Telefony Alarmowe

AWARIE TECHNICZNE

DZIAŁ TECHNICZNY
22 839-48-41

poniedziałek 7.30-17.00,
wtorek- piątek 7.30-15.30

POZA GODZINAMI PRACY ADMINISTRACJI

POGOTOWIE GAZOWE
992, 22 594-39-00

POGOTOWIE CIEPŁ. - SPEC
993, 22 576-10-00

POGOTOWIE WOD.- KAN.
22 666-17-14 /PUH KOZAK/

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE
692-865-772

POGOTOWIE DŹWIGOWE

Schindler
800-1600 - 22-54-92-101
po 1600i święta - 801-880-013

OTIS
800-1600 - 800-444-555
po 1600i święta - 800-444-555

TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 22 834-30-03
STRAŻ POŻARNA 998 lub 22 834-13-01
POLICJA 997 lub 112 lub 22 603-71-16/04/
STRAŻ MIEJSKA 986 lub 22 869-40-22