r.
 • Termin składania ofert - do 26.03.2018 r. do godz. 1000
 • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.:
 • 03.2018 r. w godz. 930-1130 dla zadań 1,2,3,4
 • 03.2018 r. w godz. 930-1130 dla zadań 5,6,7,8,9
 • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

 • Wysokości opłat:
 • Zadanie 1 – wadium 20000 zł, opłata za SIWZ 400 zł.
 • Zadanie 2 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 3 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 4 – wadium 6000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 5 – wadium 8000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 6 – wadium 5000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 7 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 8 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Zadanie 9 – wadium 15000 zł, opłata za SIWZ 100 zł.
 • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest Andrzej Piórkowski
 • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
 • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, dzial.techniczny@wsm2.pl